Tekoälyohjeistus yrityksille ja yhteisöille

Hinta alkaen 6000€ ja vie asiakkaan aikaa 3h

Tekoälyohjeistus on työnantajan laatima kirjallinen asiakirja. Sen avulla työntekijät ja yritys osaavat tehdä yrityksen arvojen mukaisia tekoälyä koskevia päätöksiä.

Huolellisesti laadittu, kattava ja hyvin henkilöstölle viestitty tekoälypolitiikka rohkaisee kokeiluihin ja karsii samalla turhat riskit. Tekoälyohjeistus toimii viestinä kumppaneille siitä, että yritys suhtautuu vastuullisesti tekoälyn käyttämiseen ja huolehtii myös jatkossa eri sidosryhmien oikeuksista. Mikäli yrityksen toimissa havaitaan puutteita, johdon on helpompi puuttua väärinkäytöksiin tai virheellisiin suorituksiin ohjeistuksen pohjalta. Mahdollisissa väärinkäytöstapauksissa johdon vastuun arvioinnissa tulee tutkittavaksi, miten hyvin ohjeistus on laadittu ja valvottu. Ilman ohjeistusta työntekijöiden tai johdon vahingolliseen toimintaan on vaikeampi puuttua.

Turre Legalin kokeneet asiantuntijat auttavat sinua räätälöimään yrityksesi kokoon ja toimintaan sopivan tekoälypolitiikan, joka huomioi käytössä olevat tekoälysovellukset ja ennakoi tulevaa tekoälyn käyttöä.

Hyvässä tekoälyohjeistuksessa on otettu kattavasti huomioon tekoälyn käyttöön liittyvät kysymykset.

Ohjeistukset ja tuotevalinnat

Moni organisaatio on julkaissut tekoälyn eettiset periaatteet jo jokunen vuosi sitten. Tekoälyä ns. korkean riskin käyttökohteissa hyödyntävät toimijat miettivät niin ikään aihetta koskevia eettisiä ja oikeudellisia kysymyksiä. Henkilöstön ohjeistaminen tekoälyn järkevään ja turvalliseen käyttöön kannattaa kuitenkin hoitaa joka organisaatiossa kuntoon.

Uusia ratkaisuja kehitetään kiihtyvään tahtiin ja niiden testaamiseen etukäteen on vaikea varautua ilman ennakkosuunnitelmaa. Yleiset ohjeet tekoälyn yhdistämisestä työnantajan tietojärjestelmiin auttavat sulkemaan osan palveluista riskien perusteella pois. Toisaalta hyvä ennakko-ohjeistus auttaa valitsemaan ja käyttöönottamaan nopeasti sellaiset palvelut, jotka täyttävät työnantajan vaatimukset.

Tekoälyohjeistus ja vastuukysymykset

Useimmat yritykset eivät kehitä itse tekoälyratkaisuja. Tekoälyratkaisuista käyttöön päätyvät joko valmiit tuotteet tai ohjelmointirajapintojen kautta puolivalmiit ratkaisut. Näiden tuotteiden sopimuksissa on merkittäviä eroja. Käyttäjille on usein tärkeä ymmärtää missä tietoja käsitellään, kuka omistaa koulutusdatan ja miten sitä saa käyttää. Lisäksi keskeisiä ovat kysymykset siitä, ketkä omistavat alustalle lähettyjen aineistojen ja sen avulla tuotettujen tulosten tekijänoikeudet. Tekijänoikeusasiat nousevat esiin erityisesti, kun tekoälyä käytetään luovan työn tekijänä.

Yritysten ulkoisten kumppanien lisäksi vastuukysymyksistä on hyvä sopia myös yrityksen sisällä. Kenellä on valta valita käytettävät ratkaisut ja kuka kantaa niistä vastuun? Ketkä ovat yhteyshenkilöitä viranomaisten kanssa asioidessa ja miten tekoälyn käytöstä raportoidaan ulkopuolisille?

Tekoälypolitiikka palveluna

Kanssamme tekoälyohjeistuksen laatiminen tapahtuu ripeästi, kattavasti, kustannustehokkaasti sekä laadukkaasti. Kokeneet juristimme ovat tutustuneet vuosien ajan tekoäly-yritysten arkeen ja auttaneet ratkomaan monimutkaisia oikeudellisia kysymyksiä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Olemme kokeneita henkilöstöä koskevien ohjeistusten laatimisessa sekä erityisesti avoimella lähdekoodilla lisensoitujen ohjelmistojen riskien hallinnassa sekä open source -ohjeistuksien tekemisessä.

Sovi tapaaminen asiantuntijan kanssa

Tekoälyjuridiikan koulutukset

Herättääkö tekoälyn käyttö oikeudellisia huolia? Sovi Turre Legalin kokeneiden asiantuntijoiden kanssa koulutus, jossa autamme tunnistamaan organisaatiollesi merkittävimmät tekoälyjuridiikan kysymykset sekä laatimaan niihin turvalliset ratkaisut. Olemme palvelleet lukuisia kotimaisia ja kansainvälisiä tekoälyä käyttäviä tai kehittäviä yrityksiä vuosien varrella ja ratkoneet tekoäly-yritysten riitoja.

Koulutuksessa voidaan tarpeen mukaan perehtyä mm. tekoälyn ja tekijänoikeuksien, tekoälyn ja tietosuojan tai tekoälyn ja sopimusjuridiikan rajapintoihin. Koulutustarve voi olla myös näiden esimerkkien ulkopuolelta ja liittyä vaikkapa viranomaistoiminnan tai kuluttajakaupan erityispiirteisiin. 

Turre Legalin juristi Hanne Hirvonen on osana käynnissä olevaa väitöskirjatutkimustaan seurannut tekoälyn sääntelyprosessia EU:ssa sen alkumetreistä lähtien ja kouluttaa myös siihen liittyvistä kysymyksistä.

Muut toimeksiannot

Ole yhteydessä, mikäli tarvitset apua esimerkiksi:

  • valmistautumisessa tekoälyasetuksen (AI Act) noudattamiseen (AI Compliance)
  • tekoälysääntelyn seurannassa ja regulaatioon liittyvässä viestinnässä ja vaikuttamisessa 
  • tekoälyliitännäisessä neuvotteluprosessissa tai riita- tai rikosasiassa.

Turre Legalin asiantuntijoiden pitkä kokemus IT-juridiikasta ja teknologiaan ja digitalisaatioon liittyvistä oikeudellista kysymyksistä auttaa jäsentämään myös uudempaa tekoälyjuridiikkaa.


Katso myös
Työpaikan lakiasiat, Kriisi

Irtisanominen palveluna

Irtisanominen on tehtävä sekä lain mukaisesti että työntekijää kunnioittaen. Autamme työnantajaa suunnittelemaan ja toteuttamaan irtisanomisen laillisesti ja hienovaraisesti. Saat käyttöösi…

Työpaikan lakiasiat

Yrityksen tietoturva haltuun tietoturvajohtamisella

Tietomurrot ja -vuodot vaarantavat yrityksen maineen ja toiminnan. Pahimmillaan yrityksen johto joutuu tietoturvaloukkausten esiintyessä rikosoikeudelliseen vastuuseen laiminlyötyjen tietoturvaprosessien ja liian…

Kasvu, Työpaikan lakiasiat

Henkilöstöanti henkilöstön kannustin- ja sitoutusjärjestelmänä

Henkilöstöanti on henkilöstölle suunnattu osake- tai optioanti. Henkilöstöstä tulee sen seurauksena yhtiön osakkeenomistajia. Yrityksen näkökulmasta henkilöstöanti sitouttaa työntekijät yritykseen. Työntekijät…

Kasvu, Työpaikan lakiasiat

HR-ratsia

Suomen HR-lainsäädäntö on yksi maailman tiukimmista. Oletko varma, ettet itse riko lakia? HR-ratsia® palvelu kertoo miten korjata tilanne. Luulin, että…

Työpaikan lakiasiat

Työaikapankki

Ota työaikapankki käyttöön yrityksessäsi!

Työpaikan lakiasiat

Some-ohjeistus

Tuotamme räätälöidyn ohjeistuksen työpaikan pelisäännöiksi sosiaalisen median palveluiden käyttöön.

Kasvu, Työpaikan lakiasiat

Koulutussuunnitelma

Laatimalla koulutussuunnitelman ja seuraamalla sitä työnantaja voi saada jopa tuhansia euroja vuodessa takaisin verotuksessa. Autamme sinua laatimaan lain vaatiman ohjelman ja ohjeistamme miten saat täydet palautukset verotuksessa.

Kasvu, Työpaikan lakiasiat

Liukuvasta työajasta sopiminen

Laadimme työkulttuuriin sopivan, lain vaatimukset täyttävän ohjeistuksen ja kerromme, miten sen saa henkilöstöä sitovaksi.

Työpaikan lakiasiat, Kriisi

Henkilöstöjohtaja palveluna

Työsuojelutarkastus tulossa? Laitamme lakisääteiset asiat kuntoon muutamassa päivässä.

Kasvu, Työpaikan lakiasiat

Työsopimus

Räätälöimme työsopimuksen käyttötarkoitukseesi sopivaksi.