Tyylikkäät ihmiset voivat käyttää feikkituotteita jäämättä kiinni

By Kim Pierro AttributionNoncommercial Some rights reserved

MIT:n tutkimusten mukaan kuluttajilla on vaikeuksia tunnistaa väärennetyt muotituotteet kun niiden käyttäjä on muutoin tyylikäs. Tyylikäs henkilö antaa laukulle uskottavuutta vaikka se olisi väärennetty. Koehenkilöillä oli huomattavia vaikeuksia tunnistaa tuoteväärennökset kuvista, joissa oli korkean sosioekonomisen statuksen omaava henkilö, verrattuna kuviin joissa tuote oli yksinään tai alemman statuksen omaavan henkilön käytössä.

Sama tutkimus osoitti, että tuoteväärennösten ostajat sitoutuvat brandiin vaikka heidän ostamansa väärennöksellä ei ole sidosta aitoon. 46% ihmisistä, jotka ostavat feikin, ostavat myöhemmin aidon tuotteen.

Jotenkin tästä uutisesta tuli mieleen meidän edellinen kulttuuriministeri joka tyylikkäänä henkilönä ei onnistunut edustamaan tuoteväärennöksen kanssa.