Finreactorin valituskirjelmät

Finreactorin päähaaran hovivaiheen kirjeenvaihto on nyt takanapäin. Tällä tietoa puolustamme hovissa viittä vastaajaa. Neljän käräjäoikeudessa vapautetun tuomiot jäivät lainvoimaisiksi ja he odottelevat vielä tällä hetkellä KRP:llä kanissa olevia tietokoneitaan takaisin.

Tässä dummy-versiot jättämistämme valituksista (poistettu nimet ja vastaajakohtaiset osat):

1. Valitus käräjäoikeuden tuomioon
2. Vastaus syyttäjän ja asianomistajien valitusten johdosta