Turre Legal

Sitra tunnistaa avoimet toimintamallit

Sitran osana kansallista innovaatiostrategiaa julkaisemassa muistiossa Innovaatiotoiminnan ja -politiikan haasteista löytyi kiinnostava kappale:

Perinteinen omistusoikeuslainsäädäntö ja yritysten patenttistrategiat muodostavat usein esteen muiden kehittämien innovaatioiden joustavalle yhdistelylle sekä niiden edelleen kehittämiselle.

6. Tuetaan avoimia innovaatioprosesseja
Avoimen innovaatiotoiminnan (open source) filosofia leviää nopeasti (esim. Linux-käyttöjärjestelmä). Innovaatiopolitiikan tulee edistää suomalaisten toimijoiden aktiivista osallistumista globaaleihin avoi-men innovoinnin verkostoihin. Sen tulee myös tukea uusien innovaatioverkostojen syntymistä creative commons -hengessä, jolloin esimerkiksi tekijänoikeuksilla suojattujen teosten kopiointia ja käyttöä vapautetaan.

Herkko Hietanen
Seuraa minua

Herkko Hietanen

Lakimies, osakas, kauppatieteiden tohtori, oikeustieteen maisteri at Turre Legal
Lakimies, jolla on 15 vuoden kokemus teknologia- ja mediaoikeudenkäynneistä, startup-yrityksistä ja IT-juridiikasta.
Herkko Hietanen
Seuraa minua