Korkein oikeus pohtii piirakanrypytystä

Korkeinoikeus on antanut valitusluvan tietokoneohjelman tekijänoikeutta koskien. Tapaus koskee Eho leipomon karjalanpiirakoiden rypytyksessä käytettyä konetta, joka on alunperin rakennettu jo 80-luvun lopulla. Koneen uusimisen yhteydessä myös laitetta ohjannut sulautetunjärjestelmän ohjelmisto uusittiin. Uuden ohjelmiston ja laitteiston rakensi toinen toimittaja, jolla oli kyllä yhteyksiä alkuperäiseen toimittajaan. Riitaa tapauksessa tuli siitä oliko uusi ohjelmisto kopio aikaisemmasta ja saiko siihen tehdä muutoksia tekijänoikeuslain 25 j § mukaisesti.

Joka on laillisesti hankkinut tietokoneohjelman, saa valmistaa ohjelmasta sellaiset kappaleet ja tehdä ohjelmaan sellaisia muutoksia, jotka ovat tarpeen ohjelman käyttämiseksi aiottuun tarkoitukseen. Tämä koskee myös virheiden korjaamista.

Se, jolla on oikeus käyttää tietokoneohjelmaa, saa tarkastella, tutkia tai kokeilla tietokoneohjelman toimintaa niiden ideoitten ja periaatteiden selvittämiseksi, jotka ovat ohjelman osan perustana, jos hän tekee sen ohjelman tietokoneen muistiin lukemisen tai ohjelman näyttämisen, ajamisen, siirtämisen tai tallentamisen yhteydessä.

Jutussa hankittiin tekijänoikeusneuvostolta ratkaisu. Sekä käräjä- että hovioikeus punnitsi asiassa muuten esitetyn todistelun neuvoston ratkaisua vahvemmaksi ja katsoivat, että myöhempi ohjelma ei rikkonut ensimmäisen ohjelman oikeuksia.

Jutussa oli kuultu mm. sulautettujen järjestelmien professoria, joka vertasi ohjelman toteutusta kurssilla käytettäviin harjoitustöihin. Vastaan tuli myös teoskynnys, jonka ylittämiseen tietokoneohjelmalta vaaditaan luovuutta ja omaperäisyyttä. Pelkästään mekaaninen, ympäristön sanelema toteutus ei riitä tekijänoikeussuojan saamiseksi.

En löytänyt tuota neuvoston lausuntoa verkosta. Osa lausunnoista on salaisia ja loput muuten vain hankalasti löydettävissä.