rahaa sataa pilvestä työntekijöille henkilöstöannissa

Näin vältät kalliit virheet henkilöstöannin kanssa

Henkilöstöannin järjestämisessä on helppo välttää yleisimmät virheet. Tutustu listaan ja onnistu oman henkilöstöannin järjestämisessä.

Henkilöstöanti on helppo munata useammalla tavalla. Toimeksiantoja hoitaessa tulee esille toistuvasti joukko virheitä, joiden oikaisu auttaa henkilöstöannin onnistumisessa. Keräsin 20 vuoden kokemukseni listaksi.

  1. Älä kopioi toisen yrityksen järjestelyä. Jokaisella yrityksellä on omat tavoitteensa, ja arvon saamiseksi henkilöstöannista järjestely tulee suunnitella siten, että se palvelee näitä tavoitteita. Verotus, osakemäärät ja niistä maksettavat hinnat, optiot vai suora omistus, lainat ja osakassopimusten sisältö ovat muuttujia, jotka vaikuttavat kaikki toisiinsa ja järjestelyn onnistumiseen. Jos haluat maksimoida hyötysi, hanki kokenut opas. Tämän henkilön tulee kyetä ja haluta käydä läpi tarpeesi ja vaihtoehdot sekä osata tehdä se niin selvästi, että pystyt tekemään oikeat päätökset.
  2. Varmista, että muut asiakirjat ovat valmiita henkilöstöä varten. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen uusien osakkaiden kanssa vaikeutuu erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa muuttaminen edellyttää yksimielisyyttä. Yhtiöjärjestys ja osakassopimus ovat keskeinen osa henkilöstöannin suunnittelua.
  3. Toteuta – älä vain lupaile. Työntekijät menettävät uskonsa työnantajaan, joka tekee tyhjiä lupauksia järjestelystä, mutta lykkää sitä tai jättää sen toteuttamatta.
  4. Peri osakkeista hinta. Ihminen ei arvosta ilmaista, eikä järjestelyn tarkoituksena ole palkita, vaan kannustaa osakkeen arvon nostamiseen. Usein onkin hyvä ajatus myydä osakkeet yhtiön tämän hetkisellä arvolla. Tällöin työntekijät saavat edun vain, jos osakkeiden hinta jatkossa nousee.
  5. Vältä antamasta liikaa tai liian vähän osuuksia. Jos tyhjennät henkilöstölle varatun osakepoolin heti, miten houkuttelet uusia työntekijöitä? Normaalisti sijoittajat odottavat kasvuyhtiössä olevan henkilöstöosakkeita 10–15 %. Jos haluat poiketa tästä käytännöstä, varaudu selittämään ratkaisuasi.
  6. Tee pitkäjänteinen suunnitelma, joka on helppo toteuttaa. Suunnittele henkilöstöanti sellaiseksi, että se on helppo toistaa tulevina vuosina, kun yritykseen tulee uusia työntekijöitä.
  7. Puhu työntekijöille arvosta – älä prosenteista. Henkilöstöanneissa työntekijöiden prosenttiosuudet jäävät usein perustajia ja sijoittajia merkittävästi matalammiksi. Kun keskustelussa keskitytään prosenttiosuuksien lisäksi osakkeiden arvoon, kateudelta viedään tila. Rajallisten prosenttiosuuksien kasvu on toisilta pois, mutta osakkeen arvonnousu koskee kaikkia ja sillä ei ole rajaa.
  8. Huolehdi, että järjestely on rekisteröity kaupparekisteriin. Järjestelyn toteutus vaatii usein muutosten rekisteröimistä kaupparekisteriin. PRH on tunnetusti erittäin tarkka päätösten yksityiskohdista. PRH ei rekisteröi puutteellisia ilmoituksia.
  9. Käy järjestely ja siihen liittyvät skenaariot läpi henkilöstön kanssa. Työntekijöiden elämäntilanteet muuttuvat. Sen johdosta he voivat lähteä yrityksestä, vaikka pitäisit heistä kuinka hyvää huolta. Hyvä sitoutusjärjestelmä varautuukin myös työntekijöiden vaihtuvuuteen. Tiukatkin ehdot on helppo hyväksyä, mikäli ne eivät tule yllätyksenä.
  10. Pidä huoli, että kaikilla on taloudelliset mahdollisuudet osallistua. Voit toteuttaa osakkeiden ostoa varten esimerkiksi lainajärjestelyn. Tämä mahdollistaa sen, että antiin voivat osallistua myös työntekijät, joilla ei ole säästöjä sukan varressa.

Oletko suunnittelmassa henkilöstöantia? Kokenut yritysjuristi auttaa henkilöstöannin suunnittelussa ja toteutuksessa.