Henkilöstöanti henkilöstön kannustin- ja sitoutusjärjestelmänä

Hinta alkaen 6000€ ja vie asiakkaan aikaa 4h

Henkilöstöanti on henkilöstölle suunnattu osake- tai optioanti. Henkilöstöstä tulee sen seurauksena yhtiön osakkeenomistajia. Yrityksen näkökulmasta henkilöstöanti sitouttaa työntekijät yritykseen. Työntekijät hyötyvät henkilöstöannista saamalla omistuksensa kautta taloudellista etua yrityksen arvon noustessa. Juristin avulla saat juuri sinun tarpeisiisi sopivan henkilöstöannin, saat toteutettua annin ilman viivytyksiä ja viestit henkilöstölle sekä rahoittajille ammattimaisuudesta.

Henkilöstöannilla:

  • Rakennat ammattimaisen kasvusuunnitelmaasi tukevan henkilöstöannin
  • Houkuttelet uusia avainhenkilöitä kommunikoimalla henkilöannistasi urasivuillasi kannustinjärjestelmään pohjautuen
  • Sitoutat nykyiset avainhenkilösi ja halutessasi koko henkilöstön yrityksesi arvon kasvattamiseen
  • Säästät rekrytointikustannuksissa nostamalla työntekijöiden keskimääräistä pysyvyyttä palveluksessanne.

Rakenna kannustinjärjestelmän tukijalka

Jokaisella yrityksellä on omat tavoitteensa ja toimintamallinsa. Asiantuntijoidemme kokemus erilaisten kasvuyritysten kannustinjärjestelmistä auttaa suunnittelemaan sinun yrityksen tavoitteita tukevan ja ammattimaisen pohjan henkilöstönne kasvun ja hyvinvoinnin tueksi.

Myös henkilöstölle suunnattu optio-ohjelma voi toimia osana kannustinjärjestelmää.

Houkuttele uusia avainhenkilöitä

Uusien avainhenkilöiden houkuttelu helpottuu, kun voitte kommunikoida huolella rakennetusta kannustinjärjetelmästä urasivuilla, rekrytointiprosessin aikana ja uuden työntekijän perehdytysvaiheessa. Henkilöstöanti on usein jatkuva ja toistuva menettely joka tukee rekrytointia. Se ottaa huomioon myös poislähtevät työntekijät.

Sitouta nykyiset tekijät henkilöstöannilla

Asiantuntijaorganisaation arvonluonti perustuu pitkälti henkilöstöön. Kehittyvässä yrityksessä on reilua, että henkilöstö pääsee nauttimaan kasvusta ja kehityksestä. Huolella suunnitellulla henkilöstöannilla sinun on mahdollista sitouttaa kasvavaan yritykseen nykyinen henkilöstösi uudella tasolla yrityksenne omistajina.

Säästä rekrytointikustannuksissa

Rekrytointi ja sitä seuraava perehdytys on kallista. Monilla toimialoilla uusi palkattu työntekijä alkaa tuottamaan työskenneltyään 1-2 vuotta. Nostamalla henkilöstön pysyvyyttä säästät aikaa ja rahaa.

Varaa maksuton tapaamisaika

Varaa alta aika suoraan aika asiantuntijamme kalenterista, niin luodaan yhdessä raamit yrityksenne tilanteeseen sopivalle henkilöstöannille (ja tarvittaessa koko kannustustinjärjestelmälle)

Mikä on henkilöstöanti?

Henkilöstöanti on yrityksen tapa sitouttaa työntekijöitä osakkeilla tai optioilla. Henkilöstöannin seurauksena yrityksen työntekijät voivat palkan ja tulospalkkioiden lisäksi nauttia yrityksen menestyksestä omistamiensa osakkeiden tai optioiden arvon nousun kautta.

Miten merkitsen osakkeita henkilöstöannissa?

Henkilöstöosakkeiden merkintä tapahtuu yhtiön hallituksen määrämällä tavalla merkintäaikana. Yhtiön osakkeiden merkintään liittyy usein myös merkintähinnan maksaminen. Usein henkilöstölle suunnatut osakkeet ovat tarkoituksella edullisempia kuin esimerkiksi sijoittajille tarjotut osakkeet.

Henkilöstöannissa osakkeiden merkitseminen on prosessi, jossa työntekijät sitoutuvat ostamaan tietyn määrän osakkeita määrättyyn hintaan. Prosessi voi vaihdella eri yrityksissä, mutta usein se etenee vaiheittain:
1. Ilmoitus henkilöstöannista: Yritys ilmoittaa henkilöstölleen aikomuksestaan järjestää henkilöstöanti. Ilmoituksessa on yleensä tiedot, kuten osakkeiden määrä, hinta ja merkitsemisen ajankohta.
2. Merkintälomakkeen täyttäminen: Työntekijän tulee ilmoittaan merkintälomakkeella kuinka monta osaketta hän haluaa merkitä (eli ostaa).
3. Merkintälomakkeen palauttaminen: Työntekijä palauttaa täytetyn merkintälomakkeen yritykselle ennen merkintäajan päättymistä.
4. Maksaminen: Kun merkintälomake on hyväksytty, työntekijän on maksettava osakkeista.
5. Osakkeiden rekisteröinti: Kun maksu on vastaanotettu, yhtiö rekisteröi osakkeet työntekijän nimiin.

Mikä on osakeanti?

Osakeannissa yhtiö tarjoaa merkittäväksi osakkeitaan. Merkintähinta menee yhtiölle, joka voi käyttää annista saamansa rahat yhtiön kehittämiseksi. Osakeannissa osakkeita merkinneet henkilöt omistavat osan yrityksestä ja voivat käyttää omistajalle kuuluvia oikeuksiaan.

Paljonko osakkeista menee veroa?

Osakkeiden omistaminen on verovapaata. Osakkeisiin liittyy kaksi yleistä tapaa saada tuloja. Yhtiön omistajilla maksamat osingot ja osakkeiden myynnistä kertyvät myyntivoitot. Sekä osakkeiden myyntivoitot että osakkeista maksettavat osingot ovat pääomatuloa ja niitä verotetaan 30% – 34 % verokannan mukaan. Tosin yrityksestä nostetuista osingoista työntekijät voivat saada verovapaan osuuden, joka voi olla jopa 75% riippuen yhtiön varallisuudesta.


Katso myös
Työpaikan lakiasiat

Tekoälyohjeistus yrityksille ja yhteisöille

Tekoälyohjeistus on työnantajan laatima kirjallinen asiakirja. Sen avulla työntekijät ja yritys osaavat tehdä yrityksen arvojen mukaisia tekoälyä koskevia päätöksiä. Huolellisesti…

Työpaikan lakiasiat, Kriisi

Irtisanominen palveluna

Irtisanominen on tehtävä sekä lain mukaisesti että työntekijää kunnioittaen. Autamme työnantajaa suunnittelemaan ja toteuttamaan irtisanomisen laillisesti ja hienovaraisesti. Saat käyttöösi…

Työpaikan lakiasiat

Yrityksen tietoturva haltuun tietoturvajohtamisella

Tietomurrot ja -vuodot vaarantavat yrityksen maineen ja toiminnan. Pahimmillaan yrityksen johto joutuu tietoturvaloukkausten esiintyessä rikosoikeudelliseen vastuuseen laiminlyötyjen tietoturvaprosessien ja liian…

Kasvu

Toimitusjohtajasopimus

Toimitusjohtajasopimus on yhtiön ja toimitusjohtajan välinen sopimus toimisuhteen ehdoista ja kannustimista. Toimitusjohtaja ei tyypillisesti ole työsuhteessa yritykseen, sillä työnantaja ei…

Kasvu, Tuotteet

Open source -lakipalvelut

Open source on lisensointimalli, jossa ohjelmiston tekijänoikeuden haltija antaa oikeuden käyttää, muokata ja levittää tietokoneohjelmaa. Open source lisenssit sallivat ohjelman…

Kasvu, Työpaikan lakiasiat

HR-ratsia

Suomen HR-lainsäädäntö on yksi maailman tiukimmista. Oletko varma, ettet itse riko lakia? HR-ratsia® palvelu kertoo miten korjata tilanne. Luulin, että…

Työpaikan lakiasiat

Työaikapankki

Ota työaikapankki käyttöön yrityksessäsi!

Kasvu, Tuotteet

Sopimuksen tarkistus

Anna sopimus meidän luettavaksi. Etsimme virheet ja korjaamme ne.

Kasvu, Kriisi

Valitus julkisista hankinnoista

Tuliko turpaan kilpailutuksessa ja tuntuu, että homma ei mennyt oikein? Autamme kaivamaan kilpailijoiden tarjoukset sekä arvioimaan hankintayksikköjen tarjouspyyntöjen, arviointiperusteiden, hankintapäätösten ja hankintasopimusten lainmukaisuuden.

Rahoitus, Kasvu

Osakkeiden siirtosopimus

Siirrä osakkeita kaupalla tai vaihdolla uusille tai vanhoille osakkeenomistajille. Ohjeistamme myös verottajan kanssa toimimisessa.

Kasvu, Kriisi

Yhtiökokousten järjestäminen

Pidämme huolen, että hankalia päätöksiä tehtäessä yhtiökokoukset järjestetään lainmukaisesti.

Työpaikan lakiasiat

Some-ohjeistus

Tuotamme räätälöidyn ohjeistuksen työpaikan pelisäännöiksi sosiaalisen median palveluiden käyttöön.

Kasvu

Johtajasopimus

Rakennamme sopimuksen, jossa on kannustinpaketti ylimmälle johdolle.