Turun istunto, ensimmäinen päivä

Oikeudenkäynnin aluksi pyysimme välipäätöksen, jotta tiedämme mitä asia koskee. Turussa käsitellään päätöksen mukaan kahta kysymystä (ehdotimme rajausta vain kohtaan 1):

1. Ylläpitäjien vastuuta; sekä
2. Jokaisen ylläpitäjän vastuuta käyttäjänä

Päivän aikana kuultiin syyttäjän ja asianomistajayhtiöiden lakimiesten vaatimukset, meidän puolustuspuheenvuoromme sekä otettiin vastaan todistelu vastaajilta sekä poliisin teknisiltä asiantuntijoilta. Tiistaina todistamassa kävi yhdeksän vastaajaa. Keskiviikosta perjantaihin todistamassa käyvät loput vastaajat.

Ylläpidon vastuussa argumenttimme lähtee siitä, että käyttäjien suorittama tiedostojen jakaminen on erotettava selkeästi trackerin ylläpidosta. Trackeristä eivät liiku tiedostot vaan linkit. Tekijänoikeudellista vastuuta ei voi lain 2§:n mukaisesti ulottaa muuhun kuin tiedostojen kopiointiin tai levitykseen eikä Suomen oikeudessa tunneta ns. välillistä vastuuta tekijänoikeuden loukkauksesta. Toisekseen pyrimme osoittamaan, että kyse on spontaanista harrastustoiminnasta vailla voiton tavoittelua eikä tarkoituksena ole asianomistajien liiketoiminnan vahingoittaminen. Toiminnan järjestäytymättömyydestä kertoo se, että vastaajat tapasivat toisensa oikeudenkäynnissä ensimmäistä kertaa eivätkä edes tunteneet toistensa nimiä. Syyttäjä ja asianomistajien juristit pyrkivät esittämään tilanteen niin, että ylläpito oli järjestelmällistä, laajamittaista ja välttämätöntä 10 000 käyttäjän tiedostojenjakokanavan toiminnalle. Lisäksi he korostivat vastaajien tietoisuutta palvelun avulla tapahtuvasta luvattomasta tiedostojen levittämisestä.

Käyttäjän vastuussa pyrimme osoittamaan, että todisteet eivät riitä. Poliisin todistaja vahvisti, että yksittäiselle käyttäjälle ei voida kerätyistä todisteista tehdä listaa tiedostoista, jotka tämä on kopioinut tai jakanut. Käyttäjiltä takavarikoitujen tietokoneiden kiintolevyltä on listattu ainoastaan torrentit, ei itse musiikki- elokuva- tai ohjelmistotiedostoja. Järjestelmästä on saatu numeroarvoja jaetuista datamääristä mutta datan sisällöstä ei ole tietoa ja lisäksi tuli selväksi, että jaetun datan määristä kertovia numeroita oli peukaloitu. Syyttäjä ja asianomistajien juristit pyrkivät esittämään asian niin, että tiedostojen jakomääristä on olemassa lukuja, joiden luotettavuus on riittävä sanktioiden langettamiselle ja mittaamiselle. Syyttäjä esitti listauksia siitä, mitä tiedostoja järjestelmän kautta on mahdollisesti jaettu ja muutamia yksittäisiä kuvakaappauksia tietyllä hetkellä jaetuista tiedostoista sekä trackeriin lähetetyistä torrenteista.

Oikeudenkäynnin lopputulosta on aivan mahdotonta ennustaa tässä vaiheessa. Me vaadimme kaikkien syytteiden hylkäämistä ja valtiota korvaamaan mahdolliset vapauden menetykset sekä tietokoneiden arvonalennukset takavarikoiden johdosta. Syyttäjä vaati tuntuvia sakkoja + ehdollista vankeutta ja asianomistajien juristit pysyivät tiukasti miljoonavaatimuksissaan. Tuomio annetaan 26.10.2006.

Tässä yksi dummy-versio kirjallisesta vastauksestamme syytteeseen ja asianomistajien vaatimuksiin.