Hovioikeuden päätös Finreactorin ylläpidosta

Hovioikeus on tänään antanut päätöksensä Finreactorin ns. ylläpito-osuudesta. Tarkempaa analyysiä päätöksestä tulee myöhemmin tälle palstalle kunhan ehdimme perehtyä siihen tarkemmin. Lyhyenä yhteenvetona hovioikeus säilytti joka tapauksessa lähes ennnallaan käräjäoikeuden tuomiot – tosin yksi asiakkaistamme sentään vapautettiin tälläkin kierroksella! Toisena positiivisena puolena asianomistajat joutuvat maksamaan itse omat oikeudenkäymiskulunsa (laskut kymmeniätuhansia euroja), koska heidän vaatimuksensa hylättiin.

Jos nyt vielä pitää kaivaa positiivisia puolia esille niin laista tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta todettiin päätösessä seuraavaa:

“Mainittu seikka sekä edellä tarkoitetun 4 kohdan ehdollisuus huomioon ottaen hovioikeus katsoo lain olevan sovellettavissa Finreactoriin.”

Samoin hovioikeuden mielestä kyse oli todellakin lain 15§:n tarkoittamasta tallennuspalvelusta. Valitettavasti vain hovioikeus harhautui lopussa todetessaan:

Sanamuotonsa perusteella säännös ei ole tarkoitettu sovellettavaksi tilanteisiin, joissa palvelun tarjoaja on samalla sisällön tuottaja. Tämä tulkinta saa tukea myös lain esitöistä (HE 194/2001, s. 17), missä todetaan vastuuvapauden perusedellytyksen olevan, että palvelun tarjoajan toiminta on luonteeltaan pelkästään teknistä. Sen sijaan, jos palvelun tarjoaja myös itse osallistuu lainvastaisen sisällön tuottamiseen tai toimii muulla tavalla yhteistyössä sisällön tuottajan kanssa tarkoituksenaan edistää tai toteuttaa lainvastaista toimintaa, hän ei voi vedota vastuuvapausperusteisiin.

Finreactorissa käyttäjät tuottivat torrent-tiedostot ilman, että ylläpidolla olisi ollut mitään lain edellyttämää kontrollivaltaa asiaan. Hovioikeuden “In dubio contra reo”-tulkinta HE:n perusteella on yksinkertaisesti väärin ja tuleekin olemaan yksi vahva valitusperuste KKO:lle.

Added: Näköjään syyttäjä Pihlajamäki on ehtinyt kommentoimaan asiaa:

“Hovioikeuden perustelut ovat johdonmukaisia ja vastaavat niitä tosiseikkoja, jotka tulivat ilmi tapauksen käsittelyssä niin käräjä- kuin hovioikeudessa. Käsitykseni mukaan pitäisi olla päivänselvää, että laittomaan toimintaan aktiivisesti osallistuva henkilö ei voi vedota tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain mahdollisiin vastuuvapaussäännöksiin ja on hyvä, että hovioikeuskin tämän nyt yksiselitteisesti toteaa”

<Sarcasm> Toivottavasti syyttäjä Pihlajamäki lähtee nyt nostamaan sitten syytteitä esim. YouTubea ja Googlea vastaan, kun asia on niin selvä. Googlesta (myös cache) löytyy vastaavat torrent-tiedostot kuin Finreactorista ja YouTube jakaa jopa itse käyttäjien palveluun lataamia toisten tekijänoikeuksia loukkaavia aineistoja – kummankin palvelun ylläpitäjät ovat tästä vielä täysin tietoisia.</Sarcasm> More seriously, Turun linjaus tekee uusien sisältöpalvelujen kehittämisen Suomessa entistä riskialttiimmaksi. Oikeudenhaltijat eivät tunnetusti anna lupia innovatiivisten ratkaisujen tekemiseen (vrt. video ja MP3-soittimet) elleivät ole itse kontrollissa miten materiaalia jaetaan. Jos nyt annettu päätös jää voimaan, tämän alueen innovaatioita koskeva tutkimus ja tuotanto on turvallisempaa siirtää jonnekin muualle, jossa osataan katsoa vähän suurempia kokonaisuuksia.