Turre julkaisi yhteisömediakirjan

Uusi kirjamme julkaistiin perjantaina: Community Created Content – Law, Business and Policy. Kirja antaa yleiskuvan yhteisöpohjaisen sisällöntuotannon monimutkaisesta maailmasta kolmesta eri näkökulmasta – oikeudellisesta, liiketaloudellisesta ja yhteiskuntapolittisesta. Kirja tuotettiin osana Tampereen yliopiston hypermedialaboratorion Parteco-tutkimushanketta.


Kirja pääsi Creative Commonsin etusivulle

Kirjan ensimmäisessä osassa käsitellään tiiviisti lainsäädäntöä, joka on keskeisessä roolissa yhteisöpohjaisen sisällöntuotannon kannalta. Painopiste tässä osiossa on erityisesti tekijänoikeuslaissa, jonka lisäksi myös rikoslain ja sananvapauslain sisältöä käsitellään lähinnä verkkojulkaisemisen näkökulmasta. Asiaa on myös alasottoilmoituksia koskevista säännöksistä. Osiossa käsitellään lisäksi perusteellisesti avoimet sisältölisenssit, joista Creative Commons saa suosituimpana lisenssityyppinä tarkimman huomion.

Kirjan toisen osan näkökulma on liiketaloudellinen. Siinä käsitellään niin eri toimijoiden motivoivat tekijät kuin myös liiketoimintamallit. Pitkälle menevien johtopäätöksien vetäminen yhteisöjen ja mallien kestävyydestä on kuitenkin vielä vaikeaa. Joka tapauksessa näyttää selvältä, että raja-aita perinteisen sisällöntuotannon ja yhteisöpohjaisen sisällöntuotannon väliltä on kaatumassa nopeasti keskeisten kustannusalan toimijoiden tullessa mukaan yhteisöjen toimintaan. Tämän vastapainona osa projekteista (kuten Wikipedia) näyttää rakentuvan yhä voimakkaammin ei-kaupalliseksi tietoisten valintojen seurauksena.

Kirjan kolmannessa osassa käsitellään yhteisöpohjaiseen sisällöntuotantoon liittyviä yhteiskuntapoliittisia kysymyksiä. Näistä ensimmäinen on tekijänoikeuslain optimoiminen muuttuneeseen digitaaliseen ympäristöön. Keskeisenä tavoitteena tulisi olla oikeudellisten riskien vähentäminen. Koska tekijänoikeuslainsäädäntöä ei kuitenkaan olla aivan lähiaikana uudistamassa, väliaikaisia ratkaisuja tulisi etsiä muualta kuten esimerkiksi luomalla alalle itsesääntelyä, jolla voidaan määritellä tarkemmin hyväksyttävän ja moitittavan toiminnan rajat. Osiossa käsitellään myös tekijänoikeusjärjestöjen roolin muuttumista sekä avoimen lähdekoodin yhteisöjen suhdetta Creative Commons -hankkeeseen. Kummassakin nykytila todetaan epätyydyttäväksi. Paras ratkaisukeino saattaa olla kommunikaation parantaminen tunnistettavien yhteisten etujen ajamiseksi.

Kirja on myynnissä 25 eurolla verkkokaupassamme. Sen saa tilattua myös Amazonista . Ja mikä tärkeintä, kirjan voi ladata ilmaiseksi PDF-tiedostona.