Todisteista

Jutun todisteet olivat kovin laihoja. Teknisessä tutkinnassa poliisi oli kerännyt listoja jaetuista tiedostoista sekä liittänyt paksuun esitutkintamateriaaliin pätkän reactorin lähdekoodia. Osoittautui, että lähemmällä tarkastelulla lähdekoodi oli hyödytöntä. Tutkinta-aineistoon liitetty pala oli valittu satunnaisesti eikä syyttäjällä tai poliisilla ollut käsitystä mitä sillä pyritään näyttämään toteen.

Poliisi kertoi myös, että heidät oli useaan otteeseen tutkimuksen aikana heitetty Finreactorista pihalle. Syynä oli jakamisasteen vähäisyys. Poliisit kun eivät olleet aktiivisia tiedoston jakajia. Herääkin kysymys onko poliisi todennut, että palvelussa oli jaossa aidot tiedostot… Tätä kysyttiin myös RIAA:n oikeudenkäynnissä. Syyttäjällä on näyttötaakka todistaa että verkossa on tapahtunut laitonta kappaleen valmistamista ja levitystä. Pelkkä nimilista jaossa olleista tiedostoista ei siihen riitä.