Etätyösopimus – mitä hyötyä

Teetkö tai teetätkö etätyötä? Etätyösopimus turvaa selustasi, oletpa sitten työnantaja tai työntekijä.

Suomalaisten työmatkat pitenevät metrillä joka päivä, YLE uutisoi. Työmatkojen pidentyessä ja tietotyön lisääntyessä yhä useammilla on mahdollisuus ja myös tarve tehdä etätyötä. Liukuvan työajan tavoin myös etätyö lisää työntekijän mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä. Ja kuten liukuvasta työajasta, myös etätyön tekemisestä on hyvä sopia kirjallisesti. Vaikka etätyösopimus ei ole pakollinen, suosittelemme sellaista – tai vähintään työpaikan omaa etätyöohjeistusta – vahvasti.

Erityisen tärkeää on, että etätyösopimuksessa sovitaan työajoista ja tietoturvasta. Myös ergonomiaan on hyvä kiinnittää huomiota.

Liukuvan työajan tavoin etätyökään ei ole automaattinen oikeus.

Lataa etätyösopimus käyttöösi

Autamme yrityksiä selvitymään korona-aikana poikkeuksellisissa olosuhteissa. Saat 500 € arvoiset ohjeet ja pohjat etätyösopimuksen käyttöönottamiseksi.

Dokkarit yksin ovat arvottomia. Juristien palvelussa keskeinen osa palvelua on toimintatapoihin liittyvän  ymmärryksen kerryttäminen. Miten sopimukset otetaan käyttöön, mitä niillä tekee, mitä virheitä niiden kanssa voi tehdä ja mitä tekisin seuraavaksi? 

Videolla käymme läpi etätyösopimuksen alusta loppuun, neuvomme sinua sen käytössä ja annamme sinulle arvokkaita vinkkejä siihen, miten saat etätyöskentelystä parhaan hyödyn irti.

Kenelle etätyö soveltuu

Työnantaja voi tarjota työntekijälle etätyömahdollisuutta, jos kokee työntekijän siihen soveltuvaksi ja jos työnantaja uskoo, että työntekijällä on etätyön tekemiseen sopivat välineet. Työnantaja voi myös tarjota työntekijälle välineet etätyön tekemiseen.

Vaikka etätyöhön päädyttäisiin, tulee aina muistaa, että etätyöntekijä on lähtökohtaisesti samanlainen työntekijä kuin muutkin: etätyö ei lähtökohtaisesti saa vaikuttaa siihen, mitä etuja työntekijälle annetaan. Esimerkiksi lomaa kertyy etätyössä aivan samoin kuin tavallisessakin työssä.

Työajat etätyössä

Yleensä työntekoa säätelee työaikalaki. Uuden 2020 voimaan tulleen työaikalain mukaan myös etätyöhön sovelletaan työaikalakia. Työntekijä on töissä, jos asiasta on sovittu ja työnantajan työtä varten ottamat vakuutukset ovat voimassa.

Tämän vuoksi on tärkeä sopia, milloin ja miten etätyötä tehdään.

 • Kuinka monta päivää viikossa etätyötä voi tehdä?
 • Ovatko etätyöt sallittuja vain tiettyinä päivinä? Jos, mitkä nämä päivät ovat (esimerkiksi maanantai ja perjantai)?
 • Miten etätyöpäivien tekemisestä sovitaan esimiehen kanssa?

Usein etätyösopimuksessa on myös ehto siitä, että työntekijä on velvollinen käymään työpaikalla, jos työjärjestelyt sitä vaativat.

Etätyö ja tietoturva

Etätyö on yleisempää tietotyötä tekevissä firmoissa. Tällöin korostuu myös tietoturvallisuus, sillä tietovuodot voivat olla firman kannalta katastrofaalisia.

Etätyösopimuksessa onkin syytä määritellä työn tietoturvallisuusvaatimukset tarkasti:

 • Mikä on salassa pidettävää materiaalia? Muistiinpanot? Muistitikut? Tulosteet? Määritelmän kanssa on oltava tarkkana.
 • Millä tavalla työntekoon liittyvät tiedot tulee suojata? Tuleeko tietokoneen tiedot kryptata ja näytönsäästäjään laittaa salasana? Tuleeko tietokonetta tai työpapereita säilyttää aina lukitussa tilassa tai kaapissa? Onko etätyötä ylipäänsä sallittua tehdä julkisessa tilassa?
 • Ovatko omat muistitikut sallittuja? Mikä kaikki on virustarkistettavaa materiaalia?

Etätyön ergonomia

Vaikka työaikalakia ei etätyössä lähtökohtaisesti noudatettaisikaan, muu lainsäädäntö pätee silti, myös työturvallisuuslaki. Etätyössäkin työnantajalla on velvollisuus varmistua, että työntekijän työvälineet ovat vähintään yhtä turvallisia kuin työpaikalla käytettävät. Ergonomiaan työnantajan valtuudet eivät kuitenkaan ulotu, sillä etätyössä työnantaja ei voi valvoa, millaisilla tuoleilla ja pöydillä työntekijä työskentelee.

Ergonomia onkin yksi yleisimmistä etätyön ongelmista. On kuitenkin selvää, että kunnossa oleva työergonomia on sekä työnantajan että työntekijän etu.

Työnantajan kannattaakin ohjeistaa työntekijöitään, miten etätyöpiste kannattaa järjestää.

Lopuksi

Tärkeimpiä sovittavia asioita etätyösopimuksessa ovat työajat ja tietoturva. Myös ergonomiasta on syytä keskustella. Etätyösopimukseen on lisäksi syytä sisällyttää ainakin seuraavia:

 • Millä tavalla etätyösopimus päätetään ja mikä on sen irtisanomisaika
 • Miten etätyösopimus vaikuttaa työsuhde-etuihin
 • Miten työntekijä raportoi työn suorittamisesta
 • Maksetaanko jonkinlaisesta etätyöstä päivärahoja
 • Tarjoaako työnantaja työntekijälle etäyhteyden (ts. nettiyhteyden ja/tai puhelimen)

Luonnollisesti sopimus tulee myös päivätä ja allekirjoittaa niin työnantajan kuin työntekijänkin puolesta.

Siis muista: jos teetät työntekijöilläsi etätyötä – tai jos teet etätyötä itse – siitä kannattaa tehdä sopimus.

Lisää työoikeuteen ja työnantajan velvollisuuksiin liittyviä artikkeleita löydät täältä: Työnantajan velvollisuudet ja HR.