Wikipedia ei julkaisija

Ranskalainen tuomioistuin katsoi,ettei Wikipedia ole julkaisija ja näin ollen se ei ole vastuussa siitä mitä sen käyttäjät kirjoittelevat. Päätös on oikean suuntainen ja vahvistaa tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun direktiivin hengen:

[Jäsenvaltioita] on kielletty asettamasta palvelujen tarjoajille yleistä seurantavelvoitetta.

Jutussa oli kyse kunnianloukkaustapauksesta. Wikipedian kaltaisessa palvelussa tällaisten loukkausten arviointi ja valvominen on erityisen hankalaa. Tämän vuoksi palveluntarjoajat on vapautettu vastuusta jos he eivät valitse mitä sisältöä julkaistaan. Wikipedia tallentaa muokkaajien osoitteet ja näin ollen jälkikäteen poliisi voi suorittaa tutkimuksensa loukkaajien kiinnisaamiseksi. Pitkään on ollut epäselvää missä välissä direktiivin tallennuspalvelut menevät. Onko esimerkiksi Facebook tarjotessaan tallennustilan lisäksi eri julkaisutyökaluja ja alustan vastuussa asiakkaidensa kirjoituksista. Vastaus näyttäisi oleva -Ei ole.