työterveyshuolto

Työterveyshuolto

Työterveyshuolto on työnantajan vastuulla. Vertailimme yrittäjien puolesta eri tavat järjestää työterveyshuolto sekä työterveyspalveluiden hinnat.

1. Työterveyshuolto on oltava jokaisella työpaikalla

Työterveyshuolto on työnantajan vastuulla. Yrityksellä on oltava vähintään minimimuotoinen työterveyshuolto, jos sillä on yksikin työntekijä. Tähän velvoittaa työterveyshuoltolaki.

Suppeimmillaan työterveyshuolto ei sisällä mitään muuta kuin laissa määrätyt ennaltaehkäisevät työterveystoimenpiteet. 

Yrityksellä on kuitenkin paljon valinnanvaraa siinä, miten se työterveyshuollon järjestää ja kuinka laajan työterveyspaketin se hankkii. Laajemmat paketit voivat sallia työntekijöiden lääkärikäynnit ja mahdollisesti myös erikoislääkärikäynnit työnantajan kustannuksella.

Työnantaja määrittelee työterveysaseman kanssa tehtävässä sopimuksessa, mitkä työntekijöiden terveyskustannukset se kustantaa. 

Laki edellyttää, että työterveyshuolto sisältää vähintään seuraavat:

 • Työpaikkaselvitys
 • Terveystarkastukset, työ- ja toimintakyvyn arviointi
 • Työkyvyn edistäminen ja tukeminen
 • Tietojen antaminen ja neuvonta
 • Työntekijän terveyden seuranta ja kuntoutusneuvonta työkyvyn heiketessä

Vapaaehtoiseen, laajempaan työterveyspakettiin voivat kuulua:

 • Työterveyslääkärin ja -hoitajan antama hoito
 • Laboratorio- ja kuvantamispalvelut
 • Erikoislääkäreiden konsultaatiot työkyvyn selvittämiseksi

2.  Valitse itsellesi sopivin työterveyspalvelu ja järkevin hinta

Voit hankkia työterveyshuollon kunnalliselta työterveyslaitokselta. Kunta on velvollinen järjestämään alueellaan sijaitsevissa työ- ja toimipaikoissa työskenteleville työterveyspalvelut.         

Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten työterveyspalvelut ovat yhdistetty Vantaan Työterveys liikelaitokseen [sic!]. Vantaan työterveys liikelaitos tekee sopimuksen yrityksen kanssa työterveyshuollosta.

 • Lakisääteinen työterveyshuolto sisältää mm. työntekijöiden terveystarkastukset, työpaikkaselvityksen ja työterveyshuollon toimintasuunnitelman laatimisen sekä muun mahdollisen työperäisen asioinnin, jonka tarve voi ilmetä työntekijän tai työnantajan pyynnöstä.
 • Työterveyshoitajan tuntihinta lakisääteisen ehkäisevän työterveyshuollossa tehtävän työpaikkaselvityksen, työterveysneuvottelun tai yksilön tietojen ohjauksen osalta on 78 eur/tunti ja terveystarkastus työhyvinvointikyselyn kanssa 84 eur/tunti.
 • Kattavampi työterveyspainotteinen sairaanhoito vastaanottokäynnillä on 77 eur/tunti, joka veloitetaan 10 minuutin välein.
 • Työterveyslääkärin tuntihinta lakisääteisessä työterveyshuollossa on esim. työpaikkaselvityksen, työterveysneuvottelun tai terveystarkastuskäyntien osalta on 144 eur/tunti.
 • Työterveyspainotteinen sairaanhoito vastaanottokäynnillä on 142 eur/tunti, joka veloitetaan 10 minuutin välein.
 • Kiinteinä kuluina veloitetaan henkilömääräistä perusmaksua 34,40 eur/hlö/vuosi (laskutetaan 2 kpl kuuden kuukauden erässä), joka maksetaan aina yhdestä henkilöstä, jos halutaan pitää työterveyshuoltosopimus voimassa. Lisäksi sopimuksen hallinnointiin liittyvä kiinteä kulu 76 eur / sopimus / vuosi, josta ei voi saada Kela- korvausta. Nämä kiinteät hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa.
 • Edellä mainitut kiinteät vuosikulut ovat samat sekä lakisääteiselle työterveyshuollolle että myöskin kattavammalle yleislääkäritasoiselle sairaanhoitopalvelulle.

Esimerkkihinta lakisääteiselle työterveyshuollolle, kun se tehdään työterveyshoitajan toimesta ja se sisältää työpaikkaselvityksen, työterveysneuvottelun (yhteensä 2 tuntia) sekä terveystarkastuksen (1 tunti) työhyvinvointikyselyn kanssa:

Yhteensä: 350,40 eur/hlö/vuosi (kun lisätään pakolliset kiinteät kulut mukaan)

Kustannukset veloitetaan toteutuneen ajankäytön perusteella, joten tarkkaa hinta-arviota ei ole mahdollista antaa.

Voit myös kääntyä yksityisiä työterveyspalveluita tarjoavien yritysten puoleen. Palveluiden hinnat vaihtelevat aina palveluntarjoajan ja valitsemasi palvelun sisällön mukaan. Kilpailuta palveluntarjoajat ja tarkista, mitä työterveyshuolto maksaa omalla paikkakunnallasi.

Mehiläinen

Mehiläinen tarjoaa pienyrittäjälle suunnattua ehkäisevän työterveyshuollon pakettia yrittäjälle ja yhdelle työntekijälle, joka maksaa n. 1069 eur vuodessa sisältäen mm:

– Toimintasuunnitelman laatimisen yhdessä työterveyshuollon ammattilaisten kanssa (2 tuntia);

– 2 tapaamista työterveyshoitajan kanssa;

– Henkilökohtaisen työterveyssuunnitelman laatimisen sekä sinulle että työntekijälle.

Yhteensä: 534,50 eur/hlö/vuosi

Terveystalo

Terveystalo tarjoaa ehkäisevän työterveyshuollon paketin ensimmäiseksi vuodeksi sinulle ja yhdelle työntekijälle. Paketti sisältää:

 • Kela-korvattavan yleismaksun 28,80 eur/henkilö/vuosi
 • Palvelumaksun 59,00 eur/henkilö/vuosi
 • Työterveyshoitajan tekemä työpaikkaselvitys ja toimintasuunnitelma 81,20 eur/tunti, johon menee vähintään 3 tuntia toimialasta riippuen
 • Terveystarkastus alkaen 174,90 eur/henkilö/vuosi
 • Lisäksi laskutetaan muut kustannukset palvelun käytön mukaan      

Yhteensä 506,30 eur/hlö/vuosi

Pihjalalinna

Pihlajalinna tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja, mutta ne riippuvat täysin yrityksesi toimialasta ja sen vaarallisuudesta. Halvimman paketin he pystyvät tarjoamaan perinteistä toimistotyötä tekeville yrityksille, kun taas rakennusalan paketti on vaarojen vuoksi kalliimpi.

Esimerkiksi rakennusalalla toimivalle 1-4 hengen yritykselle Pihlajalinna pystyy tarjoamaan ehkäisevää työterveyspalvelua kiinteään hintaan alkaen 180 eur/henkilö/vuosi, mutta lopulliseen hintaan vaikuttavat työolosuhteet, työn vaarallisuus sekä erilaiset testit. Rakennusalalla kyseeseen voivat tulla mm. kuulo- ja asbestitestit sekä laboratoriopalvelut.

Lisäksi hintaan vaikuttaa myös se, onko kyseessä lääkärin tapaaminen (kertamaksu 0,5 h tapaamisesta on n. 80 eur) vai työterveyshoitajan tapaaminen (kertamaksu 1,5 h tapaamisesta on n. 120 eur).

Yhteensä: n. 300 eur/hlö/vuosi

(jossa mukana alustava kiinteä hinta palvelulle ja työterveyshoitajan tapaaminen, mutta lopullinen hinta määräytyy valitsemiesi palvelujen mukaan)

Heltti

Heltti on älytyöterveysyritys,  joka tarjoaa mm. työterveyskäyntejä pääsääntöisesti etänä. Yritys tarjoaa erilaisia palvelupaketteja esim. tietotyöläisille.

Startti-paketti lakisääteisen työterveyspalvelun järjestämiseen. Pakettiin kuuluu:

Lakisääteinen työterveys 25 e/hlö/kk + 250 euroa kertaluontoinen käynnistysmaksu. Lisäksi palveluiden minimiveloitus on 90 euroa kuukaudessa.

Tämä paketti sisältää:

 • Vuosittaisen sähköisen työterveyskyselyn ja tarvittaessa myös tapaamisen työterveyshoitajan kanssa
 • Työpaikkaselvityksen ja toimintasuunnitelman
 • Kaiken yhteydenpidon työterveysyritykseen työkykyyn liittyvissä asioissa
 • Ergonomiaohjauksen
 • Heltin monipuoliset jäsenpalvelut, kuten kuukausittaiset hyvinvointitapahtumat.

Kasvu-paketti 45 eur/kk, eli kattavampi työterveyspalvelu, johon sisältyy Startti-paketin lisäksi myös:

 • Yleislääkäritasoinen sairaanhoito
 • Kattavat laboratorio- ja kuvantamistutkimukset
 • Yksilölliset hyvinvointivalmennukset

Draivi-paketti 69 eur/kk, johon sisältyy Kasvu- paketin lisäksi:

 • First beat -mittaukset
 • Älyrannekkeet      

Pakettien hinnat ovat esimerkkihintoja tietotyöläisille. Pakettien lopullinen hinta määräytyy valitsemasi palvelun sisällön mukaan. Voit halutessasi myös laajentaa vielä työntekijälle tarjottavia sairaanhoidon palveluja koskemaan myös esim:

 • Fysioterapiaa
 • Erikoislääkäri- ja päivystyspalveluja
 • Magneettikuvauksia

Palveluiden sujuvaan käynnistämiseen Heltin kanssa olisi hyvä varata aikaa 2 viikkoa.   

työterveyshuolto hinta

3. Työterveyshuolto ja KELA-korvaukset – voit saada osan maksamistasi summista takaisin

Työterveyshuolto voi vaikuttaa kalliilta, mutta työnantaja saa työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneista tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista Kela-korvausta.

Sinulle korvattavat työterveyshuollon kustannukset jakautuvat Kelassa kahteen eri korvausluokkaan:

 • Lakisääteisen ehkäisevän työterveyshuollon kustannukset (korvausluokka 1)
 • Yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset (korvausluokka 2)

Kela vahvistaa vuosittain näille korvausluokille työnantajakohtaisen laskennallisten kustannusten enimmäismäärän, joka korvataan sinulle, jos sinulla on 1 – 9 työntekijää. Enimmäismäärät ovat vuodelta 2016:

 • Korvausluokassa 1 kustannusten enimmäismäärä, joka voidaan korvata sinulle, on 1690 eur vuodessa. Tästä sinä saat 50 % korvauksen Kelalta, jolloin sinulle jää maksettavaa 845 eur vuodessa.
 • Sinulle voidaan myöntää myös 60 % korvaus, jolloin kustannusten enimmäismäärä korvausluokassa 1 voi olla 1014 eur vuodessa.
 • Korvausluokassa 2 korvattavien kustannusten enimmäismäärä on 2534 eur vuodessa, josta voit saada vain 50 % korvauksen. Tällöin sinulle jää maksettavaa 1267 eur vuodessa. Tässä korvausluokassa ei ole mahdollista saada suurempaa korvausta.

Korvauksen määrä riippuu työterveyshuollon sisällöstä. Sekä ehkäisevästä työterveyshuollosta että kattavammasta yleislääkäritason sairaanhoitopalveluita sisältävästä työterveydenhuollosta saatava korvaus on 50 % hyväksytyistä, tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista, kun korvauksen edellytykset täyttyvät.

Lakisääteisen ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista voidaan korvata 60 %, jos olet sopinut työterveyshuollon kanssa työkyvyn hallinnasta, seurannasta ja varhaisesta tuesta. Lisäksi edellytyksenä on se, että työkyvynhallinnan toimintakäytännöt ovat selkeästi kirjattu työterveyshuollon tekemään työpaikkaselvitykseen.

Voit hakea korvausta Kelasta kahdella tavalla: sähköisesti tai paperihakemuksella.

Sähköisesti voit hakea korvausta osiosta “Asiointipalvelut → Työterveyshuollon korvaukset”, jolloin kirjaudut palveluun Katso-tunnisteella (yritys.tunnistus.fi); tai

Paperisella hakemuksella “SV 98a TTH”, jonka voit tulostaa ja täyttää. Älä laita hakemukseen liitteitä, sillä Kela pyytää lisäselvitystä tarvittaessa. Löydät lomakkeen osoitteesta http://lomake.kansanelakelaitos.fi/documents/10192/3861304/SV98aTTH.pdf

Kun haet korvauksia, hae niitä vain vain yhdellä hakemuksella, vaikka olisit vaihtanut palveluntuottajaa kesken tilikauden tai vaikka olisit ostanut palveluja usealta eri palveluntuottajalta. Muista, että korvauksia työterveyshuollon kustannuksista voi hakea takautuvasti vain 6 kuukauden ajan tilikauden päättymisestä. Lopuksi muista vielä säilyttää kaikki kuitit, sillä Kela voi pyytää selvitystä maksuista!        

4. Täydennä työterveyshuolto asiakirjoilla – osaa niistä edellyttää myös laki

Muista, että saat Kela-korvausta vain, jos olet tehnyt työterveyshuoltosopimuksen valitsemasi työterveyshuollon kanssa, voimassa olevan (työterveyden) toimintasuunnitelman ja (työterveyshuollon) työpaikkaselvityksen.

Työpaikkaselvityksen ja toimintasuunnitelman tekevät työterveyshuollon ammattilaiset yhteistyössä sinun kanssasi.

Työterveyshuolto suunnitellaan  työpaikkaselvityksen perusteella. Työpaikkaselvityksessä arvioidaan työyhteisöstä, työympäristöstä ja työstä aiheutuvia haittoja ja terveysvaaroja. Työpaikkaselvityksen teettäminen on sinun vastuullasi ja työterveyshuollon ammattilaiset toteuttavat sen siinä laajuudessa kuin yrityksesi tarpeet edellyttävät.

Toimintasuunnitelma sisältää työterveyshuollon yleiset tavoitteet sekä työpaikan olosuhteisiin perustuvat tarpeet ja niistä aiheutuvat toimenpiteet. Toimintasuunnitelman suunnittelujakso on yleensä n. 1 – 5 vuotta ja se tarkistetaan vuosittain. Tarkistamisen laajuus riippuu mm. työpaikan koosta, työpaikalla tapahtuneista muutoksista sekä työpaikan henkilöstöstä ja työjärjestelyistä.

Turre Legal tarjoaa palvelua, jolla saat helposti kaikki työnantajan lakisääteiset asiakirjat.

5.  Vapaaehtoinen sairauskuluvakuutus työterveyshuollon täydentämiseksi

Voit halutessasi ottaa vapaaehtoisen sairauskuluvakuutuksen, joka kattaa työntekijöiden sairastumisesta aiheutuvia kustannuksia. Tämän vakuutuksen perusteella työntekijäsi saa lakisääteistä vähimmäistasoa laajemman terveyden- ja sairaanhoidon.

Vakuutusturva kattaa sairauden tai vamman tutkimisesta ja hoidosta aiheutuvia kustannuksia. Vakuutus on ainoastaan lakisääteistä työterveyshuoltoa täydentävä järjestely, eikä tätä vakuutusta yksistään voida käyttää työterveyshuollon järjestämiseen.

Sairaskuluvakuutusta tarjoavat esimerkiksi:

Fennia

Fennia tarjoaa yksilöllistä sairauskuluvakuutusta, kun haluat vakuuttaa esim. vain yhden työntekijän. Vakuutus myönnetään vain 17 – 65 -vuotiaille työntekijöille terveysselvityksen perusteella.

 1. Vakuutus voidaan myöntää vain silloin, jos yritykselläsi on pakollinen työajan vakuutus tai Yrittäjän tapaturmavakuutus Fenniassa.
 2. Korvaa sellaisia sairauden ja tapaturmavamman hoitokuluja, joita pakollinen (esim. Kelan) sairausvakuutus ei korvaa. Samalla vakuutus täydentää myös yrityksen työterveyshuoltoa, sillä se korvaa esimerkiksi erikoislääkärin palkkioita, tutkimus- ja leikkauskuluja ja muita toimenpidekuluja.
 3. Vakuutus kattaa ehdoissa mainitut, vakuutuksen voimassa ollessa alkaneen sairauden ja todetun tapaturmavamman tutkimus- ja hoitokulut sekä lääkekulut.
 4. Vakuutus korvaa tutkimus- ja hoitokuluja sekä lääkekuluja samaa sairautta/tapaturmaa kohti valinnan mukaan enintään 6 000, 10 000, 12 000 tai 26 000 euroon asti. Omavastuun voi määrittää olemaan on valinnan mukaan 0, 30, 50, 85 tai 1 000 euroa samaa sairautta/tapaturmaa kohti.

Muista, että vakuutusmaksu määräytyy vakuutetun henkilön iän mukaan ja nousee vuosittain. Lisäksi maksuun vaikuttavat mm. valittu vakuutusvaihtoehto, hoitokulujen vakuutusmäärä ja omavastuu.

If

If tarjoaa yksilöllistä sairaskuluvakuutusta (voit ottaa yhdelle työntekijälle). Voit valita kahdesta palvelumallista sinulle sopivimman mallin:

 • Internet, jolloin haet korvaukset internetin kautta
 • Puhelin, jolloin voit soittaa Terveystalo If -sairaanhoitopalveluun

Molemmissa palvelumalleissa yksilölliseen sairauskuluvakuutukseen kuuluvat:

 • Yleislääkärin hoito
 • Erikoislääkärin hoito
 • Leikkaukset
 • Sairaanhoito ilman työterveyslääkärin lähetettä
 • Lääkkeet (voidaan valita mukaan palveluun, jos niin haluat)
 • Sairaalahoitopäivämaksu

Internet-palvelumalli: vakuutettu työntekijä hakeutuu ensisijaisesti hoitoon Ifin terveyspalvelujen yhteistyökumppaneille (Mehiläinen ja Terveystalo), maksaa hoidon kustannukset ensin itse ja hakee sen jälkeen korvausta osoitteesta if.fi/henkilovahinko.  

 • Vakuutus korvaa sairaudesta tai tapaturmasta aiheutuneita lääkärinpalkkioita, lääkärin määräämiä hoitoja ja tutkimuksia sekä sairaalamaksuja sovittuun vakuutusmäärään asti
 • Lääkkeiden kustannukset, jos valitset myös lääketurvan osaksi palvelua
 • Omavastuun voit valita, esimerkiksi alin omavastuu on silloin 30 eur/lääkärikonsultaatio
 • Vakuutus ei korvaa tavanomaisia terveystarkastuksia tai matkakuluja
 • Vakuutus on voimassa ympäri vuorokauden työ- ja vapaa-aikana

Puhelinpalvelumalli: puhelinpalvelu soveltuu sinulle, jos haluat, että kustannusten korvausten hakeminen tapahtuu lääkärikäynnin yhteydessä.

 • Kun työntekijä sairastuu tai hänelle käy tapaturma, tulee hänen soittaa Terveystalo If -sairaanhoitopalveluun: 010 514 8060
 • Puhelun aikana hoitaja varaa ajan lääkärille ja täyttää korvaushakemuksen
 • Lääkärikäynnin yhteydessä työntekijän on tarkistettava ja täytettävä esitäytetty korvaushakemus sekä maksettava omavastuu
 • Vakuutus korvaa sairaudesta tai tapaturmasta aiheutuneita lääkärinpalkkioita, lääkärin määräämiä hoitoja ja tutkimuksia sekä sairaalamaksuja sovittuun vakuutusmäärään asti
 • Lääkkeiden kustannukset, jos valitset lääketurvan osaksi palvelua
 • Omavastuun voit myös valita, esimerkiksi alin omavastuu on 30 eur/lääkärikonsultaatio
 • Vakuutus ei korvaa tavanomaisia terveystarkastuksia tai matkakuluja
 • Vakuutus on voimassa ympäri vuorokauden työ- ja vapaa-aikana

Muista, että Ifillä palvelun lopullinen hinta määräytyy aina tapauskohtaisesti, mutta se sisältää aina ns. oleelliset ehdot, kuten esim. lääkärissä käymisen, tapaturmat, äkilliset onnettomuudet, sairaanhoitokulut ja lääkkeet.

Lähi-Tapiola

Lähi-Tapiola tarjoaa yksilöllistä sairaskuluvakuutusta (voit ottaa yhdelle työntekijälle). Vakuutus myönnetään vain 17 – 65 -vuotiaille työntekijöille terveysselvityksen perusteella.

Vakuutus korvaa hoitokulut, kuten:

 • Sairauksien ja tapaturmien hoito- ja tutkimuskulut
 • Hoitokuluja syntyy esim. lääkärin tutkimuksista ja leikkaushoidosta

Vakuutus korvaa sairaalahoitopäivämaksut

 • Kun vakuutettu työntekijä joutuu olemaan sairaalassa hoidettavana
 • Kun vakuutettu työntekijä joutuu olemaan tutkittavana sairaalassa pidemmän aikaa

Vakuutus korvaa lääkärin määräämien lääkkeiden kustannukset.

Omavastuu on osa vakuutusta ja maksaa pääkaupunkiseudulla n. 70 eur/lääkärikonsultaatio. Omavastuu vähennetään kerran kutakin korvauksenhakukertaa kohti. Voit halutessasi hakea kaikki vuoden korvaukset myös yhdellä kertaa, jolloin maksettavaksi tulee omavastuu vain kerran.

Ensin maksat itse kaikki sairaanhoitomaksut ja- kulut, joista haet korvausta Lähi-Tapiolasta: http://public.brandgate.fi/lahitapiola/lahitapiola/fi/tiedostot/125951/

Lähi-Tapiola maksaa korvauksen sinulle kuukauden kuluessa siitä, kun korvaushakemus ja selvitykset, kuten työntekijän saama lääkärinlausunto, ovat saapuneet Lähi-Tapiolaan.

Vakuutus korvaa tutkimus- ja hoitokuluja sekä lääkekuluja samaa sairautta/tapaturmaa kohti valinnan mukaan enintään 40.000 euroon asti.

Vuosikustannukset tästä vakuutuksesta vaihtelevat aina valitsemasi palvelun sisällön sekä työntekijän iän mukaan, esim. 20-vuotiaan työntekijän osalta on  n. 200 eur/vuosi, kun taas 60-vuotiaan työntekijän osalta n. 1000 eur/vuosi.

6. Huolehdi myös työterveystarkastuksista

Yrityksen tulee järjestää työntekijöille terveystarkastus näiden aloittaessa työt sekä määräajoin.

Alkutarkastusta varten pyydä työntekijää käymään työhöntulotarkastuksessa viimeistään kuukausi kuukautta työsuhteen alkamisen jälkeen. Tarkastukset ja niihin liittyvät toimenpiteet määräytyvät työntekijän terveyden, työolosuhteiden ja työn vaatimusten perusteella. Työhöntulotarkastus on omiaan sen selvittämiseen, onko työntekijä terveytensä puolesta kykenevä hoitamaan työtehtävää. Tämän vuoksi työhöntulotarkastus on hyvä tehdä koeajalla. Koeajasta lisää täällä.

Saat ohjata työntekijäsi terveystarkastukseen myös, jos huomaat, että hänen työkykynsä on huonontunut ja olet keskustellut asiasta ensin hänen kanssaan. Työntekijälläsi on velvollisuus käydä terveystarkastuksessa aina, kun työnantaja sitä perustellusti vaatii.

Lisää yrittämiseen, työoikeuteen ja työnantajan velvollisuuksiin liittyviä artikkeleita löydät täältä: Työnantajan velvollisuudet ja HR.