työntekijän lomautus

Työntekijän lomauttaminen

Työntekijän lomauttaminen on keino vähentää tilapäisesti työvoimaa työn vähentyessä. Laiton lomautus voi johtaa korvausvelvollisuuteen.

Työntekijän lomauttaminen on työnantajan aloitteesta tehtävä työnteon ja palkanmaksun väliaikainen keskeyttäminen, jossa työsuhde pysyy muutoin voimassa.

Lomauttaminen ei päätä työsuhdetta, vaan keskeyttää työnteon ja palkanmaksun väliaikaisesti joko määräajaksi tai toistaiseksi. Käytännössä työnantajan vaihtoehtoina on keskeyttäää työnteko kokonaan tai lyhentää työntekijän työaikaa siinä määrin kuin se lomauttamisen perusteen kannalta on välttämätöntä. 

Lomauttamisen lakisääteiset edellytykset

Myös lomauttamisen perusteet on säädetty työsopimuslaissa. Jos työnantajana harkitset henkilöstön lomauttamista toistaiseksi, tarkista:

  1. soveltuuko tilanteeseesi edellä kuvattu taloudellinen tai tuotannollinen peruste työsopimuksen irtisanomiseen tai
  2. onko työ tai edellytyksesi tarjota työtä vähentyneet tilapäisesti etkä voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta.

Työn tai työn tarjoamisedellytysten katsotaan lomauttamisen perusteena vähentyneen tilapäisesti, jos niiden voidaan arvioida kestävän enintään 90 päivää.

Jos tilanteen voi ratkaista määräaikaisella lomauttamisella, voivat työnantaja ja työntekijä sopia asiasta hieman joustavammin. Tällöinkin kuitenkin edellytetään, että määräaikainen lomautus on tarpeen työnantajan toiminnan tai taloudellisen tilan vuoksi.

Työntekijän lomautus tulee suunnitella huolella erityisryhmien osalta. Määräaikaisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja luottamusvaltuutettuja koskee lisäksi tietyt omat lomautussäännökset. Tarkista myös nämä tarpeen mukaan.

Työntekijän lomauttaminen prosessina

Lomautusten aloittaminen kannattaa käydä läpi kokeneen juristin kanssa. Vaikka tilannetta koskevat säännöt löytyvät suoraan työsopimuslaista, vaatii niiden soveltaminen yksittäiseen tapaukseen aina laintulkintaa. 

Pieleen mennyt menettely tulehduttaa välit ja vie työnantajan maineen. Riidat ja mahdolliset työntekijälle maksettavat korvaukset tarkoittavat myös välitöntä rahan kulumista. Juristi auttaa työnantajaa hoitamaan tilanteen asiallisesti.  Mikäli lomautuksiin tai irtisanomisiin on ryhdyttävä, varmistaa juristilta, että menettelyt tulee vietyä eri osapuolten oikeuksia kunnioittaen loppuun saakka.

Lomautettu työntekijä on usein oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyyskorvaukseen. Työttömyyskorvauksen saamiseksi työntekijän on oltava yhteydessä kassaan.

Lue lisää lomauttamisen toteuttamisesta.

Mitä tapahtuu työntekijän lomautuksen jälkeen?

Lomautusta ei ole tarkoitettu pysyväksi järjestelyksi. Työntekijällä on oikeus tehdä lomautuksen aikana muita töitä ja irtisanoutumisesta on tehty helppoa lomautuksen kestettyä yhtäjaksoisesti 200 päivää. Lomautuksen aikana työnantaja voi kutsua työntekijät takaisin töihin. Tämä katkaisee lomautuksen ja työsuhteeseen liittyvät työ- ja palkanmaksuvelvoite alkavat uudestaan.

Lue lisää työnantajan oikeuksista ja velvollisuuksista.