Korkein oikeus: Kennelin omistajaa saa syyttää raa’aksi ja rahanahneeksi

Korkein oikeus katsoi ennakkopäätöksessää 2007:70, että sähköpostissa lähetetyn viesti jossa vastaaja oli lausunut kantajan toiminnan olevan silkkaa tappamista ja todennut B:n olevan raaka ja rahanahne ihminen ei ole kunnianloukkausrikos.

A oli lähettänyt kunnan toimeksiannosta löytöeläinten hoitotoimintaa harjoittavalle B:lle sähköpostiviestejä, joissa hän oli arvostellut B:n toimintaa. Kysymys siitä, olivatko viesteihin sisältyneet eräät ilmaisut B:tä halventavia ja ylittivätkö ne selvästi sellaisen B:n toiminnan arvostelun, jota voitiin pitää hyväksyttävänä. (Ään.)

Kiinnostavaa on, ettei Korkein oikeus päätöksessään käsitellyt tarkemmin sitä miten sähköposti loukkausmediana vaikuttaa arvosteluun. Tai ehkä seuraava lause viittaa sähköpostin käyttämiseen:

Tapa, jolla A on B:n toimintaa arvostellut, ei ole lähtökohtaisesti ollut toiminnan laajuuteen nähden suhteetonta tai paisuteltua.

Yleensä kunnianloukkausjutuissa on yleisö, mutta on huomattava, että RL 24:9 ei vaadi tiedon levittämistä yleisön tietoon. Törkeässä kunnianloukkauksessa sen sijaan on yhtenä tunnusmerkkinä joukkotiedotusvälineiden käyttö.

Tapaus on kiinnostava lisä kunnianloukkauspäätöksiin jotka ovat menneet eri suuntiin. Tuomiolta olisi kaivannut hiukan tarkempia perusteluita sillä tällaisenaan päätös ei kovin yksiselitteisiä oikeusohjeita anna. Rajanveto on tapauskohtaista, mutta jotain osviittaa antaa seuraava:

A:n esittämät, edellä mainitut ilmaisut ovat vahvoja, kärjekkäitä ja varsinkin kokonaisuudesta irrotettuina sinänsä halventavia. Arvostelun olisi myös voinut esittää käyttämättä tällaisia ilmaisuja. A on kuitenkin ilmaissut viesteissään lähinnä omia tuntojaan vastenmielisenä pitämäänsä löytöeläinten hoitotapaa kohtaan ja kokonaisuutena arvioituna hänen arvostelunsa on kohdistunut ensisijaisesti B:n toimintaan, ei niinkään B:n henkilöön. Osana tätä arvostelua sanottuja ilmaisujakaan ei voida pitää sillä tavoin B:n henkilökohtaisiin ominaisuuksiin puuttuvina, että arvostelu tämän vuoksi selvästi ylittäisi sen, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.