Mikä on yhdenvertaisuussuunnitelma?

Yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen voi olla yrityksille lakisääteisesti pakollisesti. Lue, koskeeko tämä vaatimus sinua.

Yhdenvertaisuussuunnitelma on yhdenvertaisuuslain mukaan yli 30 hengen yrityksille pakollinen asiakirja. 

Työnantajan on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla ja työpaikan tarpeet huomioon ottaen kehitettävä työoloja sekä niitä toimintatapoja, joita noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia ratkaisuja tehtäessä. 

Yhdenvertaisuussuunnitelman tekeminen vaatii hieman vaivaa ja sen tekemiseen kannattaakin varata useampi työpäivä. Voit myös ostaa yhdenvertaisuussuunnitelman tuotteistettuna palveluna.

Mitä yhdenvertaisuussuunnitelmassa pitää olla?

Yhdenvertaisuussuunnitelmassa pitää:

  1. Arvioida yhdenvertaisuuden toteutuminen yrityksen toiminnassa
  2. Mainita toimet, joiden avulla yritys edistää yhdenvertaisuutta työsuhteen eri vaiheissa.

Mitä yhdenvertaisuus tarkoittaa?

Sekä yhdenvertaisuuden arvioinnin että sen edistämisen tavoite työpaikoilla on turvata työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu ja mahdollisuus edetä työurallaan riippumatta työntekijän iästä, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnosta, alkuperästä, sukupuolesta, poliittisista suuntauksista tai muista henkilöön liittyvistä syistä.

Viisi yleisintä virhettä yhdenvertaisuussuunnitelmissa

  1. Ohjelmassa ei ole kerrottu toimia, joiden avulla tavoitteet saavutetaan.
  2. Ohjelman noudattamista tai tuloksia ei seurata kyselyin tai selvityksin.
  3. Ohjelmaa ei päivitetä tai kehitetä.
  4. Ohjelmasta puuttuu käytännön ohjeet miten toimia, jos työntekijä havaitsee yhdenvertaisuutta loukatun.
  5. Työnantajalla ei ole ennalta suunniteltuja toimintatapoja loukkausilmoitusten käsittelyyn.

Yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen

Voit laatia yhdenvertaisuussuunnitelman itse. Yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen vie henkilöstöhallinnassa kokeneelta henkilöltä yhdestä kahteen työpäivään. Netistä löytyy tämän artikkelin lisäksi useita ohjeita, joiden avulla laatiminen on mahdollista, vaikka henkilöstönhallinta olisi hieman tuntemattomampi aihe.

Mitä jos en tee yhdenvertaisuussuunnitelmaa?

Yhdenvertaisuussuunnitelman laatimatta jättäminen voi johtaa uhkasakkoon ja mahdollisesti kalliisiin riitoihin pahimmassa tapauksessa käräjillä asti. Yhdenvertaisuuslain mukaisten velvoitteiden täyttämistä valvoo työsuojeluviranomaiset. Työsuojeluviranomainen voi antaa kehotuksen korjata puuttuva yhdenvertaisuussuunnitelma ja antaa sakon tämän velvoitteen tehosteeksi.

Voit myös ulkoistaa yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisen HR-ammattilaiselle tai asianajotoimistolle, jotka veloittavat asiakirjan laatimisesta tuntilaskutuksen mukaisesti noin 4.000 – 6.000 €. Voit myös hankkia yhdenvertaisuussuunnitelman tuotteistettuna palveluna joko yksittäin tai osana kattavampaa kokonaisvaltaista HR-pakettia.