Hedman Partners ja tekijänoikeuksien valvontakirje: mikä nyt eteen?

Saitko Hedman Partners -asianajotoimistolta tekijänoikeuksien valvontakirjeen? Pitääkö vaatimuksiin taipua? Katso täältä vinkit.

Hedman Partners -kirje odottamassa eteisen matolla? Entä Adultia, Njord Law, Tekijänoikeusturva TOT, tai Filmia? Kymmenet tuhannet suomalaiset ovat saaneet kirjeitä, joissa heidän kerrotaan jakaneen elokuvia, tv-sarjoja tai aikuisviihdettä. Kirjeen lähettäjä ehdottaa asian sopimista 500 – 3000 euron summalla. Sopimalla asian kirjeen vastaanottaja välttää oikeudenkäynnin.

Kirjeitä lähettävät pääasiassa asianajotoimisto Hedman Partners, Adultia (Tekijänoikeusvalvonta Adultia Oy) ja Tekijänoikeusturva TOT (B-Laki Oy), Filmia, sekä asianajotoimisto Njord Law. Nämä lakitoimistot edustavat elokuvien ja tv-sarjojen tekijänoikeuksia hallinnoivia yhtiöitä eli oikeudenhaltijoita.

Oikeudenhaltijoiden lähettämä kirje on ehdotus asian sovinnollisesta ratkaisusta. Voit hyväksyä sen tai neuvotella eri ratkaisun. Olemme tarjonneet kirjeen saajille neuvottelupalveluamme, jolla:

 1. Saat juristin laatiman sovintosopimuksen. Et saa lisää kirjeitä oikeudenhaltijalta aikaisemmista tapahtumista.
 2. Salassapitositoumus estää oikeudenhaltijoita kertomasta asiasta muille oikeudenhaltijoille tai viranomaisille.
 3. Et myönnä syyllisyyttä sopimuksella.
 4. Asia on loppuunkäsitelty alle viikossa.

Huomioithan, että emme vastaa tekijänoikeuskirjeitä koskeviin puhelintiedusteluihin. Mikäli haluat keskustella saamastasi kirjeestä puhelimitse, voit varata maksullisen etätapaamisen tästä. Emme vastaa myöskään aihetta koskeviin sähköpostitiedusteluihin ennen toimeksiantosopimuksen solmimista.

Voit myös olla tekemättä mitään. Jos jätät kirjeen huomiotta, pallo jää oikeudenomistajalle. Oikeudenomistaja ei voi viedä saamistaan ulosottoon ilman oikeuden päätöstä. Oikeudenomistajan on haettava tuomioistuimesta saamiselleen lainvoimainen päätös ulosottoa varten. Mikäli oikeudenomistaja voittaa jutun, hän voi vaatia myös oikeudenkäyntikuluja maksettavaksi. Oikeus myös vahvistaa hyvitysmaksun, joka on tuomion lainvoimaiseksi tullessa ulosottokelpoinen.

Löydät usein kysytyt kysymykset neuvottelupalvelusta ja kirjeistä täältä.


Katso YLEn Tiina Lundellin tekemä MOT-ohjelma tekijänoikeuskirjeistä:

Mitä voin tehdä? Mitä vaihtoehtoja minulla on?

Voit a) sopia asian tai b) olla välittämättä Hedman-kirjeestä. Molemmilla on etunsa.

Älä sovi

Mikäli olet varma, että sinä tai kukaan taloudessasi ei ole väitettyyn tekoon syyllistynyt, sopimisen sijasta voit riitauttaa asian.

Useimmat oikeudenhaltijoita edustavat tahot lähettävät satoja tai jopa tuhansia kirjeitä kuukaudessa. Tähän mennessä vain yksi oikeudenhaltijoiden edustaja (Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus TTVK ry:n lisäksi) on haastanut ihmisiä oikeuteen, vaikka se on lähettänyt arviolta 12 000 – 20 000 kirjettä. Haasteita on ollut vajaat 20, eli mahdollisuus saada haaste on 0,1 – 0,2 % luokkaa. Jos jätät kirjeen huomiotta, voit välttyä maksulta kokonaan.

Oikeudenhaltijat ovat esittäneet oikeudenkäynneissä laajoja lokitiedostoja liittymästä lähteneestä vertaisverkkodatasta. Heidän tarkoituksenaan on ollut näyttää, että loukkauksesta ei ole vastuussa satunnainen vierailija.

Oikeudenhaltijat ovat ilmoittaneet valmistelevansa uusia haasteita. Oikeudenhaltija voi haastaa oikeudenloukkaajan oikeuteen vielä vuosien päästä väitetystä loukkauksesta. Jos saat haastekirjeen, kulut kasvavat jyrkästi. Satojen eurojen sijaan puhutaan tuhansista euroista.

Voit ilmoittaa oikeudenomistajalle lyhyesti esimerkiksi sähköpostilla, että heidän vaatimuksensa on perusteeton. Säilytä kaikki kirjeenvaihto ja sähköpostit. Oikeudenomistajat voivat pyytää lisätietoja asian selvittämiseksi. Tällaiseen sinulla ei ole velvollisuutta. Älä luovuta tietoja. On mahdollista, että oikeudenomistajat käyttävät tietoja oikeudenkäynnissä sinua vastaan.

Hedman Partners oikeudenkäynnit

Miten Hedman Partners tekijänoikeuskirjeitä on käsitelty oikeudessa?

Olemme edustaneet haasteen saaneita henkilöitä oikeudenkäynneissä.

Tähän mennessä vain Hedman Partnersin edustamat Crystalis Entertainment UG sekä Scanbox A/S ovat vieneet tapauksia oikeuteen. Muut oikeudenhaltijat eivät vielä ole aktivoituneet oikeudenkäyntien osalta.

Ensimmäisessä ns. Captain Flint -tapauksessa markkinaoikeus antoi tuomion 4.7.2016. Markkinaoikeus tuomitsi vastaajan maksamaan oikeudenhaltijoille hyvityksenä tekijänoikeuden loukkauksesta 600 euroa oikeudenhaltijoiden vaatiman 8500 euron sijaan. Oikeudenkäyntikulut nousivat asiassa yli 50.000 euroon.

Toinen tapaus päättyi 22.11.2016 markkinaoikeuden vahvistamaan sovintoon. Tapaus meni markkinaoikeuden saliin asti, mutta osapuolet sopivat riidan heti oikeudenkäynnin aluksi. Yhdistetyksi korvaussummaksi tuli noin 12 000 euroa.

Joitain tapauksia on sovittu haasteen jälkeen, mutta ennen varsinaista oikeuteen menoa.

infografiikka-3-v4

Sovi asia

Oikeudenhaltijoiden lähettämä kirje on ehdotus asian sovinnollisesta ratkaisusta. Voit hyväksyä sen tai neuvotella eri ratkaisun. Kokemuksemme mukaan parhaaseen tulokseen pääset Turre-Neuvottelijalla:

 1. Saat lakimiehen laatiman sovintosopimuksen.   Et saa lisää kirjeitä oikeudenhaltijalta aikaisemmista tapahtumista.
 2. Salassapitositoumus estää oikeudenhaltijoita kertomasta asiasta muille oikeudenhaltijoille tai viranomaisille.
 3. Et myönnä syyllisyyttä sopimuksella.
 4. Asia on loppuunkäsitelty alle viikossa.

Jos sovin asian, saanko lisää kirjeitä oikeudenhaltijalta?

Et saa. Sovintosopimuksessamme on ehto, joka estää oikeudenhaltijaa (esim. Hedman Partners) lähettämästä uusia kirjeitä. Tiedossamme on muutamia tapauksia, joissa oikeudenhaltija on lähettänyt uusia kirjeitä henkilöille, jotka ovat sopineet asian kauttamme. Näissä tapauksissa kyse on ollut vahingosta, joka on johtunut siitä, että henkilö on muuttanut nimeä ja osoitettaan.

Tarkoittaako sopiminen syyllisyyden myöntämistä?

Ei tarkoita. Sovintosopimuksessamme on ehto, jonka mukaisesti sovinto ei tarkoita syyllisyyden myöntämistä. Sopiminen tarkoittaa vain ja ainoastaan asian sopimista. Neuvottelua ja sopimusta ei siis voi käyttää sinua vastaan tässä tarkoituksessa.

Jos maksan yhdelle oikeudenhaltijalle, saanko sitten toiselta oikeudenhaltijalta kirjeen?

Oikeudenhaltijoiden lakimiehet voivat sopia asian edustamiensa oikeudenhaltijoiden puolesta. On mahdollista, että toista toimistoa käyttävät oikeudenhaltijat lähettävät kirjeitä.

Sovintosopimuksessamme on kuitenkin salassapitoehto. Oikeudenhaltijat eivät siis voi vaihtaa keskenään tietoja siitä, kuka on suostunut sovintoon ja kuka ei.

Millainen sovintosopimus on?

Olemme laatineet sovintosopimuksen osaamisemme ja ammattitaitomme pohjalta. Olemme myös ottaneet huomioon, miten oikeudenhaltijat toimivat ja huomioimme heidän toimintatapansa sopimuksessamme. Sovintosopimuksiin vaikuttaa tietysti myös se, mihin oikeudenhaltijat ovat olleet valmiita suostumaan. Tällä hetkellä sovintosopimuksen keskeinen sisältö on:

 1. Hinta – tyypillisesti 30 – 50 % alempi kuin alunperin vaadittu.
 2. Salassapito – molemmat osapuolet sitoutuvat kirjeen salassapitoon. Loukkaaja joutuu maksamaan sopimussakon.
 3. Toteamus siitä, että sopiminen ei tarkoita kirjeen saajan myöntämistä.
 4. Oikeudenhaltijat luopuvat rangaistus- ja korvausvaatimuksistaan.
 5. Luopuminen sisältää vaatimukset tapauksista, jotka ovat tapahtuneet ennen sovintopäivää, vaikka tällainen tapaus ei vielä olisi oikeudenhaltijan tiedossa.

Ovatko tekijänoikeuskirjeet huijausta?

Eivät ole. Vaikka tekijänoikeuskirjeet saattavat tuntua epäoikeudenmukaisilta, oikeudenhaltijoiden toiminta on lainmukaista ja noudattaa hyvää asianajotapaa (Ks. Valvontalautakunnan vuosikertomus 2014, kappale 2.1.1). Toiminnan mahdollistaa reilut 10 vuotta sitten säädetty muutos tekijänoikeuslakiin, nk. Lex Karpela.

Miksi sain kirjeen? Miten tekijänoikeuskirjeet toimivat?

 1. Oikeudenhaltijat eli elokuva- ja mediayhtiöt palkkaavat teknisen valvontapalveluntarjoajan.
 2. Valvontapalveluntarjoaja valvoo internetin vertaisverkkoja niiden teosten osalta, jotka oikeudenhaltijat ovat sille ilmoittaneet.
 3. Valvontapalveluntarjoaja koostaa listan IP-osoitteista, joista valvottavia teoksia on jaettu.
 4. Valvontapalveluntarjoaja jakaa listat maittain ja lähettää ne paikalliselle asiamiehelle.
 5. Paikallinen asiamies eli laki- ja asianajotoimisto pyytää tuomioistuimelta määräystä IP-osoitteiden haltijatietojen luovuttamisesta. Valvontapalveluntarjoajalta saatu lista toimii todisteena.
 6. Tuomioistuin määrää internet-operaattorin luovuttamaan tiedot IP-osoitteiden haltijoista.
 7. Internet-palveluntarjoaja luovuttaa listan IP-osoitteiden haltijatiedoista (nimi ja osoite).
 8. Paikallinen asiamies lähettää kirjeen IP-osoitteen haltijalle.

Kuvioon saattaa liittyä myös väliyhtiö, jolle elokuva- ja mediayhtiö on lisensoinut oikeuden valvoa vertaisverkkoja.

Löydät lisää artikkeleita joiden aiheena on tekijänoikeus ja kiristyskirjeet sivuiltamme.