Hovituomion jättämät avoimet kysymykset

Seuraavista kysymyksistä haluaisin perustellun kannanoton muiltakin kuin Turun hovioikeudelta:

1. Edellyttäkö Lain tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta 15 §:n soveltaminen, että palvelun tarjoaja ei osallistu sisällön tuotantoon? Jos edellyttää, mitä “sisällön tuotannolla” tarkoitetaan tässä yhteydessä: onko erityisesti käyttäjähallinto tai järjestelmän tekninen ylläpito lainkohdan tarkoittamaa sisällön tuotantoa? Voidaanko osallistumista sisällön tuotantoon arvioida tässä yhteydessä rikosoikeudellisella osallisuusopilla?

Tämä kysymys on mielestäni paras valituslupaperuste. Oma käsitykseni on, että vastuuvapauslaki on tehty *nimenomaan* potentiaalisia epämääräisiä osalisuusteorioita vastaan esim. avuntajien suojaksi. Toisin sanoen rikosoikeudellinen osallisuusoppi on eri asia kuin sisällön tuotanto vastuuvapauslain 15 §:n esitöiden tarkoittamassa mielessä. Mielestäni lain esitöitä voidaan lukea – kuten valituksissa esitimme – että viittaus sisällön tuotantoon tarkoittaa vain roolien eriyttämistä: vastuuvapauslaki ei sovellu omaan käyttöön, josta voidaan tuomita erikseen. Hovioikeus sotki ylläpitäjän ja käyttäjän roolit.

2. Kuinka läheistä tai aktiivista osallistumista teoskappaleiden valmistamiseen ja yleisön saataville sattamiseen vaaditaan, jotta kysymys on tekijänoikeus 2 §:n mukaisesta toiminnasta? Voidaanko tulkinta-apuna käyttää rikosoikeudellista osallisuusoppia? Onko erityisesti tiedonjakopalvelun tekninen ylläpito tai käyttäjähallinto tekijänoikeuslain 2§:n tarkoittamalla tavalla läheistä tai aktiivista osallistumista palvelun käyttäjien itsenäisesti omilta tietokoneiltaan suorittamaan teoskappaleiden valmistamiseen ja yleisön saataville saattamiseen?

Aiemmassa korkeimman oikeuden keississä puhutaan aktiivisesta osallistumisesta kappaleiden valmistamiseen. Kaikissa aiemmissa ennakkotapauksissa teoskappale ollut loukkaajalla hallussa ja sitä on jaettu loukkajan kädestä yleensä vastiketta vastaan eteenpäin. Finreactorin ylläpito on kaukana tästä. Edes torrentin jakaminen ei ole mielestäni välttämättä tekijänoikeuslain 2 §:n vastaista.