Tekoälysuunnitelma

Miten yritys voi varautua tekoälyn käyttöön?

Yritykset voivat varautua tekoälyn käyttöönottamiseen laatimalla ohjeistuksen työntekijöille ja johdolle. Lue mitä sen tulisi sisältää!

Miten laadin tekoälypolitiikan?

Tekoäly tulee vaikuttamaan työskentelytapoihimme peruuttamattomasti. Lainsäädäntö, joka on aikaisemmin koskenut vain kapeita riskialoja, on laajentumassa koskemaan lähes jokaista työnantajaa.

Työntekijät käyttävät jo nyt vapaa-ajallaan tekoälytyökaluja. Ei ole tavatonta, että nokkelat työntekijät kokeilevat samoja työkaluja työtehtävien tehostamiseen työpaikoilla. Tekoälyn ajattelematon käyttö voi vaarantaa yrityksen, työntekijöiden ja asiakkaiden tiedot. Samalla koko yrityksen toiminta voi vaarantua vahingonkorvaus-, rikosoikeudellisille- tai maineriskeille. Työnantajan direktio-oikeuteen kuuluu oikeus määritellä työskentelyvälineet ja tavat, joilla työtä tehdään. Tämä pätee myös tekoälytyökalujen käyttöön.

Tekoälyn ja tekoälytyökalujen käyttöön liittyvä ohjeistus kannattaa laittaa kuntoon ajatuksella. Liian yleispätevät ohjeistukset ja linjaukset jäävät ns. ylätasolle eivätkä siten tosiasiassa auta henkilöstöä toimimaan viisaasti. Tekoälyohjeita tai -politiikkaa laadittaessa on syytä kartoittaa, millaisia tekoälyä ja automaatiosta hyödyntäviä järjestelmiä organisaatiossa on jo käytössä. Tämän jälkeen on helpompi hallita niihin liittyviä tapauskohtaisia kysymyksiä sekä ammentaa tutuista työkaluista myös käytännön esimerkkejä yleisempään ohjeistukseen.

Tarkastustuslista tekoälyohjeistuksen laatimiseen:

  1. Tunnista toimintasi konteksti: viranomaista ja yksityistä koskee osin eri sääntely. Samoin mm. kuluttajakauppaa koskee oma pakottava sääntely, joka on huomioitava tarpeen mukaan tekoälyä hyödynnettäessä. Yrityssalaisuuksien tai vaikkapa asianajon luottamuksellisuusvaatimukset asettavat myös tekoälyn käytölle rajoja. Jokainen käyttää tekoälyä omassa oikeudellisessa ympäristössä, joka tyypillisesti muodostuu kansallisesta ja EU-tasoisesta sääntelystä sekä sopimusehdoista.
  2. Listaa nykyiset käyttökohteet; esim. käytetäänkö tekoälytyökaluja sisäisesti vai asiakasrajapinnassa, millaisia virheitä niiden käyttöön voi liittyä, tarvitseeko tekoälyn käyttökohde ja toiminta erityistä valvontaa ym.
  3. Arvioi henkilötietojen käsittely erikseen: Tietosuojasääntelystä tulee tapauksesta riippuen monia eri näkökulmia huomioitavaksi. Yleisesti on varmistettava henkilötietojen suoja, ja tapauskohtaisesti mm. siirtyykö henkilötietoja, sovittava henkilötietojen käsittelystä eri osapuolten välillä sekä huomioitava automaattista päätöksentekoa koskeva sääntely. 
  4. Päivitä liikesalaisuuksien käsittelyä koskevat ohjeet: liikesalaisuuksien suoja edellyttää kohtuullisia toimenpiteitä tietojen suojaamiseksi. Henkilöstön ohjaus kuuluu tähän ja ohjeet on hyvä päivittää kattamaan tekoälyn käyttö.
  5. Arvio tekijänoikeuskysymykset: toimialasta ja tekoälyn käyttökohteesta riippuen tekijänoikeuskysymykset voivat olla tekoälypolitiikan ydinalueella tai vähemmän huomion kohteena. Varmista, että ymmärrät käyttötarkoitusta koskevat tekijänoikeuskysymykset.
  6. Tekoälytyökaluja koskevat sopimukset ja hankinta: Onko organisaationne hankintatoimi keskitetty? Tarvitseeko siellä asiantuntijat uusia ohjeita? Millaisia sopimusehtoja ja riskejä voitte hyväksyä tekoälyn suhteen?
  7. Kerro, mikä tekoälyn rooli saa olla päätöksenteossa. On eri asia käyttää tekoälyä apuna päätösten valmistelussa kuin delegoida sille valtaa. Rakenna prosessisi niin, että tarpeellisissa päätöksissä ihmisen toimia edellytetään ja vastuu on selkeäsi määrätty ihmiselle. 
  8. Tee esimerkkilista palveluista, joita on sallittu käyttää. Uusia palveluita tulee jatkuvasti ja liian tiukka ohjeistus estää uusien ja hyödyllisten palveluiden käyttöön ottamisen. Poissulkevan palvelulistan sijasta on hyvä kertoa, mitkä rajaehdot uusien palveluiden pitää täyttää, jotta niitä voidaan ottaa käyttöön. Mika Viljasen artikkeli tarjoaa hyvän jaottelun tekoälyn arvioimiseksi.
  9. Selvitä, vastaako palveluntarjoaja loukkausväitteistä. Esimerkiksi Google ja Microsoft ovat ilmoittaneet, että yhtiöt vastaavat niiden työkalujen avulla tehtyjen teosten tekijänoikeusloukkauskanteisiin omalla kustannuksellaan. IPR- ja IT-vakuutukset sekä kumppanin muskelit auttavat riskin kantamisessa.
  10. Esitä, miten ohjeistus jalkautetaan. Keskity työsuhteen alkuun, jatkuvaan koulutukseen, konsulttien käyttämiseen sekä työsuhteiden päättymiseen. Tee myös suunnitelma viestinnästä sidosryhmille. Mieti, miten valituista linjauksista viestitään asiakkaille, viranomaisille ja palvelujen käytön yhteydessä. 

Autamme tekemään laadukkaan tekoälyohjeistuksen vaivattomasti