Sitra tunnistaa avoimet toimintamallit

Sitran osana kansallista innovaatiostrategiaa julkaisemassa muistiossa Innovaatiotoiminnan ja -politiikan haasteista löytyi kiinnostava kappale:

Perinteinen omistusoikeuslainsäädäntö ja yritysten patenttistrategiat muodostavat usein esteen muiden kehittämien innovaatioiden joustavalle yhdistelylle sekä niiden edelleen kehittämiselle.

6. Tuetaan avoimia innovaatioprosesseja
Avoimen innovaatiotoiminnan (open source) filosofia leviää nopeasti (esim. Linux-käyttöjärjestelmä). Innovaatiopolitiikan tulee edistää suomalaisten toimijoiden aktiivista osallistumista globaaleihin avoi-men innovoinnin verkostoihin. Sen tulee myös tukea uusien innovaatioverkostojen syntymistä creative commons -hengessä, jolloin esimerkiksi tekijänoikeuksilla suojattujen teosten kopiointia ja käyttöä vapautetaan.