Turre Legal

Osakassopimus – Mieti malli ja sisältö tarkkaan

Osakassopimus on yrityksen tärkein sopimus. Lataa työkalut, joilla sparraat itsellesi parhaan mahdollisen osakassopimuksen.

Osakassopimus, joka on laadittu huolella, tuo vakautta yritykseen. Osakassopimuksen rooli yhtiössä on merkittävä, koska se toimii sekä riskienhallinta- että hallinnointityökaluna.

Lataa opas osakassopimuksen laatimiseen tästä.

Ilmainen malli

Netistä löytyy valmiita mallipohjia osakassopimukselle. Niiden käyttö voi olla järkevää, jos olet osannut huomioida osakassopimuksen perusteet ja käyttötarkoitukset riittävän hyvin. Ilmainen malli on parempi kuin sopimuksen teko ilman mitään ohjetta.

Ajatteluprosessi

Käytit sitten valmista pohjaa tai et, laadimme tueksesi ajatteluprosessin, jonka avulla selvennät itsellesi sen, mitä kaikkea juuri sinun tulee huomioida omassa osakassopimuksessasi jo ennen kuin varsinainen osakassopimuksen tekeminen on syytä aloittaa.

Osakkaiden rooli ja aktiivisuus osakassopimuksen teossa on tärkeämpi kuin juristin. Siksi jo ennen osakassopimuksen tekemistä on syytä miettiä tässä artikkelissa listaamiamme asioita. Kannattaa miettiä, miten noiden asioiden tilanne on tällä hetkellä ja miten ne toisaalta ovat osakassopimuksen tekemisen jälkeen.

Jos olet jo miettinyt osakassopimuksen lähtökohdat ja tavoitteet läpi, siirry suoraan seuraavaan vaiheeseen lataamalla ilmainen opas osakassopimuksen tekemiseen. Se on paras opas, joka netissä on tarjolla.

Osakassopimus – Mieti nämä läpi ennen kuin ryhdyt tekemään osakassopimusta:

1. Osakkaat ja heidän väliset suhteensa:

 • Miten yhtiön osakkaiden yhteistyö toimii tällä hetkellä?
 • Ovatko kaikki osakkaat samaa mieltä yhtiön tulevaisuudesta?
 • Mitkä seikat voivat aiheuttaa riitoja tulevaisuudessa tai tällä hetkellä?
 • Miten eri osakkaiden intressit yhtiötä kohtaan jakautuvat?

2. Osakassopimuksen tavoitteet:

 • Mitä kukin osakas toivoo osakassopimuksella saavutettavan?
 • Mitkä intressit ovat yhteisiä?
 • Kuinka jokaisen osakkaan omat intressit turvataan?
 • Miten osakkaiden yhteistyön toimivuus varmistetaan?
 • Asettaako osakeyhtiölaki rajoituksia osakassopimukselle?

Kun osakassopimuksen lähtökohdat ja tavoitteet ovat pääpiirteittäin selvillä, tulee osakkaiden sopia käytännön toimista. Myös käytännön toimet, kuten osingonjako ja hallituksen toiminta, on hyvä miettiä pääpiirteittäin läpi ensin itse. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.

3. Yhtiön omistus ja rahoitus:

 • Miten yhtiön omistus jakautuu?
 • Miten rahoitus jakaantuu?
 • Miten äänivalta jakaantuu?
 • Miten rahoitusta toteutetaan nyt ja tulevaisuudessa?
 • Miten työpanokset korvataan?
 • Miten voittoa jaetaan?

4. Käytännön toiminta:

 • Ketkä kuuluvat yhtiön hallitukseen?
 • Miten hallitus tekee päätöksiä?
 • Miten hallitus kokoontuu?
 • Tarvitseeko yhtiö toimitusjohtajaa?
 • Mitkä asiat kuuluvat yhtiökokoukselle?
 • Miten osakkeiden myynnit ja luovutukset tulee tehdä?

5. Yksittäiset oikeudet ja velvollisuudet

 • Tarvitseeko osakassopimus tarkentavia määräyksiä tietyistä velvoitteista?
 • Ovatko huolellisuusvelvoite, lunastusmenettely ja suostumuslausekkeet tarpeellisia?
 • Onko kilpailukiellosta ja salassapidosta huolehdittu?
 • Miten immateriaalioikeudet jakautuvat?

6. Erimielisyydet

 • Jos hommat menevät pieleen, mitä tehdään?
 • Jos hommat eivät mene pieleen, mutta näkemykset eroavat, mitä tehdään?
 • Tarvitaanko sopimussakkoa siltä varalta, että osakassopimusta ei noudateta?
 • Missä riidat ratkaistaan? (Epäselvä riidanratkaisuehto voi johtaa turhiin oikeudenkäynteihin.)

7. Muuta

 • Onko osakassopimuksen tarkoitus olla voimassa toistaiseksi vai määräajan?
 • Miten sopimusta voidaan muokata myöhemmin?

Kun osakassopimuksen ajatustyö muiden osakkaiden kanssa on tehty, on syytä aloittaa itse sopimuksen tekeminen. Sopimusta tehdessäsi käytä apuna laatimaamme opasta onnistuneeseen osakassopimukseen. Lataa 20 sivun opas osakassopimuksen ehdoista tästä.

Jos sinulla tulee kysyttävää osakassopimuksen laadinnasta, voit ottaa meihin yhteyttä chatin kautta tai jättää meille soittopyynnön ilmaiselle konsultaatiolle. Soitamme sinulle takaisin vuorokauden kuluessa.

Jos et halua tehdä osakassopimusta itse, soita meille tai käy tutustumassa tuotteeseemme. Olemme laatineet lukuisia osakassopimuksia niin pienille kuin isommillekin yhtiöille.

Varaa tapaamisaika

Lisää yrittämiseen ja työoikeuteen liittyviä artikkeleita löydät täältä: Yrittäjyys ja työoikeus.

Herkko Hietanen
Seuraa minua

Herkko Hietanen

Lakimies, osakas, kauppatieteiden tohtori, oikeustieteen maisteri at Turre Legal
Lakimies, jolla on 15 vuoden kokemus teknologia- ja mediaoikeudenkäynneistä, startup-yrityksistä ja IT-juridiikasta.
Herkko Hietanen
Seuraa minua