Turre Legal

Yhtiöjärjestys

Hinta alkaen 300€

Yhtiöjärjestys on yhtiön julkiset säännöt. Siihen merkitty toimiala asettaa hallitukselle ja toimivalle johdolle rajat. Yhtiöjärjestyksessä voidaan ilmoittaa osakkeisiin liittyvistä lunastuslauseista ja edellyttää että uusien osakkaiden tulee saada omistukselleen hallituksen hyväksyntä. Tämä on tärkeää, jotta yhtiön uudet osakkaat tulevat osaksi osakassopimusta.

Yhtiöjärjestyksen hyväksyminen ja muuttaminen tehdään yhtiökokouksessa. Mikäli yhtiöjärjestykseen kirjatut asiat muuttuvat, on myös yhtiöjärjestystä muutettava. Yhtiökokouksen on hyväksyttävä muutos 2/3 enemmistöllä kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä, ellei yhtiöjärjestyksessä ole vaadittu tiukempaa enemmistöä tai useampaa kokousta. Yhtiöjärjestys voidaan myös sementöidä siten, että sen muuttamiseen tarvitaan kaikkien osakkaiden suostumus. Yhtiöjärjestys on julkinen asiakirja, jonka säilytyksestä vastaa kaupparekisteri.

Varaa tapaamisaika

Perustaminen

Yhtiön perustaminen vaatii lain mukaisessa järjestyksessä rekisteröintiä, perustajien välisiä sopimuksia siitä miten yritystä hallitaan sekä muotosäänneltyä kommunikointia esimerkiksi pankin kanssa.