Korona ja laki

Korona virus vaikuttaa työpaikkoihin. Tällä sivulla on kerätty muistilista asioista joita työnantaja voi tehdä tilanteen hallitsemiseksi.

1. Ota etätyösopimus käyttöön

Etätyösopimuksella määrittelet työntekijän oikeudet ja velvollisuudet etätyössä. Työn kesto, raportointi, tietoturva ja vakuutukset on kaikki asioita jotka työnantajan ja työntekijän on syytä sopia etätyösopimuksella.

2. Tee lomautukset oikein

Työn vähentyessä tilapäisesti voi työnantaja reagoida lomauttamalla osan tai kaikki työntekijät. Tällöin työnantajan palkanmaksuvelvollisuus päättyy lomautuksen ajaksi. Lomautuksen tekeminen tulee tehdä lainmukaisesti. Laittomien lomautusten tai irtisanomisten seuraukset voivat olla merkittävät. Katso täältä ohje miten teet lomautuksen oikein.

PÄIVITYS 18.3: Hallitus on antanut työmarkkinajärjestöille perjantaihin saakka aikaa esitellä ehdotuksensa koronan vaatimista toimista. Helsingin Sanomien mukaan työmarkkinajärjestöt mitä todennäköisemmin pääsevät sopuun siitä, että työpaikoilla suositellaan lomautusten käsittelyä erittäin nopeasti, mahdollisesti muutamassa päivässä. Käytännössä tämä tarkoittaisi siis lomauttamiseen vaadittavan 14 päivän ilmoitusajan lyhentämistä. Suositus tulisi voimaan takautuvasti. Samalla työntekijöiden karenssiaikoja (omavastuuaikoja) työttömyystukiin lyhennettäisiin.

3. Määräaikaisten lomauttaminen

Määräaikaista työntekijää ei lähtökohtaisesti saa yksipuolisin toimin lomauttaa, ellei hän ole vakituisen sijainen. Keinoja joustoihin kuitenkin on. Määräaikainen työntekijä ja työnantaja voivat nimittäin yhdessä sopia määräajan kestävästä lomautuksesta. Myös mikäli työnteko kokonaisuudessaan estyy poikkeuksellisen luonnontapahtuman vuoksi, palkanmaksu voi olla mahdollista keskeyttää 14 vuorokauden kuluttua esteen alkamisesta. Koeaika ei lähtökohtaisesti vaikuta lomauttamisen edellytyksiin.

PÄIVITYS 18.3. Hallitus on ilmoittanut tekevänsä lain, jossa lomautukset koskevat myös määräaikaisia. Lain voimaantulon aikataulusta ei ole vielä tietoa.

4. Järjestele yrityksen talous

Valtio tarjoaa tukipaketteja yrityksille, jotka ovat vaikeuksissa. Niiden hakemista tulee harkita ennen vakavia maksuvaikeuksia.

5. Selvitä vapaaehtoiset toimet

Hyvä idea on sopia työntekijöiden kanssa, että he pitävät pitämättömät lomat välittömästi. Työnantaja voi määrätä lain mukaan lomien pitämisen ajankohdan, mutta ilmoitus pitää tehdä kuukautta ennen. Tämän vuoksi vapaaehtoisuus on välttämätöntä.

6. Selvitä sopimustilanteesi

Töiden uudelleenjärjestely voi johtaa siihen, että et voi toimittaa sopimuksenmukaisia velvoitteitasi. Vastaavasti sopimuskumppanillasi voi olla vaikeuksia toimittaa omaa puolta sopimuksesta. Tällaisessa tilanteessa sopimuksen force majeur -ehdot sanelevat miten vastuu sopimuspoikkeuksista käsitellään.

Yritysten heikko taloudellinen tilanne voi johtaa siihen, että asiakkaittesi maksukyky on heikentynyt. Maksuehtojen uudelleenarviointi voi olla paikallaan luottotappioiden hallitsemiseksi.

7. Ohjeista sairauspoissaolot

Lomautetulle työntekijälle ei makseta sairausajan palkkaa. Jos työnantaja antaa lomautusilmoituksen sairauspoissaolon alkamisen jälkeen, työnantaja on velvollinen maksamaan sairausajan palkan ja lomautus astuu voimaan vasta sairausloman päätyttyä.

Lain mukaan työntekijällä on oikeus sairausajan palkkaan 10 arkipäivältä. Työehtosopimuksissa ollaan voitu sopia pidemmistäkin ajoista. Voit lukea lisää sairausajan palkasta täältä.

Työntekijän on aina ilmoitettava työnantajalle viipymättä sairastumisestaan. Tämä koskee myös tilannetta, jossa työntekijä tekee etätöitä.

Työntekijän on työnantajan pyynnöstä esitettävä lääkärintodistus tai muu selvitys sairaudestaan. Vallitsevassa tilanteessa työntekijän ja työnantajan on kuitenkin syytä käyttää tältä osin pelisilmää, kun kaikkia (lievemmin) sairastuneita ei ylipäätään toivota terveyskeskuksiin ja sairaaloihin.