Vastaajan loppulausunto markkinaoikeuden ensimmäisessä Hedman-tapauksessa

Ensimmäinen nk. tekijänoikeuskirjetapaus käsiteltiin markkinaoikeudessa toukokuussa 2016. Vastaajan loppulausunto lakimiesten analysoitavana.

Saitko tekijänoikeuskirjeen Hedman partnersilta tai Adultialta? Neuvottele alennusta maksuun Turre-neuvottelijalla:

Löydät usein kysytyt kysymykset neuvottelupalvelusta ja kirjeistä täältä.

Aiemmin olemme kertoneet, että Hedman Partnersin edustamat Crystalis Entertainment ja Scanbox ovat vieneet tähän mennessä vain 3 tapausta oikeuteen, joista 2 sovittiin. Kolmatta ei kuitenkaan sovittu, vaan se meni pääkäsittelyyn. Pääkäsittely pidettiin tämän kuun alussa. Vastaajan loppulausunto kuultiin 4.5.

Pääkäsittelyssä kantajien eli Crystaliksen ja Scanboxin tehtävänä oli näyttää, että oikeuteen haastettu vastaaja, jota kutsumme H:ksi, oli itse saattanut Black Sails -TV-sarjan jaksoja sekä A Walk Among The Tombstones -elokuvan yleisön saataviin internetissä Bittorrent-tekniikkaa käyttäen.

Pääkäsittely on nyt ohi. Miten meni?

Aihetodistelua sekä MuroBBS:n ja Ylilaudan viestejä

Vastaajan näkemyksen mukaan kantajien, eli Crystaliksen ja Scanboxin näyttö oli pitkälti aihetodistelua. Aihetodisteluksi kutsutaan todistelua, joka ei suoraan osoita syy- ja seuraussuhteita. Esimerkiksi “Kuva osoittaa, että epäilty on oleskellut rikospaikan lähettyvillä” on tyypillinen aihetodiste. Kantajilla oli runsaasti erilaisia lokitiedostoja, jotka osoittivat, että Black Sailsia ja A Walk Among The Tombstonesia oli eräästä IP:stä saatettu yleisön saataviin. Vastaajan näkemyksen mukaan mikään ei kuitenkaan sitonut nimenomaan vastaajaa näihin lokitiedostoihin.

Kantaja pyrki näyttämään vastaajan olleen syypää tiedostojen jakamiseen MuroBBS-keskustelupalstalle sekä Ylilauta-palveluun lähetettyjen viestien avulla. Ylilaudalle oli ladattu kuva kirjeestä, joka kantajan mukaan oli vastaajalle lähetetty kirje. Kuvan oheisviestissä luki “Ei toiminut seedin pistäminen 0 kt/s”. Kantajan mielestä MuroBBS:n ja Ylilaudan viestien sanamuodoista oli pääteltävissä, että vastaaja olisi myöntänyt teot. Vastaaja totesi, ettei MuroBBS:n viestin sanamuodoista voinut sellaista päätellä ja Ylilaudan viesti ei ollut hänen sinne lähettämänsä.

Entä sitten vastaajan näyttö?

Harkinnan portaat tuomion edellytyksenä

Kerroimme oikeudessa vastaajan asiamiehenä, että tapauksessa on “harkinnan portaat”. Oikeuden tulee nousta näiden portaiden jokainen askelma päästäkseen siihen tulokseen, että vastaaja voidaan määrätä maksamaan tekijänoikeuslain mukaista kohtuullista hyvitystä. Kantajan tehtävänä on näyttää jokainen askelma toteen. Tuomioistuimen täytyy harkita jokaisen askelman kohdalla, riittääkö kantajan näyttö askelman ylittämiseen. Muussa tapauksessa tuomioistuimen pitää hylätä kanne. Harkinnan portaat ovat seuraavat:

  1. Onko internetoperaattori luovuttanut vastaajan tietoja ollenkaan?
  2. Onko internetoperaattori luovuttanut väärät tiedot?
  3. Onko verkkoa käyttänyt joku muu kuin vastaaja?

Ensimmäinen kohta perustuu siihen, ettei kantaja ollut ilmoittanut todisteeksi internetoperaattorin tietojenluovutuspäätöstä. Kantaja ei myöskään ollut ilmoittanut todisteeksi markkinaoikeuden päätöstä, jolla se on määrännyt internetoperaattorin luovuttamaan tiettyjen IP-osoitteiden käyttäjien tietoja. Oikeudenkäynnin puitteissa on siis epäselvää, onko sellaista päätöstä ikinä annettu. Jos näin on, kantajan asiamies olisi lähettänyt kirjeen vastaajalle lähinnä sattumalta. Jos tietoja ei ole luovutettu, kanne tulee hylätä.

Toinen kohta perustuu siihen, että jos internetoperaattori onkin luovuttanut tiedot kantajien asiamiehelle, julkisuudessa olleiden tietojen perusteella internetoperaattorit ovat tehneet useita virheitä luovuttaessaan yhteystietoja. Kantajan täytyy näyttää, että tässä nimenomaisessa tapauksessa internetoperaattori on tunnistanut henkilön oikein ja luovuttanut yhteystiedot oikein. Jos internetoperaattori on luovuttanut väärän henkilön tiedot, kanne tulee hylätä.

Kolmanneksi, jos yhteystiedot onkin luovutettu oikein, kantajan tulee vielä osoittaa, että nimenomaan vastaaja on saattanut teokset yleisön saataviin. Vastaajalla oli nimittäin tekoaikana ollut avoin WLAN-verkko ja hän asui ison kaupungin keskustassa kerrostaloasunnossa. Vastaajan kutsuman asiantuntijan (Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan yli-insinööri Tapani Tarvainen) mukaan vastaajan WLAN oli kuulunut vähintään 15–20 asuntoon, todennäköisesti usempaan. Asiantuntijan mukaan mistä tahansa näistä asunnoista olisi voinut helposti käyttää vastaajan verkkoa. Tapauksessa oli myös näyttöä siitä, että verkkoa olivat käyttäneet muutkin kuin vastaaja.

Kohtuullisen hyvityksen kohtuullisuus

Vasta siinä tapauksessa, että kantaja pystyy nousemaan kaikkia harkinnan portaita, tulee kyseeseen kohtuullisen hyvityksen maksaminen.

Mutta millä tavalla kohtuullinen hyvitys tulisi arvioida? Perinteisesti oikeuskirjallisuuden mukaan kohtuullista hyvitystä laskettaessa pohjaksi tulee ottaa se summa, jolla teoksen olisi saanut luvallisesti käytettäväkseen. Yksi tapa laskea kohtuullinen hyvitys on kertoa tämä teoksen nk. normaalikorvaus valmistettujen kappaleiden eli kopioiden määrällä. Kun kantaja ei kuitenkaan vaatinut hyvitystä kappaleen valmistamisen perusteella (tämä jopa sovittiin riidattomaksi valmisteluistunnossa) vaan ainoastaan yleisön saataville saattamisen perusteella, ei kohtuullista hyvitystä voitu arvioida sillä perusteella, kuinka monta kopiota teoksista oli mahdollisesti tehty.

Kantajan näkemys kohtuullisesta hyvityksestä oli Black Sails -TV-sarjan sekä A Walk Among The Tombstones -elokuvan tuotantobudjettien jyvittäminen Pohjoismaihin ja jakaminen eri maiden asukasluvun mukaan.

Vastaajan näkemys kohtuullisesta hyvityksestä oli erilainen. Tässä tapauksessa vastaajan näkemys kohtuullisesta hyvityksestä oli siis HBO Nordic -nettipalvelun kuukausilaskutus, 9,95 €.

Oikeussalista voi torrentoida Black Sailsia

Yllä on kuvattu kantajan ja vastaajan näkemysten ydinkohdat. Toki väitteiden yksityiskohdista väännettiin pitkään ja hartaasti ja oikeudessa kuultiin useampia näkemyksiä ja väitteitä tapahtumien kulusta. Eräs yksityiskohta kuitenkin kerrottakoon.

Keskiviikkona 4.5. oikeudessa kuultiin asiantuntijana em. Tapani Tarvaista. Oikeudessa käytiin seuraava keskustelu:

Vastaajan asiamies: “Onko avoimen WLANin kautta mahdollista ladata ja jakaa torrent-tiedostoja?”

Tarvainen: “Kyllä se on lähtökohtaisesti mahdollista, kuten missä tahansa verkossa, johon saa yhteyden ja jossa Bittorrentin käyttämiä portteja ei ole blokattu.”

Vastaajan asiamies: “No olisiko täältä oikeussalista mahdollista saada Bittorrent-yhteys?”

Tarvainen: “No se voidaan tarkistaa helposti. Hetki pieni. …Ei, täältä on näköjään portti 6881 blokattu, eli täältä ei voi käyttää Bittorrenttia. Hetkinen. Anteeksi, sähläsin. Näköjään yhteys oli katkennut enkä ollut hyväksynyt WLANin käyttöehtoja uudestaan. Nyt kun hyväksyin ne, niin… joo. Kyllä tuo portti 6881 on auki ja tieto liikkuu. Näköjään torrentit tulevat megatavu sekunnissa.”

Vastaajan asiamies: “Olisiko täältä siis mahdollista ladata ja jakaa vaikkapa Black Sailsia?”

Tarvainen: “No en lähde kokeilemaan sen laittomuuden vuoksi, mutta en näe mitään syytä, miksi niin ei voisi tehdä.”

Vastaajan asiamies: “No jos niin tekisitte, niin mistä IP-osoitteesta se verkkoliikenne näyttäisi tulevan?”

Tarvainen: “Ilmeisesti tämä on oikeusministeriön tarjoama verkko, eli oikeusministeriön hallitsemasta IP-osoitteesta.”

Sellaista.

Loppulausunto olennaisessa osassa ratkaisua – tuomiopäivämäärästä tietoa kesäkuussa

Tämän kirjoituksen alussa on Youtube-video, jossa analysoimme vastaajan loppupuheenvuoroa toimistomme lakimies Herkko Hietasen kanssa. Kyseessä on siis esitys, joka nähtiin oikeudessa 4.5. Loppupuheenvuoro on viimeinen asian käsittelyyn vaikuttava puheenvuoro ja siihen on koottu kaikki, mikä vastaajan mielestä oli oleellista.

Lisäksi markkinaoikeus ilmoitti, että se ilmoittaa päätöksen antamispäivämäärän 6.6. alkavan viikon aikana. Silloin ei siis ole vielä odotettavissa varsinaista päätöstä, vaan tieto siitä, milloin varsinainen tuomio asiassa annetaan. Tuomio voi mahdollisesti tulla jo ennen lomia, mutta mahdollisesti vasta kesälomien jälkeen eli elokuussa. Se jää nähtäväksi.

PS. Tämä kirjoitus on kirjoitettu vastaajan ja vastaajan asiamiesten näkökulmasta. Kantajan näkökulma asiaan voi olla toinen. Ja onkin, kuten oikeudessa saimme todeta.

Lue lisää

Lisää tekijänoikeuksia koskevia artikkeleitamme löydät täältä: Tekijänoikeus.