Lapin yliopistossa aukeni kauppaoikeuden professuuri

Korkein oikeus otti tänään eräässä Uotin jutuista reippaasti kantaa oikeustieteen professorin edellytyksiin toimia virassa:

B:n tehtäviin kauppaoikeuden professorina on kuulunut opettaa opiskelijoille paitsi kauppaoikeutta myös laajemmin oikeusjärjestystä ja oikeusjärjestelmiä. Oikeustieteen yliopisto-opetuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille normi- ja järjestelmätiedon lisäksi myös valmiuksia erottaa oikea väärästä sekä edistää oikeudenmukaisuutta ja oikeusturvaa. Jos opetusta antava professori on itse käyttänyt oikeusjärjestystä ja oikeusjärjestelmiä koskevia erityistietojaan vakavan talousrikoksen tekemisessä, opetus ei ole tässä suhteessa uskottavaa. Tähän nähden se rikos, johon B on syyllistynyt, heikentää olennaisesti sitä luottamusta, jota kauppaoikeuden professorin virkaan kuuluvien tehtävien asianmukainen hoitaminen edellyttää.

Punnitessaan edellä selostettuja näkökohtia vastakkain Korkein oikeus päätyy, rikoksen laadun ja kysymyksessä olevan viran hoitamisen edellyttämän yleisen luottamuksen huomioon ottaen, siihen, että rikos ajan kulumisesta huolimatta osoittaa B:n ilmeisen sopimattomaksi toimimaan kauppaoikeuden professorin virassa.

Herra B on Lapin yliopiston kauppaoikeuden professori Ari Huhtamäki, joka pidätettiin virasta tämän jutun takia jo 2006. Virkansa ohella Huhtamäki työskenteli helsinkiläisessä asianajotoimistossa. Nyt Huhtamäki menetti virkansa lopullisesti, ja se julistettaneen avoimeksi. Huhtamäkeä ei voida pitää enää kelpoisena hakemaan sitä. Pitäisiköhän jonkun tästä toimistosta hakea?