Tatuoinnit

Tatuoinnit ja syrjintä työelämässä (Osa 6)

Voivatko tatuoinnit olla perusteltu syy estää työnhakijan työhön pääsy? Tatuointeihin perustuva erilainen kohtelu ei välttämättä ole syrjintää.

Työelämä ja tatuoinnit ovat toistaiseksi lainsäädännölle melko tuntematon yhdistelmä. Lähtökohtaisesti työntekijää ei saa syrjiä tatuointien perusteella, mutta joillain aloilla tatuointien piilottaminen voi olla perusteltua.

Suomessa tatuoinneilla ei enää ole niin suurta rikollisuuteen viittaavaa tai muuhun negatiiviseen seikkaan liittyvää merkitystä kuin muutama vuosikymmen sitten, mutta joissain maissa tämä kytkös on yhä olemassa.

Esimerkiksi monissa Aasian maissa tatuointien katsotaan yhä liittyvän rikollisuuteen tai yhteiskunnan ulkopuolisuuteen, minkä johdosta tatuointeja ei ole suotavaa näyttää näiden maiden kansalaisille esimerkiksi liiketoiminnan yhteydessä.

Tatuoinnit ja työnhaku

Kelpaako tatuointi Suomessa perustelluksi syyksi olla palkkaamatta henkilöä työtehtävään?

Tällä hetkellä näyttää siltä, että työpaikan saa todennäköisesti evätä tatuoinnin perusteella.

Päässä oleva tatuointi voi olla peruste työnhakijan syrjäyttämiseen.

Perinteisesti oikeustieteessä syrjintänä on pidetty erilaista kohtelua, joka on johtunut ominaisuuksista, joihin henkilö ei voi itse vaikuttaa. Tällaisia ovat esimerkiksi ikä, sukupuoli, ihonväri, etninen tausta, jne.

Toisin voidaan arvioida ominaisuuksia, joihin henkilö voi itse vaikuttaa.

Oikeuskirjallisuudessa (Koskinen, Nieminen, Valkonen: Työhönotto ja työsopimuksen ehdot, 2008) on arvioitu, että ”työnhakijan syrjäyttäminen tämän ulkonäköön liittyvien itse aiheutettujen ilmentymien perusteella (esim. lävistykset, tatuoinnit, omaehtoiset amputaatiot) ei liene lain kieltämää syrjintää.” Synty- tai onnettomuusperäistä ulkonäköön vaikuttavaa seikkaa ei kuitenkaan saa asettaa perusteeksi työnhakijan syrjäyttämiselle.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että työpaikan saamisen saa todennäköisesti evätä tatuoinnin perusteella. Epäämisen tulee kuitenkin olla perusteltavissa siten, että tatuoinnin näkyvyydestä aiheutuu työnantajalle tai työyhteisölle haittaa. Sen sijaan esimerkiksi pienen, työn aikana koko ajan piilossa pysyvän tatuoinnin vuoksi työpaikkaa ei saa evätä.

Tatuoinnin sopivuuden arviointi

Tatuointiperusteista työpaikan epäämistä voidaan arvioida muun muassa seuraavien kriteereiden perusteella:

  1. Työn luonne. Onko kyseessä esimerkiksi asiakaspalvelu- vai varastotyö? Varastomiehen käsitatuoinnin merkitys ei ole yhtä suuri kuin lentoemännän.
  2. Tatuoinnin koko ja sijainti. Näkyykö tatuointi työvaatteiden alta?
  3. Tatuoinnin ulkonäkö. Onko tatuointi neutraali vai onko siinä epäasiallisia kuvia tai ilmaisuja?

Työpaikan epääminen tatuoinnin perusteella tulee siis olla objektiivisesti perusteltavissa. Jos näin ei ole, kyse voi olla syrjinnästä.

Miten eri yritykset suhtautuvat tatuointeihin?

Monilla eri yrityksillä on omat linjauksensa siitä, kuinka he suhtautuvat tatuointeihin. Näin on varsinkin palvelualalla.

Finnair ohjeistaa, että tatuoinnit, jotka jäävät matkustamohenkilökunnan univormun alle, ovat hyväksyttyjä.

Tatuointien on joko oltava piilossa vaatteiden alla tai piilotettavissa jollain tavalla.

Sen sijaan pienet tatuoinnit, joita univormu ei peitä, tulee peittää piiloon työntekijän omalla vastuulla. Tämänkaltainen piilottaminen voi onnistua esimerkiksi meikkaamalla tatuoinnit piiloon.

Finnair soveltaa tatuointilinjaustaan kaikilla lennoilla, mutta Talouselämän uutisen perusteella linjaus on tullut nimenomaan Aasian-lennoilta, sillä useissa aasialaisissa kulttuureissa tatuoinnit edelleen liitetään rikollisuuteen.

Useilla muillakin palvelualojen yrityksillä on käytössään vastaava linja tatuointien suhteen: tatuointien on joko oltava piilossa vaatteiden alla tai jollain tavalla piilotettavissa.

Vapaahenkisillä aloilla näkyvätkin tatuoinnit ovat pääsääntöisesti sallittuja.

Joustavampi linja voi tulla kyseeseen sellaisten yritysten kohdalla, joiden imagoon tatuoinnit sopivat. Perinteisesti vaatekaupat, baarit ja muut vapaahenkisemmät ympäristöt ovat sellaisia, joissa tatuointeja ei katsota pahalla.

Tatuoinneilla ei myöskään voi katsoa olevan merkitystä työnantajalle, jos työntekijä ei käytännössä näe asiakkaita lainkaan tai asiakkaiden näkeminen on harvinaista. Toki erittäin epäasialliset tatuoinnit voivat vaikuttaa negatiivisesti muihin työntekijöihin.

Joissain ympäristöissä tatuoinnit voivat olla jopa suotavia. Esimerkiksi tatuoimaton tatuoija ei välttämättä herätä asiakkaassa luottamusta, minkä johdosta tatuoinnit voivat tällaisessa työpaikassa olla suorastaan eduksi.

Viime kädessä yrityksillä on valta päättää, miten he suhtautuvat tatuointeihin.

Yritysten omat tatuointilinjaukset

Yrityksillä on usein oma linjauksensa tatuointien suhteen. Yrityksen linjaa voi koettaa päätellä yrityksen toimintaympäristöstä, toimialasta ja omasta roolistaan yrityksessä.

Viime kädessä yrityksillä on valta päättää, miten he suhtautuvat tatuointeihin. Jos suhtautuminen kaikkia työntekijöitä kohtaan on sama, ei suhtautuminen ole syrjivää. Erityisen kielteinen suhtautuminen edellyttää kuitenkin päteviä perusteita.

Jos oma tatuointi arveluttaa, kannattaa asiaa perusteluineen kysyä suoraan yritykseltä itseltään.

Tämä on tatuointisarjamme viimeinen osa.

Aiemmat osat löydät alta:

Osa 1:  Tatuointien oikeudelliset kysymykset; Johdanto artikkelisarjaan

Osa 2:  Tatuointi ja tekijänoikeus

Osa 3: Tatuointiriidat oikeudessa

Osa 4: Tatuointisopimus ja tavaramerkin tatuoiminen

Osa 5: Kuluttajansuoja tatuoinneissa ja tatuointialan vakiosopimus

Lisää tekijänoikeuksia koskevia artikkeleitamme löydät täältä: Tekijänoikeus.

Lisää työoikeuteen ja työnantajan velvollisuuksiin liittyviä artikkeleita löydät täältä: Työnantajan velvollisuudet ja HR.