Turre Legal

Osakassopimus

Hinta alkaen 1400€3h Asiakkaan aikaa

Lisää Koriin
*Et sitoudu mihinkään

Osakassopimus on yrityksen omistajien sopimus, jolla he määrittelevät yhteistyönsä pelisäännöt. Sitä voi hyvällä syyllä pitää yhtenä yrityksen tärkeimmistä sopimuksista, siinä kun sovitaan ennalta asioista, jotka muutoin voisivat tulevaisuudessa aiheuttaa kalliita ja yrityksen toiminnan lamauttavia riitoja.

Tyypillisesti osakassopimuksessa osakkaat sopivat rooleistaan ja velvollisuuksistaan yrityksessä, työn tulosten jakamisesta ja yrityksen jakamasta osingosta. Osakassopimuksessa myös varaudutaan siihen, mitä tapahtuu kun yritys myydään tai joku omistajista jättää yrityksen. Juuri nuo tilanteet laukaisevat helposti riidan, ja asiantuntevan lakimiehen laatimalla sopimuksella minimoit niihin liittyvät oikeudelliset riskit.

Osakassopimus laaditaan tulevaisuutta varten

Osakassopimus on viisainta laatia jo yrityksen alkutaipaleella. Riitojen ehkäisyn lisäksi sopimus nimittäin tekee yritykseen sijoittamisen houkuttelevammaksi huolellisesti taustatyönsä tekevälle sijoittajalle sekä helpottaa sen myymistä tulevaisuudessa.

Osakassopimuksen laatimiseen tarvitsemme yrityksesi perustiedot, kuten osakkaiden tiedot ja omistusosuudet. Noiden tietojen perusteella luonnostelemme sopimuksen ja antamanne palautteen jälkeen hiomme osakassopimuksenne valmiiksi noin viikossa.

Perushinta pitää sisällään alkutapaamisen, tapaamisessa saatujen tietojen perusteella laaditun vedoksen sopimuksesta ja yhden muutoskierroksen sopimukseen. Toimitamme sopimuksen joko suomeksi tai englanniksi. Toimitamme myös sopimuksen tulkintaa helpottavan “selkokielisen” selostuksen siitä mitä mikäkin sopimusehto tarkoittaa.

Latest posts by aucor (see all)

  Lisää Koriin
  *Et sitoudu mihinkään

  Rahoitus

  Yrityksen skaalaamiseen ja kasvuun on monesti tarve etsiä ulkopuolisia rahoittajia. Yrityksellä on käytössään lukuisia tapoja rahoittaa kasvu - me autamme suotuisan rahoituksen järjestelyssä.

  Rahoitus

  Yrityksen skaalaamiseen ja kasvuun on monesti tarve etsiä ulkopuolisia rahoittajia. Yrityksellä on käytössään lukuisia tapoja rahoittaa kasvu - me autamme suotuisan rahoituksen järjestelyssä.