Tekijänoikeuskirje ja oikeudenkäynti, osa 2: valmistelu ja pääkäsittely

Miten toimia, jos joudut tekijänoikeuskirjeoikeudenkäyntiin? Sarjan toisessa osassa perehdymme valmisteluun ja pääkäsittelyyn. Miten siellä ollaan?

Edellisessä osassa kerroimme, miten haastekirjeeseen tulee vastata. Kun olet vastannut kirjelmään lakimiehesi avustuksella, tuomioistuin tyypillisesti kutsuu tapauksen osapuolet valmisteluistuntoon. Valmisteluistunto merkitsee tapauksen kirjallisen vaiheen päättymistä ja suullisen vaiheen alkamista.

Varmista, pitääkö sinun olla valmisteluistunnossa paikalla henkilökohtaisesti

Valmistelu voidaan pitää joko välittömästi ennen pääkäsittelyä tai erillisessä istunnossa. Tekijänoikeustapaukset ovat usein mutkikkaita ja niissä onkin tyypillistä, että valmisteluistunto pidetään hyvissä ajoin ennen pääkäsittelyä. Tyypillisesti valmistelusta pääkäsittelyyn on aikaa 1 – 2 kk.

Valmistelun tarkoituksena on nimensäkin mukaisesti valmistella asia pääkäsittelyä varten niin, että tapaus voidaan valmistelun jälkeen käsitellä pääkäsittelyssä yhtäjaksoisesti.

Valmistelussa tuomioistuin selvittää:

 • Asianosaisten vaatimukset ja niiden perusteet
 • Mistä asianosaiset ovat erimielisiä (ja mistä yhtä mieltä)
 • Mitä todisteita asiassa tullaan esittämään ja mitä kullakin todisteella aiotaan näyttää toteen, sekä
 • Onko asiassa edellytyksiä sovinnolle.

Tapauksittain vaihtelee, pitääkö oikeuteen haastetun olla paikalla henkilökohtaisesti. Haasteessa lukee, pitääkö sinun olla paikalla henkilökohtaisesti vai lakimääräisesti edustettuna. Lakimääräisesti edustettuna tarkoittaa, että sinun ei tarvitse olla itse paikalla, kunhan lähetät lakimiehen edustamaan itseäsi. Vaikka olisit henkilökohtaisesti paikalla, voit luonnollisesti ottaa lakimiehen mukaan ja niin kannattaakin tehdä.

Tarkista huolellisesti, tuleeko sinun olla paikalla henkilökohtaisesti! Jos laiminlyöt henkilökohtaisen paikallaolovelvollisuutesi, sinulle voidaan tuomita sakkoja:

Oikeudenkäymiskaari 12 luku 19 § 1 mom.:

“Jos asianosainen tai hänen laillinen edustajansa ei noudata hänelle annettua kehotusta sakon uhalla saapua tuomioistuimeen henkilökohtaisesti, tuomioistuimen on, jos se edelleen pitää asianomaisen henkilökohtaista läsnäoloa välttämättömänä, asetettava korkeampi uhkasakko tai määrättävä hänet tai hänen laillisen edustajansa tuotavaksi samaan tai myöhempään istuntoon.”

Vaikka sinun ei tarvitsisikaan olla paikalla henkilökohtaisesti, varmista, että lakimiehesi on menossa paikalle – mikäli et ole paikalla laillisesti edustettuna, laiminlyöntisi voi johtaa yksipuoliseen tuomioon, jossa vastapuolen vaatimukset hyväksytään sellaisenaan:

Oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 10 § 1 mom. mukaan:

“Asiassa, jossa sovinto on sallittu, on asianosaisen vaatimuksesta, jollei tämän luvun 12 tai 13 §:stä muuta johdu, annettava yksipuolinen tuomio, jos vastapuoli

1) on jäänyt pois istunnosta –“

Kun tuomioistuin on päättänyt valmistelun, se siirtää tapauksen pääkäsittelyyn. Todetusti pääkäsittely on usein noin kuukauden tai kahden päässä valmisteluistunnosta.

Pääkäsittely ei ole paikka vastalauseille

Pääkäsittely on se, miten useimmat ihmiset ymmärtävät oikeudenkäynnin. Pääkäsittelyssä osapuolet argumentoivat oman kantansa puolesta ja esittävät todisteita, joilla he yrittävät näyttää väitteensä tosiksi.

Pääkäsittely kulkee karkeasti otettuna näin:

 • Tuomioistuin selostaa yhteenvedon avulla, mihin asian valmistelussa on päädytty ja tiedustelee, vastaako tämä edelleen asianosaisten kantaa.
 • Kantaja perustelee kantansa.
 • Vastaaja perustelee oman kantansa.
 • Kantaja ja vastaaja perustelevat kantojaan tarkemmin.
 • Tuomioistuin ottaa vastaan todistelun: osapuolet käyvät kirjalliset todisteensa läpi ja kaikki asianosaiset saavat esittää todisteista näkemyksensä.
 • Tuomioistuin kuulee henkilötodistajat ja osapuolet saavat kuulustella todistajia.
 • Asianosaiset esittävät loppulausuntonsa ja siinä käsityksensä siitä, miten tuomioistuimen tulisi ratkaista asia.

Suomessa tuomioistuinprosessi etenee järjestyksessä ja kukin puhuu vuorollaan. Muita osapuolia ei ole tapana keskeyttää heidän puhuessaan kuin äärimmäisissä poikkeustapauksissa. Amerikkalaisista sarjoista tuttuja “vastalauseita” ei siis huudeta, vaan kukin osapuoli saa tilaisuuden kommentoida vastapuolen sanomisia.

Loppulausuntojen jälkeen osapuolet jättävät tapauksen tuomioistuimen ratkaistavaksi. Yksinkertaisissa tapauksissa tuomioistuin voi julistaa tuomion lähes välittömästi oikeudenkäynnin jälkeen, mutta tekijänoikeustapaukset ovat lähes poikkeuksetta niin monimutkaisia, että tuomioistuin antaa tuomion kansliatuomiona. Varsinaisesta pääkäsittelystä kansliatuomion antamiseen voi mennä kuukausia.

Tuomion antamisen jälkeen tuomiosta voi olla mahdollista valittaa korkeimpaan oikeuteen, mikäli valituksen edellytykset täyttyvät ja mikäli osapuoli pitää valittamista järkevänä.

Seuraavalla kerralla: miten oikeudessa toimitaan?

Olemme tässä kirjoituksessa kuvanneet, miten tekijänoikeuskirjeoikeudenkäyntien suullinen vaihe etenee. Seuraavalla kerralla perehdymme siihen, miten itse oikeudessa kannattaa toimia – miten kysymyksiin kannattaa vastata ja miten niihin ei kannata vastata.

Osa 1: Tekijänoikeuskirje ja oikeudenkäynti: mitä tehdä, kun haaste kolahtaa postiluukusta?

Osa 3: Tekijänoikeuskirje ja oikeudenkäynti: käytäntö ja kuulustelu

Lisää tekijänoikeuksia koskevia artikkeleitamme löydät täältä: Tekijänoikeus.