Kuluttajansuoja tatuoinneissa ja tatuointialan vakiosopimus (Osa 5)

Miten kuluttajansuoja ilmenee tatuointia tehdessä? Miksi alalle tarvitaan yleinen vakiosopimus? Lue ja opi tatuointialan vakiosopimuksen hyödyt.

Kuluttajansuoja tatuointeja ottaessa ei ole tällä hetkellä täysin selvä. Tässä kirjoituksessa käsittelemme, mistä kaikesta kuluttajansuoja tatuointia ottaessa muodostuu ja sitä, miksi tatuointialalle tarvitaan yleinen vakiosopimus. Viime osassa kirjoitimme tatuointisopimuksesta sekä tavaramerkin tatuoimisesta.

Kuluttajansuoja

Tatuointiyrityksen voi perustaa ilman alan koulutusta.

Tatuointeja ei säännellä erityislainsäädännöllä. Tatuointiyrityksen voi perustaa ilman alan koulutusta.

kuluttajansuoja

Tatuointiyrittäjän on tehtävä terveydensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus kunnan terveysviranomaiselle, mutta se riittää, kunhan tatuointiyrittäjä on lisäksi laatinut kuluttajaturvallisuuslain 7 §:n mukaisen turvallisuusasiakirjan.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto valvoo, että tatuointiväriaineiden käytössä noudatetaan kemikaalilainsäädäntöä ja kuluttajaturvallisuuslakia. Itse tatuointiliiketoiminta on yleensä kuluttajakauppaa, jota sääntelee kuluttajansuojalaki.

Toisaalta kosmeettisessa kirurgiassa voidaan tehdä hoitotoimenpiteitä, joiden osana hoitohenkilökunta tekee tatuointeja. Tällöin samat toimenpiteet, jotka olisivat tatuointistudiossa valvonnan ulottumattomissa, tulevat sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran valvonnan alaisiksi.

Jos tatuointi tehdään kosmeettisessa kirurgiassa, sovelletaan näiden tatuointien tekijöihin lakia terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994), joka määrittää tarkasti terveydenhuollon palveluiden tarjoajien kelpoisuuden. Myös verokohtelu eroaa: valtio soveltaa tatuointistudioihin normaalia arvonlisäverokantaa, mutta terveyspalvelut, kuten kosmeettisessa kirurgiassa tehtävät tatuoinnit, ovat arvonlisäverosta vapaita.

Laki määrää virheellisen palvelun suorittajan tehtäväksi joko virheen korjaamisen tai hinnanalennuksen antamisen.

Kuluttajansuoja tatuoinnin mennessä pieleen

Pieleen mennyt tatuointi harmittaa.

Kuten missä tahansa ihmisten suorittamissa töissä, tatuoijat tekevät virheitä tatuointeja tehdessään. Tällöin harkittavaksi tulevat kuluttajasuojalain 8 luvun palvelun virhettä koskevat säädökset.

Laki määrää virheellisen palvelun suorittajan tehtäväksi joko virheen korjaamisen tai hinnanalennuksen antamisen. Myös kaupan purkaminen on mahdollista.

Tatuointi voidaan poistaa laserteknologialla, mutta tämä on erittäin kallis toimenpide, joka voi maksaa tatuoinnin ottamiseen verrattuna kymmenkertaisesti.

Mikäli tatuointikokemus on ollut erittäin negatiivinen, on vaikea nähdä, että alkuperäinen tatuoija voisi vaatia saavansa suorittaa kuluttajansuojalain 8:18 §:n 2 momentin mukaisen oikaisun tatuoinnin korjaamalla. Vaarana on, että tatuointi menisi tällaisesta oikaisusta yhä pahemmin pilalle.

Virheellisen tatuoinnin tapauksessa oikea menettelytapa lieneekin kuluttajansuojalain 8:19 §:n mukainen hinnanalennus, joka kattaa vahingon tai tatuoinnin korjauksen toisen tatuoijan toimesta.

Kaupan purku on tatuoinnin pysyvyyden johdosta vaikeaa, vaikka ei mahdotonta: tatuointi voidaan poistaa laserteknologialla, mutta tämä on erittäin kallis toimenpide, joka voi maksaa tatuoinnin ottamiseen verrattuna kymmenkertaisesti. Laserpoistosta voi lisäksi jäädä arpi.

Suorituksen virheellisyyden arviointi voi yksittäistapauksissa olla hankalaa, sillä vaikka tatuoiminen on tilaustaidetta, se on myös luovaa ja taiteellista työtä.

Tatuoinnin normaali muuttuminen ei välttämättä ole virhevastuun peruste.

Jokaisella tatuoijalla on oma tyylinsä. Mikäli työn jälki vastaa tatuointitaiteilijan esittämää portfoliota ja kuvaa, jonka asiakas on tatuoijan kanssa yhdessä valinnut, tatuoinnin ottajan on vaikea vedota siihen, että teos ei ole yhtä hieno kuin jollain toisella tatuoijalla teetetty.

Tatuoinnit myös muuttavat muotoaan ajan myötä. Niiden värit haalistuvat ja kuvat venyvät ja rypistyvät ihon alle kerääntyvän rasvakudoksen muuttumisen seurauksena. Tatuoinnin normaali muuttuminen ei siis välttämättä ole virhevastuun peruste.

Tatuointialan vakiosopimus: 

Pieni otos tatuointiliikkeiden verkkosivuista paljastaa, että alan sopimuskäytäntö on kirjava.

Kuluttajansuoja
Vakiosopimus yhtenäistäisi tatuointialan käytäntöjä.

Tatuoinnin ottaminen on jo asian luonteen perusteella korostetun henkilökohtainen oikeustoimi. Tatuoijan tulee varmistaa, että tatuoinnin ottajaa ei ole painostettu ottamaan kuvaa tahtonsa vastaisesti ja että tatuoinnin ottaja ymmärtää tatuoinnin pysyvyyden.

Lisäksi tatuointeihin liittyvien tekijänoikeudellisten ja tavaramerkkioikeudellisten, sekä kuluttajasuojaan liittyvien seikkojen vuoksi asioista etukäteen sopiminen selkeyttäisi oikeustilaa.

Pieni otos tatuointiliikkeiden verkkosivuista paljastaa, että alalla on kirjava sopimuskäytäntö. Monesti studiot antavat paperilla hoito-ohjeet ja kuitin ostoksesta. 

Suomessa ala hyötyisi vakiosopimuksesta, joka suojaisi sekä tatuoinnin tekijää että sen ottajaa myöhemmiltä vaatimuksilta ja selkeyttäisi oikeuksien jakautumista. Lisäksi kuluttajansuoja selkeytyisi sopimuksen myötä.  Sopimuksessa osapuolten tulisi sopia ainakin seuraavista asioista:

 1. Tekijänoikeuksien siirtymisestä
 2. Oikeudesta käyttää kuvaa julkisesti ja mainonnassa
 3. Oikeudesta käyttää samaa teemaa toisella asiakkaalla
 4. Tatuoijan asemasta siltä varalta, että asiakkaan itse suunnittelema tai tatuoijalle toimittama kuva loukkaa kolmansien oikeuksia
 5. Terveydellisistä asioista ja erityisesti tatuoinnin hoitamisesta
 6. Maksuperusteista
 7. Oikeudesta tehdä muutoksia
 8. Referenssioikeuksista
 9. Hyväksymismenettelystä, jotta virheistä ei tule väitteitä jälkikäteen
 10. Siitä, mitä ostaja voi tatuointitapahtuman aikana odottaa
 11. Mitä menetelmiä tatuoija käyttää tatuoinnin tekemiseen
 12. Minkälaisen takuun tatuoija antaa tatuoinnille

Usein ihmiset ajautuvat oikeudellisiin ongelmiin, koska he eivät ole miettineet kaikkia asianhaaroja etukäteen. Uskomme, että mikäli tatuoija ja tatuoitava käsittelisivät mm. näitä kahtatoista kysymystä ennen tatuointioperaatiota, voitaisiin useimmat riidat välttää.

Seuraavassa osassa kirjoitamme tatuoinneista työelämässä ja tatuointeihin liittyvästä työsyrjinnästä..

Aikaisemmat osat löydät alta:

Osa 1:  Tatuointien oikeudelliset kysymykset; Johdanto artikkelisarjaan

Osa 2:  Tatuointi ja tekijänoikeus

Osa 3: Tatuointiriidat oikeudessa

Osa 4: Tatuointisopimus ja tavaramerkin tatuoiminen

Osa 6: Tatuoinnit ja syrjintä työelämässä

Lisää tekijänoikeuksia koskevia artikkeleitamme löydät täältä: Tekijänoikeus.