Palkkatuki – Miten saan sen työntekijälleni?

Palkkatuki mahdollistaa työntekijän palkkaamisen huomattavasti pienemmillä kustannuksilla. Yrittäjän kannattaakin selvittää, voiko hän saada palkkatukea tulevalle työntekijälleen.

Useat yrittäjät palkkaavat uusia työntekijöitä töihin palkkatuella. Palkkatuen avulla yritys saa suoraan työntekijän palkkaan sidottua rahallista tukea palkatessaan työttömän työnhakijan. Palkkatuki on yrittäjän kannalta riskitön ratkaisu.

Palkkatuella mahdollistetaan työnhakijan osaamisen päivittäminen

Yrittäjät voivat saada apua työntekijän palkkaamiseen työvoimatoimistosta palkkatuen
muodossa. Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota työvoimatoimisto voi myöntää yrittäjälle
työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin kuukausittain.

Palkkatuki edistää työttömän työnhakijan työllistymistä työmarkkinoille, jos hänellä on
työntekoon vaikuttava sairaus tai vamma, tai jos hänellä on ammatilliseen osaamiseensa
liittyviä puutteita. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yrittäjä voi palkata työntekijän ja perehdyttää tämän tehtäväänsä TE-toimiston maksaessa osan työntekijän palkasta. Tämän jälkeen yrittäjä voi palkata itse kouluttamansa ja perehdyttämänsä työntekijän normaaliin työsuhteeseen.

Palkkatukea saadakseen yrittäjien täytyy kuitenkin maksaa työntekijälle vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa, tai jos työehtosopimusta ei ole, kohtuullista palkkaa.

Milloin palkkatukea myönnetään?

Palkkatukea voidaan myöntää määräaikaiseen ja toistaiseksi voimassa olevaan työsopimukseen
sekä oppisopimuskoulutukseen.

Palkkatuki on mahdollista saada myös osa-aikaiseen työsuhteeseen, jos se edistää työnhakijan
mahdollisuuksia työllistyä ja työvoimatoimisto pitää sitä tarkoituksenmukaisena.
Palkkatukea voi saada myös yrittäjällä työkokeilussa olleen henkilön palkkaamiseen.

Miten kauan palkkatuki kestää ja kuinka suuri se on?

Tuen kestosta päättää aina työvoimatoimisto tapauskohtaisesti, mutta peruslinjat ovat selvillä.
Palkkatuen kesto riippuu työntekijän työttömyyden kestosta sekä työntekoon vaikuttavasta
sairaudesta tai vammasta sekä myös työnantajayrityksestä.

Palkkatuki voi olla palkkauskustannuksista 30 – 50 %, mutta palkkatuen enimmäismäärä on
1400 euroa/kk. Tämän lisäksi työvoimatoimisto voi maksaa palkkatukea myös lomarahan
osuudesta. Tämä osuus riippuu tukipäätöksestä.

Mitä kauemmin työntekijä on ollut työttömänä ennen palkkatukea, sitä pidemmäksi ajaksi
palkkatukea saa ja sitä suurempi se on. Esimerkiksi:
● Jos työttömyys on kestänyt alle vuoden, voi palkkatukea saada palkkakustannuksiin 30 %.
Tuen kesto 6 kuukautta.
● Jos työttömyys on kestänyt väh. vuoden, voi palkkatukea saada palkkakustannuksiin 40%.
Tuen kesto 12 kuukautta.

Miten yrittäjä voi valita palkattavan henkilön?

Yrittäjällä on usein jo tiedossa omien kontaktien ja verkostojen kautta henkilö kenet he
haluaisivat palkata tehtävään.

Jos yrittäjällä ei ole tiedossaan sopivaa henkilöä, voi TE-toimisto etsiä yrittäjän puolesta yrittäjälle sopivan työntekijän. Yrittäjän tulee ilmoittaa TE-toimistolle etsivänsä työntekijää palkkatuella työllistettävään työpaikkaan, jonka jälkeen TE-toimiston virkailijat etsivät ja tarjoavat yrittäjällä tämän kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita. Yrittäjä tekee kuitenkin lopullisen valinnan aina itse.

Yrittäjän tulee hakea palkkatukea TE-toimistolta

  • 1. Yrittäjän tulee täyttää palkkatukihakemus sähköisesti ennen ​työsuhteen alkamista työvoimatoimiston yrityksille ja työnantajille suunnatussa Oma asiointi -palvelussa.
  • 2. Hakemuksen voi toimittaa myös paperilla siihen TE-toimistoon, jonka toimialueella yritys sijaitsee.
  • 3. Hakemukseen ei tarvitse laittaa mitään liitteitä. Työvoimatoimisto tarkastaa palkkatuen ehdot ja yrityksen verotustiedot ennen päätöksen tekemistä oma-aloitteisesti.
  • 4. Työsuhde voi alkaa, kun yrittäjä on saanut työvoimatoimistolta myönteisen päätöksen tuesta. On hyvä muistaa, että palkkatukea ei voi saada, jos työsuhde on alkanut ennen palkkatukihakemuksen tekemistä tai siitä päätöksen saamista!

 

Olemme avustaneet yrittäjiä palkkatukiasioissa

Jos olet toiminut vähintään 6 kuukautta  yksinyrittäjänä ilman palkattuja työntekijöitä, voit saada meiltä ilmaista oikeudellista apua esimerkiksi palkkatukiasioihin. Ilmoittaudu mukaan palveluu osoitteessa https://www.tyonantajaksi.fi/

Saat palvelusta palkkatukiasioiden lisäksi kaiken sellaisen oikeudellisen avun, mitä juuri sinun yrityksesi tarvitsee. Laadimme puolestasi esimerkiksi työsopimukset ja perehdyttämissuunnitelmat.

 

Olemme lisäksi tehneet ohjeita yrittäjille. Katso esimerkiksi tämä työnantajan ohjelista.

Lisää työoikeuteen ja työnantajan velvollisuuksiin liittyviä artikkeleita löydät täältä: Työnantajan velvollisuudet ja HR.

 

palkkatuki