Liukuvasta työajasta sopiminen

Hinta alkaen 700€ ja vie asiakkaan aikaa 2h

Liukuvan työajan sopimuksessa työnantaja ja työntekijä sopivat liukuvan työajan ehdoista. Usein yrityksissä kuvitellaan, että liukuvasta työajasta voi sopia esimerkiksi “jos olet yhtenä päivänä pidempään, voit toisena päivänä lähteä aikaisemmin”. Laki kuitenkin asettaa liukuvan työajan sopimuksille huomattavan tarkat reunaehdot.

Sopimuksessa työnantaja ja työntekijä sopivat liukuman reunaehdoista: siitä, mihin aikaan työpaikalle tulee saapua, kuinka kauan siellä pitää vähintään olla, mikä on päivittäisen liukuman maksimi- ja minimisuuruus sekä milloin työpaikalta tulee viimeistään poistua.

Liukuvan työajan sopimuksen osapuolet voivat sopia myös erilaisista työajan kertymäjärjestelmistä eli työaikasaldosta.

Oikein tehtynä liukuvan työajan sopimus korvaa myös vaatimuksen työvuoroluettelon laatimisesta. Suosittelemme liukuvan työajan sopimuksen laatimista erityisesti asiantuntijavaltaisiin yrityksiin.

Liukuvan työajan sopimusta varten tarvitsemme tiedot siitä, milloin haluatte työntekijänne saapuvan töihin, kuinka kauan heidän tulee viettää työpaikalla päivittäin ja milloin heidän tulee poistua. Näiden tietojen perusteella luonnostelemme teille sopimuksen ja antamanne palautteen perusteella hiomme sen valmiiksi noin viikossa.

Perushinta pitää sisällään tietojen vastaanottamisen, sopimuksen luonnostelun ja muutoskierroksen sopimukseen. Toimitamme sopimuksen valintanne mukaan joko suomeksi tai englanniksi. Toimitamme sopimuksen mukana myös tulkintaa helpottavan “selkokielisen” selostuksen siitä, mitä kukin sopimusehto tarkoittaa.

Varaa tapaamisaika


Katso myös
Työpaikan lakiasiat

Tekoälyohjeistus yrityksille ja yhteisöille

Tekoälyohjeistus on työnantajan laatima kirjallinen asiakirja. Sen avulla työntekijät ja yritys osaavat tehdä yrityksen arvojen mukaisia tekoälyä koskevia päätöksiä. Huolellisesti…

Työpaikan lakiasiat, Kriisi

Irtisanominen palveluna

Irtisanominen on tehtävä sekä lain mukaisesti että työntekijää kunnioittaen. Autamme työnantajaa suunnittelemaan ja toteuttamaan irtisanomisen laillisesti ja hienovaraisesti. Saat käyttöösi…

Työpaikan lakiasiat

Yrityksen tietoturva haltuun tietoturvajohtamisella

Tietomurrot ja -vuodot vaarantavat yrityksen maineen ja toiminnan. Pahimmillaan yrityksen johto joutuu tietoturvaloukkausten esiintyessä rikosoikeudelliseen vastuuseen laiminlyötyjen tietoturvaprosessien ja liian…

Kasvu, Työpaikan lakiasiat

Henkilöstöanti henkilöstön kannustin- ja sitoutusjärjestelmänä

Henkilöstöanti on henkilöstölle suunnattu osake- tai optioanti. Henkilöstöstä tulee sen seurauksena yhtiön osakkeenomistajia. Yrityksen näkökulmasta henkilöstöanti sitouttaa työntekijät yritykseen. Työntekijät…

Kasvu

Toimitusjohtajasopimus

Toimitusjohtajasopimus on yhtiön ja toimitusjohtajan välinen sopimus toimisuhteen ehdoista ja kannustimista. Toimitusjohtaja ei tyypillisesti ole työsuhteessa yritykseen, sillä työnantaja ei…

Kasvu, Tuotteet

Open source -lakipalvelut

Open source on lisensointimalli, jossa ohjelmiston tekijänoikeuden haltija antaa oikeuden käyttää, muokata ja levittää tietokoneohjelmaa. Open source lisenssit sallivat ohjelman…

Kasvu, Työpaikan lakiasiat

HR-ratsia

Suomen HR-lainsäädäntö on yksi maailman tiukimmista. Oletko varma, ettet itse riko lakia? HR-ratsia® palvelu kertoo miten korjata tilanne. Luulin, että…

Työpaikan lakiasiat

Työaikapankki

Ota työaikapankki käyttöön yrityksessäsi!

Kasvu, Tuotteet

Sopimuksen tarkistus

Anna sopimus meidän luettavaksi. Etsimme virheet ja korjaamme ne.

Kasvu, Kriisi

Valitus julkisista hankinnoista

Tuliko turpaan kilpailutuksessa ja tuntuu, että homma ei mennyt oikein? Autamme kaivamaan kilpailijoiden tarjoukset sekä arvioimaan hankintayksikköjen tarjouspyyntöjen, arviointiperusteiden, hankintapäätösten ja hankintasopimusten lainmukaisuuden.

Rahoitus, Kasvu

Osakkeiden siirtosopimus

Siirrä osakkeita kaupalla tai vaihdolla uusille tai vanhoille osakkeenomistajille. Ohjeistamme myös verottajan kanssa toimimisessa.

Kasvu, Kriisi

Yhtiökokousten järjestäminen

Pidämme huolen, että hankalia päätöksiä tehtäessä yhtiökokoukset järjestetään lainmukaisesti.

Työpaikan lakiasiat

Some-ohjeistus

Tuotamme räätälöidyn ohjeistuksen työpaikan pelisäännöiksi sosiaalisen median palveluiden käyttöön.