Valokuva - tekijänoikeuden suojaama

Valokuvan suoja: Mitä tapahtuu, jos loukkaan valokuvaajan oikeuksia?

Valokuvan suoja estää valokuvan käytön ilman sen oikeuksien omistajan lupaa. Kuvien luvaton käyttö on kuitenkin hyvin yleistä.

Internetin myötä tekijänoikeuden, lähioikeuden tai molempien oikeuksien suojaamia valokuvia on saatavilla hyvin helposti. Valokuvan suoja sisältää sen, että kuvaa ei saa kopioida merkittävissä määrin tai asettaa yleisön saataville ilman tekijän- tai lähioikeuden omistajan lupaa. Tästä huolimatta valokuvaajien oikeuksia kuitenkin loukataan jokapäiväisesti.

Usein valokuvaajien oikeuksia loukataan käyttämällä myytäviä tai lisensoituja kuvia luvattomasti

Internet on täynnä kuvapankkeja, joihin valokuvaajat voivat lisätä teoksiaan. Kuvia voidaan lisätä myytäväksi, vapaaseen- tai lisenssiehtojen alaiseen käyttöön. Luonnollisesti vapaaseen käyttöön tarkoitetut kuvat ovat kenen tahansa käytettävissä, mutta usein valokuvaajien oikeuksia loukataan käyttämällä myytäviä tai lisensoituja kuvia luvattomasti.

Creative Commons-kuvia voi käyttää noudattamalla lisenssin ehtoja

Creative Commons-lisenssit ovat maailmanlaajuisesti tunnettu tapa lisensoida kuvia ja muita tekijänoikeuksien alaista sisältöä niin kaupalliseen kuin ei-kaupalliseen käyttöön. Useat eri alojen yritykset käyttävät Creative Commons- kuvia, mutta monessa tapauksessa kuvia ei osata tai viitsitä käyttää lisenssiehtojen mukaisesti. Lisenssiehtojen vastainen käyttö loukkaa valokuvaajan oikeuksia, mistä voi seurata loukkaajalle korvausvelvollisuus.

Lisenssiehtojen rikkominen johtuu siitä, että kuvaa käytettäessä ei viitsitä tai ymmärretä lukea ehtoja ajatuksella

Useimmiten lisenssiehtojen rikkominen johtuu siitä, että kuvaa käytettäessä kuvan käyttäjä ei viitsi tai ymmärrä lukea ehtoja ajatuksella, vaikka kuvapankeissa keskeisimmät ehdot ovat selvästi nähtävillä.

Yleisimmät ehdot lisensseissä edellyttävät mainitsemaan valokuvaajan nimen sekä tarjoamaan linkin lisenssiin kuvan yhteydessä. Kuvia voi lisäksi lisensoida esimerkiksi pelkästään ei-kaupalliseen käyttöön. Ennen kuvan käyttöä lisenssin keskeiset ehdot on syytä lukea tarkkaan, ettei vahingossa syyllisty tekijänoikeusloukkaukseen.

Valokuvaaja voi olla voimaton

Osa valokuvaajista tyytyy kohtaloonsa, eivätkä he ryhdy riitelemään tai edes yritä lopettaa valokuvansa oikeudetonta käyttöä, vaikka perusteet siihen olisi vahvat. Tällaisessa tilanteessa valokuvan suoja jää toteutumatta.

Valokuvaajat voivat kokea omatoimisen kuvan käytön lopettamisen vaikeaksi, koska kuvien luvattomat käyttäjät eivät välttämättä ota heidän vaatimuksiaan tosissaan. Lakimiehen palkkaaminen toimimaan valokuvaajan puolesta voi myös tulla kalliiksi saavutettavaan hyötyyn ja riskiin nähden, minkä vuoksi kuvien luvaton käyttö voi jatkua.

Valokuvan suoja

Kuvatoimistot pitävät kiinni oikeuksistaan

Valokuvaajan oikeuksien loukkaamisesta voi seurata myös suuri ja ylimitoitettu vaatimus. Tämänkaltaisia vaatimuksia esittävät yleensä kuvatoimistot, joilla on motiivi käydä laajempaakin oikeustaistoa kuviensa oikeuksista.

Kuvatoimistot ovat palkanneet lakimiehiä tuntiveloituksella puolustamaan oikeuksiaan.

Suuret vaatimussummat perustuvat osittain siihen, että kuvatoimistot ovat palkanneet lakimiehiä tuntiveloituksella puolustamaan oikeuksiaan. Valokuvaajan oikeuksien loukkaajan tulee maksaa kuvan loukkauksesta hyvitysmaksu sekä loukkauksen lopettamisesta valokuvaajalle aiheutuneet oikeudelliset kustannukset. Tämä voi nostaa lopullisen vaatimussumman hyvinkin korkeaksi loukkauksen laajuuteen nähden.

Kuvatoimistojen suuri tarve puolustaa kuviensa oikeuksia on kuitenkin täysin ymmärrettävää. Heidän elinkeinonsa riippuu siitä, että valokuvia käytetään oikein. Myös yksityiset ammattilaisvalokuvaajat ovat pääsääntöisesti aktiivisia puolustamaan oikeuksiaan.

Valokuvan suoja

Valokuvan suoja voidaan turvata ilman kuluriskiä

Photolawyer-palvelu on kehitetty valokuvaajille, jotka haluavat suojella kuviaan kustannustehokkaasti. Palvelussa valokuvaaja ilmoittaa lomakkeella, millä sivuilla on havainnut kuvaansa käytettävän luvattomasti. Palvelu soveltuu ainoastaan tapauksiin, joissa loukkaajana on yritys. Lisätiedot palvelun soveltuvuudesta löydät tästä.

Palvelun hinnoittelu on valokuvaajalle riskitön

Valokuvaajan tulee tarjota linkki alkuperäiseen kuvaan sekä loukkaavaan nettisivustoon. Tämän jälkeen toimeksiannon ehdot hyväksytään ja toimeksianto lähetetään Turre Legal Oy:lle.

Toimeksiannon saapuessa automatisoitu prosessi luo kaavakkeen loukkauksesta, jonka tarkastamisesta ja mahdollisten lisätietojen täyttämisestä huolehtii juristi. Juristi toimittaa valokuvan oikeudettoman käytön lopettamisvaatimuksen loukkaavalle yritykselle ja neuvottelee korvaussummasta loukkaajan kanssa.

Palvelun hinnoittelu on valokuvaajalle riskitön. Jos neuvottelut korvaussummasta eivät onnistu, ei palvelu maksa mitään. Vaikkei korvausneuvottelut onnistuisi, usein valokuvan suoja toteutuu loukkaajan lopettaessa kuvan oikeudettoman käytön. Asiakkaan niin toivoessa, voidaan loukkaus viedä markkinaoikeuteen erillisellä toimeksiantosopimuksella.

Lähes jokaisessa tapauksessa kuvan luvaton käyttö on loppunut.

Loukkaajan suostuessa korvaussumman maksamiseen, jaetaan korvaussumma puoliksi valokuvan oikeuksien omistajan ja asiaa hoitavan palveluntarjoajan kesken. Palvelu turvaa valokuvan suojan yksinkertaisesti ilman valokuvan oikeuksien omistajaan kohdistuvaa kuluriskiä.

Valokuvaajat ovat hyötyneet palvelusta

Palvelun avulla valokuvaajat ovat saavuttaneet riskittömästi korvauksia ympäri maailmaa. Lähes jokaisessa tapauksessa kuvan luvaton käyttö on loppunut, ja suuressa osassa tapauksista valokuvaaja on saanut keskimäärin 150 euron hyvityksen.

Suomessa tapahtuviin valokuvan suojan loukkauksiin pyrimme lähtökohtaisesti aina hakemaan korvausta oikeusteitse, jos loukkaaja ei suostu yhteistyöhön.

Olemme vieneet tekijän-, lähioikeuden ja CC-lisensoitujen kuvien luvattomia käyttöjä markkinaoikeuteen. Laatimamme haasteet ovat ratkenneet asiakkaidemme eduksi loukkaajan suostuttua asian sopimiseen oikeuden ulkopuolella.