Finreactorin ylläpidon valituslupapyyntö jätetty

Jätimme tänään Korkeimmalle oikeudelle valituslupapyynnön Finreactorin ylläpitojutussa. Tästä voi lueskella version josta vastaajakohtaiset tiedot on anonymisoitu.

Myös ainakin osa muista hovissa tuomituista on jättänyt valituslupapyynnön. Samoin on tehnyt ainakin osa oikeudenhaltijoista. — Odotamme päätöstä valituslupien myöntämisestä viimeistään ensi vuoden alussa.

Usean vuoden ja muutaman A4-metrin mittainen oikeusprosessi on tätä myöten ainakin toistaiseksi “herran hallussa.” Mielessä on käynyt, että jonkinlainen tilinpäätös olisi paikallaan sen jälkeen, kun viimeinen oikeusaste on puhut. Nähtäväksi jää, onko otsikkona Erkki Aurejärveä mukaillen “Erään oikeusmurhan anatomia 2” vaiko jotain aivan muuta.