Hedman Partners ja tekijänoikeuksien valvontakirje – usein esitetyt kysymykset 2023

Hedman Partners -kirje odottamassa eteisen matolla? Kymmenet tuhannet suomalaiset ovat saaneet kirjeitä, joissa heidän kerrotaan jakaneen elokuvia, tv-sarjoja tai aikuisviihdettä. Kirjeen lähettäjä ehdottaa asian sopimista 500 – 3000 euron summalla. Sopimalla asian kirjeen vastaanottaja välttää oikeudenkäynnin.

Oikeudenhaltijoiden lähettämä kirje on ehdotus asian sovinnollisesta ratkaisusta. Voit hyväksyä sen tai neuvotella eri ratkaisun. Olemme tarjonneet kirjeen saajille neuvottelupalveluamme, jolla:

  1. Saat juristin laatiman sovintosopimuksen. Et saa lisää kirjeitä oikeudenhaltijalta aikaisemmista tapahtumista.
  2. Salassapitositoumus estää oikeudenhaltijoita kertomasta asiasta muille oikeudenhaltijoille tai viranomaisille.
  3. Et myönnä syyllisyyttä sopimuksella.
  4. Asia on loppuunkäsitelty alle viikossa.

Huomioithan, että emme vastaa tekijänoikeuskirjeitä koskeviin puhelintiedusteluihin. Mikäli haluat keskustella saamastasi kirjeestä puhelimitse, voit varata maksullisen etätapaamisen tästä. Emme vastaa myöskään aihetta koskeviin sähköpostitiedusteluihin ennen toimeksiantosopimuksen solmimista.

Voit myös olla tekemättä mitään. Jos jätät kirjeen huomiotta, pallo jää oikeudenomistajalle. Oikeudenomistaja ei voi viedä saamistaan ulosottoon ilman oikeuden päätöstä. Oikeudenomistajan on haettava tuomioistuimesta saamiselleen lainvoimainen päätös ulosottoa varten. Mikäli oikeudenomistaja voittaa jutun, hän voi vaatia myös oikeudenkäyntikuluja maksettavaksi. Oikeus myös vahvistaa hyvitysmaksun, joka on tuomion lainvoimaiseksi tullessa ulosottokelpoinen.

UKK – Usein kysytyt kysymykset tekijänoikeuskirjeistä

Miksi sain kirjeen?

Oikeudenhaltijat eli elokuva- ja mediayhtiöt ovat palkanneet teknisen valvontapalveluntarjoajan, joka kerää vertaisverkoista elokuvien ja sarjojen lataajien tietoja. Valvontapalveluntarjoaja koostaa listan internetosoitteista, joista valvottavia teoksia on jaettu ja jakaa listat maittain ja lähettää ne paikalliselle asiamiehelle, eli Suomen tapauksessa Hedman Partners asianajotoimistolle.

Paikallinen asiamies pyytää tuomioistuimelta määräystä IP-osoitteiden haltijatietojen luovuttamisesta. Valvontapalveluntarjoajalta saatu lista toimii todisteena. Tuomioistuin määrää internet-operaattorin luovuttamaan tiedot IP-osoitteiden haltijoista (nimi ja osoite), jonka jälkeen paikallinen asiamies lähettää tekijänoikeuskirjeen IP-osoitteen haltijalle.

Onko kirje ja sen vaatimukset huijausta?

Ei ole merkkejä siitä, että tekijänoikeuskirjeitä olisi käytetty petollisissa tarkoituksissa. Vaikka tekijänoikeuskirjeet saattavat tuntua epäoikeudenmukaisilta, oikeudenhaltijoiden toiminta on lainmukaista ja noudattaa hyvää asianajotapaa (Ks. Valvontalautakunnan vuosikertomus 2014, kappale 2.1.1). Toiminnan mahdollistaa tekijänoikeuslaki, nk. Lex Karpela.

En ole katsonut kirjeessä mainittua elokuvaa. Miksi sain silti kirjeen?

Kirjeet lähetetään liittymän haltijalle. On mahdollista, että elokuvan on katsonut joku, joka käyttää liittymääsi, vaikka et itse olisikaan katsonut elokuvaa.

Mitä vaihtoehtoja minulla on?

1. Älä tee mitään. Jos jätät kirjeen huomiotta, pallo jää oikeudenomistajalle. Tyypillisesti oikeudenhaltijat lähettävät useita kirjeitä ja yrittävät saada liittymän haltijan maksamaan sovinnollisesti. Oikeudenomistaja ei voi viedä saamistaan ulosottoon ilman oikeuden päätöstä. Oikeudenomistajan on haettava saamiselleen lainvoimainen päätös ulosottoa varten. Mikäli oikeudenomistaja voittaa jutun, hän voi vaatia myös oikeudenkäyntikuluja maksettavaksi. Oikeus myös vahvistaa hyvitysmaksun, joka on tuomion lainvoimaiseksi tullessa ulosottokelpoinen.

2. Maksa hyvitysmaksu. Jos olet osallistunut vertaisverkkojakeluun, lain mukaan olet saattanut teoksia yleisön saataville. Tästä luvattoman jakajan tulee tekijänoikeuslain mukaan maksaa hyvitysmaksu. Monesti on helpompi maksaa kuin alkaa riidellä.

3. Neuvottele hyvityksen suuruudesta ja maksuaikataulusta. Tekijänoikeusvalvonnan koko liiketoimintamalli perustuu suuriin volyymeihin. Mikäli jokainen kirjeen saanut riitauttaisi juttunsa, oikeudenomistajien liiketoiminta kärsisi. Oikeudenomistajat suosivat asian nopeaa sopimista. Oikeudenhaltijat eivät ole kuitenkaan halukkaita neuvottelemaan sopimuksen ehdoista erikseen jokaisen kirjeen saajan kanssa. Tämän vuoksi kannattaa käyttää neuvotteluihin erikoistunutta juristia. Tarjoamme neuvottelupalvelua asiakkaillemme.

4. Riitauta asia. Jos olet varma, että kirje on virheellinen etkä ole syyllistynyt luvattomaan toimintaan, voit riitauttaa jutun oikeudessa. Oikeudessa oikeudenomistajat joutuvat esittämään näytön vaatimustensa perusteiksi. Vastaaja voi esittää vastanäyttöä ja tuomioistuimen tehtäväksi jää näytön arviointi. Oikeudenkäyntikulut tuomitaan tyypillisesti hävinneen maksettavaksi. OIkeudenkäynnin kustannukset nousevat usein kymmeniin tuhansiin euroihin. Oikeusturvavakuutuksista on lähes säännönmukaisesti rajattu IPR-riidat korvattavien vahinkojen ulkopuolelle.

Millainen Turren sovintosopimus on?

Olemme laatineet sovintosopimuksen osaamisemme ja ammattitaitomme pohjalta. Olemme myös ottaneet huomioon, miten oikeudenhaltijat toimivat ja huomioimme heidän toimintatapansa sopimuksessamme. Sovintosopimuksiin vaikuttaa tietysti myös se, mihin oikeudenhaltijat ovat olleet valmiita suostumaan. Tällä hetkellä sovintosopimuksen keskeinen sisältö on:

– Hinta – tyypillisesti 30–50 % alempi kuin alunperin vaadittu.
– Salassapito – molemmat osapuolet sitoutuvat kirjeen salassapitoon. Loukkaaja joutuu maksamaan sopimussakon.
– Toteamus siitä, että sopiminen ei tarkoita kirjeen saajan myöntämistä.
– Oikeudenhaltijat luopuvat rangaistus- ja korvausvaatimuksistaan.
– Luopuminen sisältää vaatimukset tapauksista, jotka ovat tapahtuneet ennen sovintopäivää, vaikka tällainen tapaus ei vielä olisi oikeudenhaltijan tiedossa.

Mitä neuvottelupalvelu maksaa?

Turre Legal pyrkii neuvottelemaan asiakkaalle alennuksen hyvityssummaan. Mikäli alennus jää alle 200 euroon, Turre Legal veloittaa palkkiona korkeintaan neuvotellun alennuksen määrän. Mikäli alennus on yli 200 euroa, mutta alle 400 euroa, Turre Legal veloittaa palkkiona 200 euroa. Mikäli alennus ylittää 400 euroa, Turre Legal veloittaa palkkiona 50 % neuvotellun alennuksen määrästä. Palkkio sisältää 24 % arvonlisäveron.

Esimerkiksi:

Mikäli kirjeessä vaadittu summa on 300 euroa, ja saamme neuvoteltua alennetuksi hinnaksi 200 euroa, teet 200 euron suorituksen Hedman Partnersille ja 100 euron suorituksen Turre Legalille.

Mikäli kirjeessä vaadittu summa on 500 euroa, ja saamme neuvoteltua alennetuksi hinnaksi 300 euroa, teet 300 euron suorituksen Hedman Partnersille ja 200 euron suorituksen Turre Legalille.

Mikäli kirjeessä vaadittu summa on 3000 euroa, ja saamme neuvoteltua alennetuksi hinnaksi 2000 euroa, teet 2000 euron suorituksen Hedman Partnersille ja 500 euron suorituksen Turre Legalille.

Mikäli kirjeessä vaadittuun summaan ei saada neuvoteltua alennusta lainkaan, ei asiakkaalta veloiteta palkkiota lainkaan.

Sisältääkö neuvottelupalvelu oikeudellista neuvontaa puhelimitse tai sähköpostitse?

Ei sisällä. Neuvottelija-palvelu ei sisällä oikeudellista tapauskohtaista puhelin- tai sähköpostineuvontaa (kuten esimerkiksi eri vaihtoehtojen ja niiden oikeudellisten seurausten arviointia yhdessä Asiakkaan kanssa).

Jos sovin asian, saanko lisää kirjeitä oikeudenhaltijalta?

Et saa. Sovintosopimuksessamme on ehto, joka estää oikeudenhaltijaa (esim. Hedman Partnersin edustama Warner Brothers) lähettämästä uusia kirjeitä aikaisemmista teoista. Uusien kirjeiden estäminen edellyttää lisäksi, että estät vertaisverkon käytön liittymästäsi.

Tarkoittaako sopiminen syyllisyyden myöntämistä?

Ei tarkoita. Sovintosopimuksessamme on ehto, jonka mukaisesti sovinto ei tarkoita syyllisyyden myöntämistä. Sopiminen tarkoittaa vain ja ainoastaan asian sopimista. Neuvottelua ja sopimusta ei siis voi käyttää sinua vastaan tässä tarkoituksessa.

Tekeekö Turre Legal tätä yhteistyössä Hedman Partnersin tai oikeudenhaltijoiden kanssa?

Ei tee.

Miksi Turre Legal tarjoaa tätä palvelua?

Toimistomme on auttanut ihmisiä ja yrityksiä vertaisverkkoihin liittyvissä tekijänoikeusasioissa yli 20 vuoden ajan. Meiltä löytyy siihen vaadittava asiantuntemus sekä kokemus.

Miten voin välttää tekijänoikeuskirjeiden saamisen tulevaisuudessa?

1. rajoita verkoon liittymistä sulkemalla sen salasanalla. Näin estät vaikkapa naapurin luvattomat toimet;
2. käytä VPN-palvelua;
3. poista vertaisverkko-ohjelmat koneiltasi;
4. käytä ainoastaan oikeudenhaltijoiden lisensoimia palveluita kuten, HBO Max -palvelua.

Rajoitin jakamisnopeutta P2P-verkossa – miksi sain kirjeen?

Vertaisverkossa jakamisnopeuden voi rajoittaa. Tällöin vaikka itse saisit ladattua verkosta elokuvaa, et jaa sitä muille käyttäjille. Rajoittaminen kuristaa ulosjaettavien pakettien määrää, mutta silti ohjelmat jakavat paketteja vähäisessä määrin. Tuomiostuimissa on katsottu, että myös pienten määrien jakaminen on loukannut tekijän yksinoikeutta saattaa teos yleisön saataville. Näin ollen myös “vain vähän” jakaneet käyttäjät voivat saada kirjeitä.

Enkö voisi vaatia todisteet nähtäväksi Hedman Partnersilta?

Todistelun koostaminen on kallista. Oikeudenhaltijat koostavat oikeudenkäynnissä käytetyn todistelun vasta valittuaan vastaajan. Tämän jälkeen he usein lähettävät koostetun teknisen näytön ja lähettävät sen ulkopuoliselle asiantuntijalle analysoitavaksi. Tämä ulkopuolinen asiantuntija on usein IT-asiantuntija tilintarkastusyhteisöstä. Hän arvioi teknisen todistelun luotettavuuden ja asiallisuuden. Oikeudenhaltijat eivät ole luovuttaneet aikaisemmin todisteluaineistoa liittymän haltijoille. Tuomioistuin on sen sijaan arvioinut tätä aineistoa käsitellessään liittymän yhteystietojen luovutuspyyntöjä.

Minulla ei rahaa maksaa korvausta kerralla, mitä voin tehdä?

Tarjoamme maksuaikaa korvausten maksamiseen. Tiedämme myös, että oikeudenhaltijat ovat myös joustaneet maksuajassa.

Olenko myöhässä, jos kirjeessä ollut eräpäivä on jo mennyt?

Asia on sovittavissa, mikäli oikeudenhaltijat eivät ole vieneet asiaa markkinaoikeuteen. Eräpäivä on näin ollen viitteellinen. Neuvotteluiden aloittaminen estää oikeudenhaltijoita viemästä asiaa oikeuteen.

Minulla on oikeusturvavakuutus, korvaako vakuutus neuvottelusta aiheutuneet kulut?

Asiakkaan vastuulla on selvittää oikeusturvavakuutuksen ja oikeusavun käyttömahdollisuus, mikäli hän haluaa hyödyntää sellaisia. Tekijänoikeusasioissa kotivakuutus ei tyypillisesti korvaa neuvottelukuluja.

Oikeusturvavakuutus ei tyypillisesti kata erikoistuomioistuimessa käsiteltäviä asioita, kuten tekijänoikeudellisia kysymyksiä. Tekijänoikeusasiat ratkaistaan useimmiten markkinaoikeudessa.