Tekijänoikeusrekisteröinti USA tekijänoikeusrekisteri tekijänoikeusloukkaus

Milloin teoksen rekisteröiminen Yhdysvalloissa tekijänoikeusrekisteriin kannattaa?

Käytetäänkö tekijänoikeuksiasi USA:ssa? Joko rekisteröit teoksesi tekijänoikeusrekisteriin? Lue miten rekisteröimällä voit saada 150 000$.

Tekijänoikeuksien rekisteröinti on tekijänoikeudenhaltijalle edellytys korkeampien korvausten ja oikeudenkäyntikulujen saamiseksi Yhdysvalloissa tapahtuneesta loukkauksesta. Tekijänoikeuksien rekisteröinti ei ole pakollista, mutta ilman rekisteröintiä ei tekijänoikeuksista kannata lähteä riitelemään USA:ssa. Tekijänoikeuksien rekisteröinti Yhdysvalloissa on mahdollista myös ulkomaalaisille tekijöille. Yhdysvaltalaiset mediayhtiöt rekisteröivät järjestelmällisesti tekijänoikeudet, jotta he saavat parhaan mahdollisen tekijänoikeussuojan teoksilleen. Suoja tuo merkittäviä etuja, mikäli teosta käytetään luvattomasti Yhdysvalloissa. Tässä jutussa käsittelemme valokuvaajan oikeuksien rekisteröintiä tekijänoikeusrekisteriin USA:ssa.

Lataa opas rekisteröimiseen ja oikeudenloukkauksiin reagoimiseen.

Tekijänoikeuden suoja valokuviin perustuu kansainvälisiin sopimuksiin

Vaikka tekijänoikeuskysymykset ovat usein kansainvälisiä, ei ole olemassa kansainvälistä tekijänoikeutta, joka suojaisi automaattisesti kaikkia teoksia kaikkialla maailmassa. Tekijänoikeuslainsäädäntö perustuu kansainvälisistä sopimuksista huolimatta kansalliseen lainsäädäntöön.

Tekijänoikeuden rekisteröinti
Kun tekijänoikeusrekisteröinti on valmis, Yhdysvaltojen tekijänoikeusvirasto lähettää kirjeitse todistuksen tekijänoikeuden rekisteröinnistä.

Valtioilla on liikkumatilaa siinä, miten ne toteuttavat tekijänoikeussuojan. Kunkin valtion oma oikeuskulttuuri näkyy lainsäädännön taustalla. Euroopassa suoja on harmonisoitu direktiivillä. Yhdysvalloissa suoja taas on hyvinkin erilainen verrattuna vaikkapa Suomen tarjoamaan suojaan.

Suurimpana erona maiden välillä on tekijänoikeuksien rekisteröinti. Suomessa tekijänoikeutta ei voi rekisteröidä, mutta Yhdysvalloissa rekisteröinnillä on pitkät perinteet.

Ennen Yhdysvaltojen liittymistä vuonna 1989 Bernin sopimukseen, huolimattomuus teoksen julkaisussa saattoi johtaa tekijänoikeussuojan menettämiseen. Kansainvälisen Bernin sopimuksen voimaansaattaminen Yhdysvalloissa muutti tilannetta. Tekijänoikeuden perussuojan saa Yhdysvalloissa myös rekisteröimätön teos, mutta täyden suojan saaminen edellyttää teoksen rekisteröimisen ennen loukkauksen tapahtumista.

Bernin sopimuksen mukaan tekijänoikeuden syntymiselle ei voida asettaa rekisteröinnin tai tekijänoikeuden ilmoittamisen kaltaisia muotovaatimuksia. Tekijänoikeus syntyy automaattisesti, kun teos on luotu. Rekisteröinnillä ei ole siksi tekemistä tekijänoikeuden syntymisen kanssa.

Vaikka tekijänoikeus syntyy automaattisesti, oikeus vaatia korvauksia ja vaatimukset oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta menestyvät Yhdysvalloissa eri tavalla riippuen siitä onko teos rekisteröity.

Saat enemmän rahaa loukkauksesta ja loukkaaja voidaan tuomita korvaamaan oikeudenkäyntikulusi vain jos olet rekisteröinyt teoksesi.

Tekijänoikeuden Yhdysvaltoihin rekisteröimisen hyödyt

Tekijänoikeuden oikea-aikaisella rekisteröinnistä voi olla hyötyä, jos tekijänoikeuden haltija joutuu puolustamaan oikeuksiaan yhdysvaltalaista loukkaajaa vastaan. Yhdysvaltojen tekijänoikeuslaki kohtelee rekisteröityä teosta eri tavalla kuin rekisteröimätöntä.

  • Julkinen kirjaus

Tekijänoikeuden rekisteröinti on julkinen kirjaus tekijänoikeuden haltijan omistajuudesta.

Hyöty: Rekisteröinti toimii todisteena tekijänoikeuden olemassa olosta ja tekijänoikeuden haltijasta. Rekisteröityyn teokseen voi olla helpompi myydä lisenssejä Yhdysvalloissa.

  • Todiste oikeudessa

Jos tekijänoikeuden rekisteröinti on tehty ennen valokuvan julkaisemista tai viiden vuoden kuluessa sen ensimmäisestä julkaisusta, niin rekisteröity tekijänoikeus toimii pätevänä todisteena tekijänoikeuden olemassaolosta oikeudessa. [17 US Code § 410(c)]

Hyöty: Todistustaakka tekijänoikeuden olemassaolosta kääntyy siis niin, että vastapuolen on osoitettava oikeudessa, että tekijänoikeus on virheellinen tai tekijänoikeuden haltija on joku toinen taho. Lähtökohtaisesti tuomioistuin pitää rekisterimerkintää luotettavana.

  • Suuremmat korvaukset

Jos tekijänoikeus on rekisteröity kolmen kuukauden sisällä valokuvan julkaisemisesta tai ennen tekijänoikeuden loukkauksen alkamista, valokuvaajalla on mahdollista hakea Yhdysvaltojen lain mukaista vahingonkorvausta ja lakimiehen palkkioita liittovaltion tuomioistuimesta. [17 US Code § 407(a) ].

Vahingonkorvaus voi olla jopa 150 000$ per loukattu teos, jos loukkaus on tahallinen. Pienimmillään korvaus on kuitenkin 200$.

Hyöty: Mikäli rekisteröintiä ei ole, on oikeudenhaltijan näytettävä tälle koitunut rahallinen vahinko. Tämä voi olla vaivalloista ja joskus mahdotonta.

Pienen korvauksen hakemisesta koituvat asianajokulut voivat nousta helposti kymmeniin tuhansiin euroihin. Rekisteröimällä teoksen oikeus siirtää ne loukkaajan maksettavaksi. Muutoin joudut maksamaan oikeudenkäyntikulut itse, vaikka voittaisit loukkauskanteen.

  • Vakavasti otettava vaatimus

Tekijänoikeuden loukkausta koskevassa vaatimuksessa on mahdollista viitata rekisterimerkintään.

Rekisteriin merkitty asiamies on helpompi tunnistaa ja loukkaajat tekevät töitä helpommin tämän kanssa. Suomesta esitetyt vaatimukset voivat helposti päätyä roskapostiin.

Hyöty: Tekijänoikeudenloukkausvaatimuksiin liittyvät huijausyritykset ovat yleisiä. Rekisterimerkintä luo vahvan olettaman, että vaatimuksen on esittänyt oikea taho.

  • Riski vaatimuksen hylkäyksestä pienenee

Mikäli valokuva on ensi kertaa julkaistu verkossa, Yhdysvaltalainen oikeus voi tulkita, että valokuva on julkaistu Yhdysvalloissa ensimmäistä kertaa. Tällaisissa tapauksissa on mahdollista, että rekisteröimätön kuva ei saa suojaa ja oikeus voi hylätä kanteen tällä perusteella.

Mitä hyötyä valokuvan rekisteröinnistä on suomalaisen valokuvaajan kannalta?

Tekijänoikeuden rekisteröinnistä on hyötyä silloin, kun haluaa myydä valokuviaan Yhdysvaltoihin tai puolustaa oikeuksiaan Yhdysvalloissa. Tällainen tilanne voi tuntua hypoteettiselta, mutta kansainväliset tekijänoikeuden loukkaukset ovat arkipäivää. Sosiaalisessa mediassa suosioon nouseva valokuva voi löytyä hetken kuluttua sadoilta verkkosivuilta ilman lupaa. Lähteeksi voi osoittautua kansainvälinen mediayhtiö joka on joko huolimattomuuttaan tai tahallaan lähtenyt levittämään kuvaa.

Jos valokuvan rekisteröinti on hoidettu oikea-aikaisesti, on suomalaisella valokuvaajalla mahdollisuus saada perittyä loukkajalta Yhdysvaltojen lain mukaiset 200 $ – 150 000 $ vähimmäiskorvaukset sekä asianajokustannukset asiantuntevan lakimiehen palkkaamisesta asian ajamiseksi.

Lataa opas rekisteröimiseen ja oikeudenloukkauksiin reagoimiseen.

Milloin teos tulisi rekisteröidä?

Tekijänoikeuden rekisteröinti kannattaa, jos teoskappaleita myydään kulutettavaksi Yhdysvalloissa.

Teoksen rekisteröinti on syytä tehdä joko ennen loukkauksen tapahtumista tai silloin kun loukkaus jatkuu. Tekijänoikeuden rekisteröinti on julkinen ja tämän vuoksi se johtaa oletukseen, että loukkaajan olisi tullut tietää teoksesta ja sen oikeudenhaltijasta. Näin ollen rekisteröidyn teoksen loukkaaminen on peruste korottaa loukkaajan korvattavaksi määrättäviä hyvitysmaksuja.

Tuottoisat tekijät voivat rekisteröidä vuoden lopuksi kaikki vuoden aikana tuottamansa teoksensa rekisteriin kerralla. Tällöin kustannukset pysyvät kurissa ja suoja koskee kaikkia rekisteröityjä teoksia. Toisin kuin esimerkiksi tavaramerkit, jotka ovat voimassa kerrallaan 10 vuotta rekisteröinnistä, tekijänoikeusrekisteröinti ei vanhene. Oikeudenhaltija saa sen tuomat edut tekijänoikeuden voimassaoloajan.

Mitä tekijänoikeuden rekisteröinti maksaa?

Verkon kautta tehtynä teoksen rekisteröinti maksaa muutamia kymppejä. Ryhmärekisteröinnillä voi rekisteröidä useita saman vuoden valokuvia yhdellä maksulla. Tällöin yhden valokuvan rekisteröinnin hinnaksi tulee senttejä.

Käyttämällä osaavaa lakimiestä, saat mahdollisimman laajan suojan ja vältät rekisteröinnin sudenkuopat. Olemme huomanneet, että rekisteriin merkitty oikeuksia valvovan agentin yhteydenotto vähentää tarvetta selvitellä asiaa, nopeuttaa asian sovinnollisen ratkaisun löytymistä ja vähentää tarvetta oikeudenkäyntteihin.

Olemme auttaneet asiakkaitamme rekisteröimään satoja teoksia rekisteriin jo yli kymmenen vuoden ajan. Asiantuntijan tekemänä esimerkiksi 750 valokuvan rekisteröinti maksaa 300 € + alv.

Lisää lakipalveluita valokuvaajalle

Autamme asiakkaitamme valvomaan tekijänoikeuksia. Valokuvaajille tarkoitettu photolawyer -palvelu on auttanut valokuvaajia puuttumaan jo tuhansiin oikeudenloukkauksiin ja solmimaan satojen mediayhtiöiden kanssa lisensointisopimuksia kuvista.

Haluatko tietää lisää tekijänoikeuden suojaamien teosten rekisteröinnistä Yhdysvaltoihin? Lataa opas rekisteröimiseen ja oikeudenloukkauksiin reagoimiseen.


Jos tarvitset apua rekistöintiin voit sopia tapaamis tai soittoajan kanssamme.

Varaa tapaamisaika

Lisää tekijänoikeuksia koskevia artikkeleitamme löydät täältä: Tekijänoikeus.