Liukuvasta työajasta sopiminen

Hinta alkaen 700€ ja vie asiakkaan aikaa 2h

Liukuvan työajan sopimuksessa työnantaja ja työntekijä sopivat liukuvan työajan ehdoista. Usein yrityksissä kuvitellaan, että liukuvasta työajasta voi sopia esimerkiksi “jos olet yhtenä päivänä pidempään, voit toisena päivänä lähteä aikaisemmin”. Laki kuitenkin asettaa liukuvan työajan sopimuksille huomattavan tarkat reunaehdot.

Sopimuksessa työnantaja ja työntekijä sopivat liukuman reunaehdoista: siitä, mihin aikaan työpaikalle tulee saapua, kuinka kauan siellä pitää vähintään olla, mikä on päivittäisen liukuman maksimi- ja minimisuuruus sekä milloin työpaikalta tulee viimeistään poistua.

Liukuvan työajan sopimuksen osapuolet voivat sopia myös erilaisista työajan kertymäjärjestelmistä eli työaikasaldosta.

Oikein tehtynä liukuvan työajan sopimus korvaa myös vaatimuksen työvuoroluettelon laatimisesta. Suosittelemme liukuvan työajan sopimuksen laatimista erityisesti asiantuntijavaltaisiin yrityksiin.

Liukuvan työajan sopimusta varten tarvitsemme tiedot siitä, milloin haluatte työntekijänne saapuvan töihin, kuinka kauan heidän tulee viettää työpaikalla päivittäin ja milloin heidän tulee poistua. Näiden tietojen perusteella luonnostelemme teille sopimuksen ja antamanne palautteen perusteella hiomme sen valmiiksi noin viikossa.

Perushinta pitää sisällään tietojen vastaanottamisen, sopimuksen luonnostelun ja muutoskierroksen sopimukseen. Toimitamme sopimuksen valintanne mukaan joko suomeksi tai englanniksi. Toimitamme sopimuksen mukana myös tulkintaa helpottavan “selkokielisen” selostuksen siitä, mitä kukin sopimusehto tarkoittaa.

Varaa tapaamisaika


Katso myös
Kasvu, Tuotteet

Open source -lakipalvelut

Open source on lisensointimalli, jossa ohjelmiston tekijänoikeuden haltija antaa oikeuden käyttää, muokata ja levittää tietokoneohjelmaa. Open source lisenssit sallivat ohjelman…

Kasvu, Työpaikan lakiasiat

HR-ratsia

Suomen HR-lainsäädäntö on yksi maailman tiukimmista. Oletko varma, ettet itse riko lakia? HR-ratsia® palvelu kertoo miten korjata tilanne. Luulin, että…

Työpaikan lakiasiat

Työaikapankki

Ota työaikapankki käyttöön yrityksessäsi!

Kasvu, Tuotteet

Sopimuksen tarkistus

Anna sopimus meidän luettavaksi. Etsimme virheet ja korjaamme ne.

Kasvu, Kriisi

Valitus julkisista hankinnoista

Tuliko turpaan kilpailutuksessa ja tuntuu, että homma ei mennyt oikein? Autamme kaivamaan kilpailijoiden tarjoukset sekä arvioimaan hankintayksikköjen tarjouspyyntöjen, arviointiperusteiden, hankintapäätösten ja hankintasopimusten lainmukaisuuden.

Rahoitus, Kasvu

Osakkeiden siirtosopimus

Siirrä osakkeita kaupalla tai vaihdolla uusille tai vanhoille osakkeenomistajille. Ohjeistamme myös verottajan kanssa toimimisessa.

Kasvu, Kriisi

Yhtiökokousten järjestäminen

Pidämme huolen, että hankalia päätöksiä tehtäessä yhtiökokoukset järjestetään lainmukaisesti.

Työpaikan lakiasiat

Some-ohjeistus

Tuotamme räätälöidyn ohjeistuksen työpaikan pelisäännöiksi sosiaalisen median palveluiden käyttöön.

Kasvu

Johtajasopimus

Rakennamme sopimuksen, jossa on kannustinpaketti ylimmälle johdolle.

Kasvu, Työpaikan lakiasiat

Koulutussuunnitelma

Laatimalla koulutussuunnitelman ja seuraamalla sitä työnantaja voi saada jopa tuhansia euroja vuodessa takaisin verotuksessa. Autamme sinua laatimaan lain vaatiman ohjelman ja ohjeistamme miten saat täydet palautukset verotuksessa.

Työpaikan lakiasiat, Kriisi

Henkilöstöjohtaja palveluna

Työsuojelutarkastus tulossa? Laitamme lakisääteiset asiat kuntoon muutamassa päivässä.

Kasvu

Optiojärjestely henkilöstölle

Autamme sitouttamaan henkilöstön erilaisilla optiojärjestelyillä.

Kasvu, Työpaikan lakiasiat

Työsopimus

Räätälöimme työsopimuksen käyttötarkoitukseesi sopivaksi.