Toimitusjohtajasopimus

Hinta alkaen 900€ ja vie asiakkaan aikaa 1h

Toimitusjohtajasopimus on yhtiön ja toimitusjohtajan välinen sopimus toimisuhteen ehdoista ja kannustimista.

Toimitusjohtaja ei tyypillisesti ole työsuhteessa yritykseen, sillä työnantaja ei pysty ohjaamaan tai valvomaan hänen työtään. Toimitusjohtajaan ei siksi sovelleta työsopimuslakia. Tämän vuoksi toimitusjohtajasopimus on tarpeellinen.

Toimitusjohtajasopimus määrittää toimitusjohtajan oikeudet ja velvollisuudet

Toimitusjohtajasopimus on etu niin yhtiön kuin toimitusjohtajan itsensä kannalta, sillä molempien kannalta on järkevää sopia suhteen keskeisistä ehdoista: irtisanomisajasta, sairausajan palkasta, vuosilomista sekä luontaiseduista. Myös esimerkiksi immateriaalioikeuksista ja salassapidosta on oleellista sopia. Myös erilaiset kannustinmallit ovat usein oleellinen toimitusjohtajasopimuksen osa.

Räätälöimme teille toimitusjohtajasopimuksen tarpeittenne ja kommenttienne perusteella ja toimitamme sen teille allekirjoitusvalmiina.

Toimitusjohtajasopimus: esimerkkejä sisältökohdista

  • Toimitusjohtajan palkkaus (sisältäen tulospalkkiot)
  • Toimitusjohtajasopimukseen sisältyvät edut toimitusjohtajan sitouttamiseksi
  • Toimitusjohtajasopimukseen sisältyvä koeaika
  • Toimstusjohtajan lomat
  • Toimitusjohtajan tehtävässään synnyttämät immateriaalioikeudet
  • Toimitusjohtajan salassapitovelvollisuudet

Katso myös: Johtajasopimus muiden johtajatehtävien sopimusten laadintaan

Miten toimitusjohtajasopimus eroaa muista johtajasopimuksista?

Toimitusjohtajan palvelussuhde eroaa muista johtajasopimuksista siinä, että toimitusjohtaja ei ole työsuhteessa eikä toimitusjohtajan työhön sovelleta työsuhdetta koskevaa pakottavaa lainsäädäntöä. Toimitusjohtajaan ei sovelleta esimerkiksi lomaa, työaikoja tai irtisanomista koskevia säädöksiä vaan näistä kaikista tulee erikseen sopia toimitusjohtajasopimuksessa.

Varaa tapaamisaika


Katso myös
Kasvu, Työpaikan lakiasiat

Henkilöstöanti henkilöstön kannustin- ja sitoutusjärjestelmänä

Henkilöstöanti on henkilöstölle suunnattu osake- tai optioanti. Henkilöstöstä tulee sen seurauksena yhtiön osakkeenomistajia. Yrityksen näkökulmasta henkilöstöanti sitouttaa työntekijät yritykseen. Työntekijät…

Kasvu, Tuotteet

Open source -lakipalvelut

Open source on lisensointimalli, jossa ohjelmiston tekijänoikeuden haltija antaa oikeuden käyttää, muokata ja levittää tietokoneohjelmaa. Open source lisenssit sallivat ohjelman…

Kasvu, Työpaikan lakiasiat

HR-ratsia

Suomen HR-lainsäädäntö on yksi maailman tiukimmista. Oletko varma, ettet itse riko lakia? HR-ratsia® palvelu kertoo miten korjata tilanne. Luulin, että…

Kasvu, Tuotteet

Sopimuksen tarkistus

Anna sopimus meidän luettavaksi. Etsimme virheet ja korjaamme ne.

Kasvu, Kriisi

Valitus julkisista hankinnoista

Tuliko turpaan kilpailutuksessa ja tuntuu, että homma ei mennyt oikein? Autamme kaivamaan kilpailijoiden tarjoukset sekä arvioimaan hankintayksikköjen tarjouspyyntöjen, arviointiperusteiden, hankintapäätösten ja hankintasopimusten lainmukaisuuden.

Rahoitus, Kasvu

Osakkeiden siirtosopimus

Siirrä osakkeita kaupalla tai vaihdolla uusille tai vanhoille osakkeenomistajille. Ohjeistamme myös verottajan kanssa toimimisessa.

Kasvu, Kriisi

Yhtiökokousten järjestäminen

Pidämme huolen, että hankalia päätöksiä tehtäessä yhtiökokoukset järjestetään lainmukaisesti.

Kasvu

Johtajasopimus

Rakennamme sopimuksen, jossa on kannustinpaketti ylimmälle johdolle.

Kasvu, Työpaikan lakiasiat

Koulutussuunnitelma

Laatimalla koulutussuunnitelman ja seuraamalla sitä työnantaja voi saada jopa tuhansia euroja vuodessa takaisin verotuksessa. Autamme sinua laatimaan lain vaatiman ohjelman ja ohjeistamme miten saat täydet palautukset verotuksessa.

Kasvu, Työpaikan lakiasiat

Liukuvasta työajasta sopiminen

Laadimme työkulttuuriin sopivan, lain vaatimukset täyttävän ohjeistuksen ja kerromme, miten sen saa henkilöstöä sitovaksi.

Kasvu

Optio-ohjelma henkilöstölle

Autamme sitouttamaan henkilöstön erilaisilla optiojärjestelyillä.

Kasvu, Työpaikan lakiasiat

Työsopimus

Räätälöimme työsopimuksen käyttötarkoitukseesi sopivaksi.