Tekijänoikeuskirje ja oikeudenkäynti, osa 1: mitä tehdä, kun haaste kolahtaa postiluukusta?

Mitä tehdä, kun markkinaoikeuden haastekirje kolahtaa eteisen matolle? Lue kirje ja ota yhteys lakimieheen. Valmistelkaa vastaus huolellisesti.

Saitko haasteen markkinaoikeuteen? Jos kirjeen kulmassa on markkinaoikeuden leima, kyseessä ei ole tavallinen tekijänoikeuskirje.

Vaikka tekijänoikeuskirjeet ovat olleet vastatuulessa, tekijänoikeuskirjetoiminta ei ole kokonaan lakannut. Oikeudenhaltijoilla on vielä ihmisten osoitteita hallussaan ja oikeudenhaltijat ovat hakeneet markkinaoikeudelta uusia päätöksiä osoitteiden luovuttamisesta.

Merkittävä osa kirjeiden saajista ei ole reagoinut kirjeisiin. Oikeudenhaltijat voivat menetellä passiivisten kirjeen saajien kanssa kolmella tavalla. Oikeudenhaltijat voivat:

 1. luopua vaatimuksistaan,
 2. lähettää uusia kirjeitä ja muistuttaa liittymän haltijaa asiasta, tai
 3. viedä asian oikeuden käsiteltäväksi.

Lue kirje huolellisesti ja ota viivytyksettä yhteys tekijänoikeuslakimieheen

Useat ihmiset hätääntyvät huomatessaan, että heidät on haastettu oikeuteen. Oikeudenkäynti on monelle stressaava kokemus, mutta huolellinen valmistautuminen helpottaa asiaa – eli ota rauhallisesti ja lue kirje huolellisesti.

Kiinnitä huomiota erityisesti siihen, mitä sinulta vaaditaan ja milloin. Useimmiten haasteen saanutta vaaditaan vastaamaan haasteeseen kirjallisesti tiettyyn päivään mennessä. Merkitse päivämäärä kalenteriisi. Aseta itsellesi myös muistutus vähintään kuukautta ennen määräpäivää.

Kun olet selvittänyt etenemisen aikataulun, ota pikaisesti yhteyttä lakimieheen, joka on erikoistunut tekijänoikeus- ja internetjuridiikkaan. Tekijänoikeus on erityisala, jonka erityispiirteet voivat mennä yleismiesjantusilta ohi. Pelkkä perinteisen tekijänoikeuden osaaminenkaan ei välttämättä ole riittävää, sillä tekijänoikeuskirjeisiin liittyvät tapaukset menevät helposti teknisiksi. Asiantuntemus vertaisverkkojuridiikasta auttaa asian käsittelyssä.

Vaikka vastausaikaa olisi viikkoja, suosittelemme yhteydenottoa lakimieheen mahdollisimman nopeasti, sillä haasteeseen vastaaminen vie aikaa.

Periaatteessa voit vastata haasteeseen itsekin ilman lakimiestä, mutta tätä emme missään tapauksessa suosittele: jos vastaukseesi lipsahtaa jotain, mitä ei kannattaisi, et voi perua tätä myöhemmässä vaiheessa edes lakimiestä käyttämällä. Vastauksesi on tapauksen perusta ja se kannattaa laatia asiantuntijan kanssa huolellisesti.

Missään tapauksessa älä unohda lähettää kirjallista vastausta! Mikäli unohdat vastata haasteeseen tai vastaat siihen liian myöhään, tuomioistuin voi ratkaista asian yksipuolisella tuomiolla. Oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 13 §:n mukaan:

“Jos vastaaja, jota on kehotettu vastaamaan kirjallisesti asiassa, jossa sovinto on sallittu – – ei ole antanut pyydettyä vastausta määräajassa – – asia ratkaistaan valmistelua jatkamatta. Kanne hyväksytään tällöin yksipuolisella tuomiolla.”

Yksipuolinen tuomio on oikeudenhaltijan voitto – mutta ei lopullinen

Yksipuolinen tuomio tarkoittaa tuomiota, jossa tuomioistuin antaa kantajan (eli tekijänoikeuskirjetapauksissa oikeudenhaltijan) vaatimusten mukaisen tuomion. Tämä tarkoittaa, että kantaja saa kaiken vaatimansa! Tuomioistuin ei siis “kohtuullista” kantajan vaatimuksia tai arvioi, miten olisit mahdollisesti voinut asiaan vastata.

Tuomioistuin voi antaa yksipuolisen tuomion pääsääntöisesti kolmessa tapauksessa:

 1. Et ole antanut kirjallista vastausta haasteeseen,
 2. Et ole vastannut tuomioistuimen kirjalliseen pyyntöön, tai
 3. Et saavu istuntoon.

Yksipuolinen tuomio on todella huono homma. Peli ei kuitenkaan ole menetetty, vaikka tuomioistuin antaisi yksipuolisen tuomion sinua vastaan, sillä voit hakea takaisinsaantia. Takaisinsaantia hakeaksesi suosittelemme jälleen yhteydenottoa lakimieheen, joka on erikoistunut tekijänoikeus- ja internet-asioihin.

Oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 15 § listaa ehtoja takaisinsaannin hakemiselle:

 • Takaisinsaantia on haettava siinä tuomioistuimessa, joka antoi yksipuolisen tuomion.
 • Takaisinsaantia on haettava kirjallisesti 30 vuorokaudessa siitä, kun sait tiedon yksipuolisesta tuomiosta
 • Hakemuksessa on mainittava tuomion muuttamiselle syy, jolla olisi voinut olla merkitystä asiaa ratkaistaessa (jos et ole vastannut haasteeseen tai et ole saapunut paikalle)
 • Hakemuksessa on vastattava tuomioistuimen kirjalliseen pyyntöön (jos et ole vastannut tuomioistuimen kirjalliseen pyyntöön).

Yksipuolinen tuomio ei siis välttämättä tarkoita lopullista tappiota, mutta ei se hyödyllinenkään ole: et voi yksipuolisella tuomiolla parantaa tilannettasi. On siis oleellista, että vastaat kanteeseen. Kanteeseen vastaaminen kannattaa tehdä huolellisesti lakimiehen avustuksella.

Kanteeseen vastaaminen vie aikaa

Kun olet ottanut yhteyttä lakimieheen, hän todennäköisesti kutsuu sinut tapaamiseen. Tapaamisessa keskustelette tapauksesta: mikä on kantasi haasteeseen? Onko kantajan väitteissä perää ja jos, miltä osin? Onko vastapuoli ollut sinuun yhteydessä ennen haastetta? Millä strategialla tapauksessa kannattaa edetä, pyritäänkö sovintoon vai mennäänkö oikeuteen?

Mikäli päätätte lähteä oikeuteen, lakimies laatii haasteeseen vastauksen. Saat luonnollisesti kommentoida vastausta – vaikka lakimies onkin asiantuntija, hänen tehtävänsä on avustaa sinua.

Yllä todetusti lakimieheen kannattaa ottaa yhteyttä ajoissa, sillä kanteeseen vastaaminen vie aikaa. Vastausta luonnostellessa teidän tulee selvittää ainakin nämä:

 • Kuka voi puhua puolestasi? Onko sinulla todistajia, jotka voisivat todistaa esim. avoimesta WLANista? Kuinka monta näitä on? Suostuvatko he todistajiksi?
 • Onko tarvetta käyttää teknisiä asiantuntijoita? Jos on, kuka kutsutaan? Mikä hänen aikataulunsa on, ehtiikö hän antaa lausuntoaan?
 • Onko tarvetta teettää teknisiä selvityksiä, esimerkiksi tietokoneen kiintolevyjen skannausta?
 • Onko sinulla todisteita, joita voisit käyttää tapauksessa? Muuttopaperit, lentoliput, kuitit teknisten laitteiden ostoksista tai huolloista, kuvakaappaukset tietokoneesta, tietoliikennelokit…
 • Mitä relevantteja oikeustapauksia ja oikeustieteellisiä kirjoituksia voisitte hyödyntää?

Kaikki tässä mainittu on relevanttia materiaalia oikeudenkäyntiä varten, mutta näiden selvittäminen, etsiminen ja järjestely vievät aikaa ja usein suunniteltua enemmän! Lisäksi kussakin tapauksessa on omat erityispiirteensä, jotka tulee selvittää. Esimerkiksi avoin WLAN -argumentti on uskottavampi kaupungin keskustassa kuin perämetsässä. Tästä syystä vastaus tuleekin valmistella huolellisesti.

Mitä parempi vastaus, sitä suurempi on todennäköisyys sille, että vastapuoli luopuu jutusta vastauksen nähtyään tai suostuu sovintoon edullisemmilla ehdoilla kuin muuten. Tämänkin takia vastaus kannattaa valmistella huolellisesti.

Kun vastaus on valmis, lakimiehesi lähettää sen oikeuteen. Pääsääntönä on, että vastauksen saatuaan tuomioistuin kutsuu molemmat osapuolet valmisteluistuntoon. Tämä merkitsee tapauksen kirjallisen vaiheen päättymistä ja suullisen vaiheen alkamista.

Suulliseen vaiheeseen kuuluvat suullinen valmisteluistunto ja varsinainen pääkäsittely. Niihin paneudumme ensi kerralla.

Osa 2: Tekijänoikeuskirje ja oikeudenkäynti: valmistelu ja pääkäsittely

Osa 3: Tekijänoikeuskirje ja oikeudenkäynti: käytäntö ja kuulustelu

Lisää tekijänoikeuksia koskevia artikkeleitamme löydät täältä: Tekijänoikeus.