Työaikapankki

Hinta alkaen 750€ ja vie asiakkaan aikaa 1h

Uusi työaikalaki mahdollisti 2020 alusta työaikapankin käyttöönottamisen myös järjestäytymättömillä työpaikoilla. Työaikapankin käyttöönotto edellyttää kirjallista sopimista pankin käytön ehdoista työnantajan ja työntekijöiden välillä.

Työaikapankki on työn ja vapaa-ajan yhteensovitusjärjestelmä, jossa työaikapankkiin voidaan siirtää ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia, kuten esimerkiksi lomarahoja. Työaikapankki parantaa työnteon joustavuutta antamalla työntekijälle ja työnantajalle enemmän liikkumavaraa sen suhteen, milloin töitä tehdään ja milloin ollaan vapaalla. Työaikapankki on järjestelynä win-win.

Työaikapankkisopimuksella voidaan sopia mm. siitä, millaisia eriä työaikapankkiin voidaan siirtää (esim. lisä- ja ylityötunnit, saldovapaat jne.), kuinka paljon ja kuinka vapaata pidetään.

Sopimus työaikapankin käyttöönotosta solmitaan työnantajan ja työntekijöiden välillä. Toimitamme teille sopimusluonnoksen jossa sovitaan työaikapankin käyttöön liittyvistä pelisäännöistä ja kustomoimme sen yhdessä teidän kanssanne työpaikkanne tarpeisiin sopivaksi. Lopputuloksena on pienellä vaivalla suuri vapaus töiden järjestelyn suhteen.

Lue lisää työaikapankista blogistamme.

Varaa tapaamisaika


Katso myös
Työpaikan lakiasiat

Tekoälyohjeistus yrityksille ja yhteisöille

Tekoälyohjeistus on työnantajan laatima kirjallinen asiakirja. Sen avulla työntekijät ja yritys osaavat tehdä yrityksen arvojen mukaisia tekoälyä koskevia päätöksiä. Huolellisesti…

Työpaikan lakiasiat, Kriisi

Irtisanominen palveluna

Irtisanominen on tehtävä sekä lain mukaisesti että työntekijää kunnioittaen. Autamme työnantajaa suunnittelemaan ja toteuttamaan irtisanomisen laillisesti ja hienovaraisesti. Saat käyttöösi…

Työpaikan lakiasiat

Yrityksen tietoturva haltuun tietoturvajohtamisella

Tietomurrot ja -vuodot vaarantavat yrityksen maineen ja toiminnan. Pahimmillaan yrityksen johto joutuu tietoturvaloukkausten esiintyessä rikosoikeudelliseen vastuuseen laiminlyötyjen tietoturvaprosessien ja liian…

Kasvu, Työpaikan lakiasiat

Henkilöstöanti henkilöstön kannustin- ja sitoutusjärjestelmänä

Henkilöstöanti on henkilöstölle suunnattu osake- tai optioanti. Henkilöstöstä tulee sen seurauksena yhtiön osakkeenomistajia. Yrityksen näkökulmasta henkilöstöanti sitouttaa työntekijät yritykseen. Työntekijät…

Kasvu, Työpaikan lakiasiat

HR-ratsia

Suomen HR-lainsäädäntö on yksi maailman tiukimmista. Oletko varma, ettet itse riko lakia? HR-ratsia® palvelu kertoo miten korjata tilanne. Luulin, että…

Työpaikan lakiasiat

Some-ohjeistus

Tuotamme räätälöidyn ohjeistuksen työpaikan pelisäännöiksi sosiaalisen median palveluiden käyttöön.

Kasvu, Työpaikan lakiasiat

Koulutussuunnitelma

Laatimalla koulutussuunnitelman ja seuraamalla sitä työnantaja voi saada jopa tuhansia euroja vuodessa takaisin verotuksessa. Autamme sinua laatimaan lain vaatiman ohjelman ja ohjeistamme miten saat täydet palautukset verotuksessa.

Kasvu, Työpaikan lakiasiat

Liukuvasta työajasta sopiminen

Laadimme työkulttuuriin sopivan, lain vaatimukset täyttävän ohjeistuksen ja kerromme, miten sen saa henkilöstöä sitovaksi.

Työpaikan lakiasiat, Kriisi

Henkilöstöjohtaja palveluna

Työsuojelutarkastus tulossa? Laitamme lakisääteiset asiat kuntoon muutamassa päivässä.

Kasvu, Työpaikan lakiasiat

Työsopimus

Räätälöimme työsopimuksen käyttötarkoitukseesi sopivaksi.