Turre Legal

Liukuvasta työajasta sopiminen

Hinta alkaen 700€2h Asiakkaan aikaa

Liukuvan työajan sopimuksessa työnantaja ja työntekijä sopivat liukuvan työajan ehdoista. Usein yrityksissä kuvitellaan, että liukuvasta työajasta voi sopia esimerkiksi ”jos olet yhtenä päivänä pidempään, voit toisena päivänä lähteä aikaisemmin”. Laki kuitenkin asettaa liukuvan työajan sopimuksille huomattavan tarkat reunaehdot.

Sopimuksessa työnantaja ja työntekijä sopivat liukuman reunaehdoista: siitä, mihin aikaan työpaikalle tulee saapua, kuinka kauan siellä pitää vähintään olla, mikä on päivittäisen liukuman maksimi- ja minimisuuruus sekä milloin työpaikalta tulee viimeistään poistua.

Liukuvan työajan sopimuksen osapuolet voivat sopia myös erilaisista työajan kertymäjärjestelmistä eli työaikasaldosta.

Oikein tehtynä liukuvan työajan sopimus korvaa myös vaatimuksen työvuoroluettelon laatimisesta. Suosittelemme liukuvan työajan sopimuksen laatimista erityisesti asiantuntijavaltaisiin yrityksiin.

Liukuvan työajan sopimusta varten tarvitsemme tiedot siitä, milloin haluatte työntekijänne saapuvan töihin, kuinka kauan heidän tulee viettää työpaikalla päivittäin ja milloin heidän tulee poistua. Näiden tietojen perusteella luonnostelemme teille sopimuksen ja antamanne palautteen perusteella hiomme sen valmiiksi noin viikossa.

Perushinta pitää sisällään tietojen vastaanottamisen, sopimuksen luonnostelun ja muutoskierroksen sopimukseen. Toimitamme sopimuksen valintanne mukaan joko suomeksi tai englanniksi. Toimitamme sopimuksen mukana myös tulkintaa helpottavan “selkokielisen” selostuksen siitä, mitä kukin sopimusehto tarkoittaa.

Varaa tapaamisaika

Herkko Hietanen
Seuraa minua

Herkko Hietanen

Lakimies, osakas, kauppatieteiden tohtori, oikeustieteen maisteri at Turre Legal
Lakimies, jolla on 15 vuoden kokemus teknologia- ja mediaoikeudenkäynneistä, startup-yrityksistä ja IT-juridiikasta.
Herkko Hietanen
Seuraa minua

Lakisääteiset työnantajan velvoitteet

Työnantajalla on yli 40 lakisääteistä velvollisuutta jotka liittyvät työsuojeluun ja yhteistoimintaan. Me autamme taklaamaan kunnialla niin päihdeohjelmat kuin koulutussuunnitelmat.

Lakisääteiset työnantajan velvoitteet

Työnantajalla on yli 40 lakisääteistä velvollisuutta jotka liittyvät työsuojeluun ja yhteistoimintaan. Me autamme taklaamaan kunnialla niin päihdeohjelmat kuin koulutussuunnitelmat.