Legal tech ja legal design – oikeudellinen palvelumuotoilu ja -teknologia

Legal tech tarjoaa modernit työkalut juristille ja asiakkaalle

Lakimiehet ovat käyttäneet digitaalisia työkaluja työtehtävien automatisointiin ja hoitamiseen verrattain huonosti. Olemme Suomen digitaalisin lakiasiaintoimisto ja siksi suunnittelemme, kehitämme ja käytämme digitaalisia työkaluja oikeudellisten ongelmien ratkaisuun sekä omassa että asiakkaidemme toiminnassa.

Legal design tekee palveluista ymmärrettävät ja helppokäyttöiset

Legal design on oikeudellisten palveluiden muotoilua. Palveluiden muotoilu tekee palveluista korkealaatuisia, ymmärrettäviä ja helppokäyttöisiä. Lue, mitä etuja legal design tarjoaa.

Tuotteistaminen tekee tasalaatuisia palveluita

Palveluiden tuotteistaminen auttaa palveluiden pitämisessä tasalaatuisena, ennakoitavina, helposti hinnoiteltavina ja virheettöminä. Lue lisää miten tuotteistus helpottaa palveluiden ostamista ja miksi muut lakimiehet epäonnistuvat siinä.

Työntekijämme ovat monitieteellisiä moniosaajia

Meidät erottaa muista toimijoista muotoiluun ja teknologiaan liittyvä koulutus ja kokemus. Asiakkaamme arvostavat juridisen osaamisen lisäksi työntekijöidemme ohjelmisto- ja palvelumuotoiluosaamista sekä kykyämme johtaa ja toteuttaa laajoja ohjelmistohankkeita alusta loppuun.

Herkko Hietanen on oikeustieteellisen tutkinnon lisäksi väitellyt oikeudellisen muotoilun vaikutuksesta verkossa ja opiskellut mm. MIT, Harvardin ja Aalto-yliopistoissa ohjelmistoliiketoimintaa ja palvelumuotoilua.


Tälle sivulle olemme keränneet joukon hankkeita, joita olemme olleet kehittämässä ja tarjoamassa.

1. Tekijänoikeus ja legal design

Tekijänoikeus syntyy automaattisesti. Mikäli joku käyttää teosta tekijänoikeutta loukaten, oikeudenhaltijan on syytä ryhtyä toimiin oikeuksiensa valvomiseksi. Oikeudenhaltijan kannattaa olla yhteydessä tekijänoikeuslakimieheen ongelmansa ratkaistakseen. Asian hoitamisessa on tyypillisesti seuraavat vaiheet:

 1. Asian selvittäminen
 2. Todisteiden kerääminen ja säilyttäminen
 3. Yhteydenotto epäiltyyn oikeudenloukkaajaan
 4. Asian sopiminen
 5. Asian vieminen oikeuden ratkaistavaksi, mikäli asiaa ei saada sovittua

Olemme kehittäneet verkkopalveluja sekä oikeudenhaltijoille, joiden oikeuksia on internetissä loukattu, että kuluttajille, jotka ovat joutuneet valvonnan kohteeksi.

Valokuvien valvonta verkossa

Photolawyer-verkkopalvelun avulla valokuvaaja voi valvoa valokuviensa käyttöä ja reagoida loukkauksiin helposti. Olemme auttaneet valokuvaajia valvomaan oikeuksia ja keräämään hyvitysmaksuja ammattimaisilta verkkojulkaisuilta kymmenistä eri maista.

Valvo valokuvia verkossa

Vertaisverkkojen valvontakirjeet

Turre-Neuvottelija -verkkopalvelun kautta tekijänoikeuskirjeen saanut kuluttaja voi antaa palvelussa toimeksiannon väitetyn loukkauksen sopimiseksi. Verkkopalvelun avulla tuhannet kirjeensaajat onnistuivat neuvottelemaan suojatun aseman ja alemmat hyvitysmaksut.

Kolmen vuoden aikana verkkopalvelu on auttanut tuhansia kirjeensaajia säästämään yli miljoona euroa hyvitysmaksuja. Sovintosopimus on turvannut kirjeensaajan oikeudellisen aseman.

Oikeudellisen muotoilun ongelmaksi muodostuivat valtava kysyntä tiedolle ja oikeudellisille palveluille ongelmassa jonka taloudellinen intressi oli verrattain pieni. Kohtaamisten henkilökohtaisuus ja laatu tuli pitää korkeana ja tätä varten kehitettiin chat-bot ratkaisuja, verkossa asiointia, automaattisia dokumenttigeneraattoreita sekä videoita. Ratkaisujen avulla kullekin asiakkaalle saatiin toimitettua tieto vaihtoehdoista, kerättyä toimeksiantoon tarvittavat tiedot, hallittua tuhansien toimeksiantojen ripeä hoitaminen ja räätälöityä kunkin toimeksiannon asiakirjat ja viestintä henkilökohtaisiksi. Asiakastyytyväisyys nousi kehityshankkeen ansiosta erinomaiselle tasolle ja yksittäisiin toimeksiantoihin käytetty manuaalinen työaika tippui 93%.

2. Asiakirjojen muotoilu – document design

Olemme kehittäneet omaan käyttöömme asiakirjageneraattorin, jonka pohjalta pystymme luomaan kullekin asiakkaallemme räätälöidyn ja hänen tiedoillaan varustetun asiakirjan käden käänteessä. Yli 140 asiakirjapohjaamme takaavat, että pystymme toimittamaan asiakkaillemme monimutkaistenkin toimeksiantojen asiakirjakokonaisuudet nopeasti.

Verkkolakimies dokumenttiautomaatio

Lakimiesten perisynti on laatia asiakirjoja, joita ymmärtävät vain lakimiehet. Olemme karsineet juristin laatimistamme asiakirjoista minimiin. Käytämme legal design -menetelmiä sopimusten visualisoimiseksi ja tekstin sujuvoittamiseksi. Tästä esimerkkinä on kaivulupa.fi-palvelun käyttäjille toimitettavat käyttösäännöt, jotka muotoilimme lähtötilanteen 18-sivuisesta pahimmanlaatuisesta jurismista 4 sivun pituiseksi eläväksi dokumentiksi.

Kaivulupa ehdot legal design

Saimme uudistuksen jälkeen käyttöehdoista kehuja ja kyselyitä. Käyttöehdoista! Kuka olisi voinut kuvitella, että käyttäjät tutustuisivat käyttöehtoihin – ja vieläpä rakastuisivat niihin?

3. Oikeudellisten prosessien muotoilu ja automatisointi

Valtion kiinteistökaupan sujuvoittaminen verkkopalvelulla

Valtio on Suomen suurin kiinteistönomistaja. Kehitimme rakennettuja kiinteistöjä hallinnoivalle Senaatti-kiinteistölle verkkopalvelun, joka avustaa kiinteistökaupan asiakirjojen laatimisessa, kaupoissa tarvittavan tiedon keräämisessä ja tiedon sekä asiakirjojen jakamisessa.

Senaatti kiinteistö automaatio

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen

Ensimmäistä työntekijää palkkaavat yrittäjät kohtaavat byrokratian seinän. Työnantajaksi.fi -verkkopalvelun kautta olemme auttaneet Uudenmaan ja Lapin yrittäjiä ensimmäisen työntekijän palkkauksessa. Pitkälti verkon kautta toimitettava palvelu on kerännyt yrittäjiltä erittäin hyvät arviot. Palvelun tilaajana on ELY-keskus.

Äni Jaatisen kokemuksia palvelusta

Työnantajan lakisääteiset asiakirjat

Lainsäätäjä edellyttää, että työpaikoilla on varsin laaja joukko erilaisia ohjelmia, prosesseja ja asiakirjoja. Näiden asiakirjojen laatimiseen voi mennä kymmeniä tunteja. Olemme tuotteistaneet työnantajan lakisääteiset ohjelmat -palveluksi, jonka avulla työpaikka saa tarvittavat asiakirjat ja prosessit kuntoon  nopeimmillaan muutamassa viikossa. Lue kokemuksia palvelusta.

Työnantajan lakisääteiset asiakirjat

Joukon oikeuksien ajaminen verkkopalvelun avulla

Joskus oikeusteknologia auttaa tarjoamaan palveluita henkilöille, jotka muutoin jäisivät ilman niitä. Esimerkiksi parkkisakkobotti ja lennon myöhästymiskorvauksia hakevat verkkopalvelut paikkaavat aukkoa, joka syntyy pieniarvoisten, mutta suuren volyymin oikeudellisissa virheissä. Tällaisissa tapauksissa asianajajan tapaamisen kustannukset voivat yksittäisessä tapauksessa muodostua niin merkittäviksi, että yksittäisen henkilön ei kannata valvoa oikeuksiaan. Tällöin avuksi tulee hyvin muotoiltu verkkopalvelu.

Nokian renkaat joukkokanne

Avustimme noin 400 kuluttajaa ja yrittäjää, jotka olivat ostaneet Nokian Renkaiden valmistamat renkaat, reklamoimaan ja riitauttamaan vilpilliseen menettelyyn perustuvan mainonnan. Verkkopalvelun kautta palvelimme yli 400 asiakasta kolmessa viikossa. Näin kerättyjen tietojen perusteella autoimme ostajia viemään heidän vaatimuksensa kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Vaikka lautakunta päätyi katsomaan, että kuluttajat eivät olleet oikeutettuja korvauksiin, oikeudellisena muotoilu hanke oli menestys. Yli 400 asiakkaan hallinnointi, viestintä ja asianajo oli mahdollista verkkopalvelun avulla vaivatta. Järjestelmän skaalautuvuus olisi mahdollistanut laajempien ryhmien korkeatasoisen palvelun asiakastyytyväisyyttä uhraamatta.

Kiinteähintainen lakimies yrityksen käyttöön

Tarjoamme asiakkaillemme omalakimies-lakipalveluita. Palvelun kautta yritys saa:

 • Käyttöönsä lakimiehen sovitussa chatkanavassa
 • Sovitun määrän kehitystyötä ennalta sovitun tiekartan mukaisesti
 • Edullisemmin lisäpalvelut

Kuolema elämänmuutoksena

Kehittämämme verkkoperukirja palkittiin vuonna 2015 muotoilun ja sen käyttämän teknologian osalta Open Finland Challenge -kisassa.

Verkkoperukirja palkinto

Verkkoperukirjapalvelu suunniteltiin kuolinpesän ja perukirjoja tekevien lakimiesten yhteistyön helpottamiseen. Hanke oli edellä aikaansa ja sen käyttöönotossa tarvittavia integrointeja viranomaisten ja yritysten tietojärjestelmien rajapintoihin ei kyetty 2015 toteuttamaan. Työ kuolemaan liittyvän prosessin digitalisoimiseksi on kuitenkin jatkunut vuonna 2019 Väestörekisterikeskuksen ja Verohallinnon yhteisessä hankkeessa. Tuotamme hankkeelle tietoa ohjelmisto- ja palvelumuotoilun menetelmin.

Kuva: Väestörekisterikeskuksen D9 tiimi

Opas hyvin hakkereiden kohtaamiseen

Miten reagoida kun yrityksesi saa ilmoituksen tietoturva-aukosta? Hyvien “valkohattu” -hakkereiden ilmoituksen ovat herättäneet pelkoa ja kielteisiä reaktioita. Lähdimme ratkaisemaan ongelmaa yhdessä suomen näkyvimmän valkohattuhakkeri Iiro Uusitalon (Solita), kriisiviestijä Katleena Kortesuon, Bugbountyt tuotteistaneen HackerOne-yrityksen, tietoturvayritys Mintsecurity ja vakuutusyhtiö Lähitapiolan kanssa. Tuloksena syntyi ohjeet ja verkkosivu tietoturvailmoituksen saajille.

tietoturvailmoitus -verkkosivut

Mikä erottaa Legal designin palvelumuotoilusta?

Legal design on oikeudellisten palveluiden määrittelyä ja muotoilua palvelumuotoilun keinoin. Muotoiluhankkeen toteuttamisessa on usein vaikeuksia viestinnän kanssa. Juristien työkalupakista löytyy erilaiset viestintäkeinot. Näiden viestintäkeinojen puutteiden vuoksi juristien suunnittelemat palvelut ovat monesti kankeita ja vaikeaselkoisia.

Legal designia voidaan toteuttaa:

 1. Palvelumuotoilijoiden toimesta. Tällöin oikeudellinen osaaminen on syytä tulla asiakkaalta itseltään. Ongelmaksi voi muodostua tilaajana toimivan juristin ja muotoilijan yhteisen kielen ja työkalujen puute. Muotoilussa käytetään erilaista lähestymismallia ongelmanratkaisuun kuin oikeustieteessä. Legal designissa juridiikka ja sen säännöt asettavat kuitenkin merkittävän osan palvelun rajoitteista.
 2. Juristin ja palvelumuotoilijan yhteistyönä. Tilaaja ostaa pakettina juristin, joka on tottunut toimimaan palvelumuotoilijan kanssa ja muotoilijan, joka on tehnyt juristien kanssa hommia. Tällöin tilaajan juristi voi antaa ohjeet toiselle juristille joka. Konsulttina toimivat juristi ja muotoilijan legal design -kokemuksesta ja yhteispelistä riippuu pitkälti miten hyvin hanke onnistuu.
 3. Oikeudellisen palvelun toteuttaja on sekä juristi että palvelumuotoilija. Ideaalitapauksessa yhdessä henkilössä yhdistyy sekä oikeustieteellinen analyysi että design-menetelmien osaaminen. Moniosaaja vastaa palvelun kokonaiskuvasta ja kykenee viestimään ja ohjaamaan sekä juristeja että palvelumuotoilijoita.

Hankkeissamme vetäjänä on juristi, jolla on koulutus ja kokemus palvelumuotoiluhankkeista.

Apua legal design- tai legal tech -hankkeen kanssa

Tarjoamme palveluita yrityksille, yhteisöille ja julkiselle sektorille käyttäjätarpeiden määrittelyyn, palveluiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Järjestämme myös koulutuksia asianajotoimistoille ja yrityksille jotka ottavat askelia Legal designin käyttöön ottamiseen.

Jos tarvitset apua palvelumuotoilun, määrittelyn tai toteuttamisen kanssa, sovi tapaamis- tai soittoaika kanssamme. Kerromme mielellämme toimintatavoistamme ja annamme tarjouksen hankkeellesi.


Varaa tapaamisaika