Turre Legal

Osakassopimus

Hinta alkaen 1400€3h Asiakkaan aikaa

Osakassopimus on yrityksen omistajien sopimus, jolla osakkaat määrittelevät yhteistyönsä pelisäännöt. Osakassopimus ratkaisee seuraavat ongelmat:

  1. Yrityksen omistajien pitkäaikainen riita, joka lamauttaa tai tuhoaa yritystoiminnan.
  2. Osakkeiden tuoman päätösvallan ja tiedonsaantioikeuden siirtymisen vihamieliselle taholle tai kilpailijalle.
  3. Rahoituksen saamisen vaikeutuminen.
  4. Osingonjakoon liittyvät ongelmat.
  5. Työtätekevän osakkaan jättäytyminen pois toiminnasta.
  6. Sijoittajan mukaan tuleminen.
  7. Yrityksen tai sen liiketoiminnan myyminen.

Osakassopimusta voi hyvällä syyllä pitää yhtenä yrityksen tärkeimmistä sopimuksista, siinä kun sovitaan ennalta asioista, jotka muutoin voisivat tulevaisuudessa aiheuttaa kalliita ja yrityksen toiminnan lamauttavia riitoja.

Tyypillisesti osakassopimuksessa osakkaat sopivat rooleistaan ja velvollisuuksistaan yrityksessä, työn tulosten jakamisesta ja yrityksen jakamasta osingosta. Osakassopimuksessa myös varaudutaan siihen, mitä tapahtuu, kun yritys myydään tai joku omistajista jättää yrityksen. Juuri nuo tilanteet laukaisevat helposti riidan. Asiantuntevan lakimiehen laatimalla sopimuksella minimoit niihin liittyvät oikeudelliset riskit.

Osakassopimus laaditaan tulevaisuutta varten

Osakassopimus on viisainta laatia jo yrityksen alkutaipaleella. Riitojen ehkäisyn lisäksi sopimus nimittäin tekee yritykseen sijoittamisen houkuttelevammaksi huolellisesti taustatyönsä tekevälle sijoittajalle sekä helpottaa sen myymistä tulevaisuudessa.

Osakassopimuksen laatimiseen tarvitsemme yrityksesi perustiedot, kuten osakkaiden tiedot ja omistusosuudet. Noiden tietojen perusteella luonnostelemme sopimuksen ja antamanne palautteen jälkeen hiomme osakassopimuksenne valmiiksi noin viikossa.

Perushinta pitää sisällään alkutapaamisen, tapaamisessa saatujen tietojen perusteella laaditun vedoksen sopimuksesta ja yhden muutoskierroksen sopimukseen. Toimitamme sopimuksen joko suomeksi tai englanniksi.

Varaa tapaamisaika

Rahoitus

Yrityksen skaalaamiseen ja kasvuun on monesti tarve etsiä ulkopuolisia rahoittajia. Yrityksellä on käytössään lukuisia tapoja rahoittaa kasvu - me autamme suotuisan rahoituksen järjestelyssä.

Rahoitus

Yrityksen skaalaamiseen ja kasvuun on monesti tarve etsiä ulkopuolisia rahoittajia. Yrityksellä on käytössään lukuisia tapoja rahoittaa kasvu - me autamme suotuisan rahoituksen järjestelyssä.