sopimusliitteen hinta

Sopimusten laatimisen vaikeus ja tapaus Solteq

Törmäsin merkittävään käräjäoikeuden antamaan ratkaisuun kolleegan antaman vihjeen perusteella. Kyseessä on Arokarhu v. Solteq jossa Solteq toimitti kaupan viivakoodeja lukevan kassajärjestelmän Arokarhulle. Järjestelmässä oli pikku bugi, joka johti siihen että osa kassatapahtumista jäi kirjautumatta. Arokarhu etsi vikaa ninjojen ja koirien kanssa ja löysi sen vihdoin. Vahinkoa oli ehtinyt tulla reilu 500.000 euroa. Kuka korvaa? Käräjäoikeus antoi päätöksensä muutama viikko sitten. Alla tiivistelmä Solteqin pörssitiedotteesta.

Käräjäoikeus on hyväksynyt Arokarhu Oy:n vahingonkorvausvaatimuksen. Perusteluissaan käräjäoikeus toteaa, että alan yleiset sopimusehdot eivät ole tulleet osapuolten allekirjoittaman sopimuksen osaksi, koska niitä ei oltu liitetty Solteqin ja Arokarhun väliseen sopimukseen. Alan sopimusehtojen mukaan, joihin ko. sopimusehdoissa on viitattu, olisi maksimikorvaussumma ollut 15 % kauppasummasta eli noin 8000 euroa.

Olisi ja olisi. Solteq oli laatinut ohjelmistosopimuksen itse. Sopimuksessa oli viitattu it2000 erityisehtoihin asiaa sen tarkemmin määrittelemättä. Sopimuksessa ei sanallakaan viitattu it2000 yleisiin ehtoihin tai siitä mihin it2000 sopimusläjän erityisehtoihin haluttiin viitata. Ehtoja ei myöskään ollut liitetty osaksi sopimusta. Joko lakimies ei ollut mukana sopimuksen tekemisessä, tai sitten lakimiehellä oli todella huono päivä.

Perussäännöt: 1. määrittele mitä sopimusehtoja sovelletaan. 2. Määrittele ehtojen etusija. Näin ristiriitatapauksissa tiedetään mitä sopimusta sovelletaan ensiksi. 3. Liitä ehdot sopimukseen ja velvoita vastapuoli kuittaamaan ne saaduiksi. 4. Sovi mistä haetaan ratkaisu, jos sopimusehdoista ei löydy ratkaisua kiistaan. Käräjäoikeus ei ole välttämättä paras paikka rähinöidä.

Käräjäoikeus on tuomion perusteluista ilmenevällä tavalla arvioinut Arokarhu Oy:lle aiheutuneen vahingon määrän ja velvoittanut Solteq Oyj:n maksamaan Arokarhu Oy:lle vahingonkorvauksena yhteensä 510 000 euroa sekä oikeudenkäyntikulut.

Solteq Oyj hakee muutosta käräjäoikeuden tuomioon.

Onneksi Solteqin asiakkaana oli Arokarhu eikä esimerkiksi Kesko.

Jutussa on myyntiprosessin ohjeistus ja valvonta pettänyt. Myynti- ja sopimusprosessin muotoilemisella legal design -työkaluja ja menetelmiä käyttäen vastaavat ongelmat olisi saatu ratkaistua.

EDIT Tässä hiukan modattu käräjäoikeuden ratkaisu.