Syyttäjä tyytymätön

Syyttäjä on jättänyt ilmoituksen tyytymättömyydestä koko Turussa annetun tuomion osalta. Tyytymättömyys pitää ilmoittaa viikon sisällä tuomion antamisesta. Muilta osin tuomio tulee lainvoimaiseksi. Myös puolustus jätti tuomittujen vastaajien osalta ilmoituksen tyytymättömyydestä.

Seuraava deadline on kuukausi tuomiosta, jonka aikana tyytymättömien osapuolten pitää tehdä valitus hoviin. Voi olla, että koko juttu menee toiselle kierrokselle. Syyttäjä voi myös jättää valittamatta joistakin tuomion osista jolloin nämä tulevat lainvoimaisiksi (ellei puolustus niistä valita).

Saa nähdä toistuuko myös hovissa Turussa nähty jättimäinen pullataikinan veivaaminen, jossa käsiteltiin paljon myös epäolennaisia asioita. 30 hengen syyttäminen eri teoista, yllytyksestä, osallistumisesta, avunannosta, ylläpidosta, kommenttien moderoimisesta jne. ei johda kuin sekaannukseen ja oikeudellisten kysymysten eksymiseen jaaritteluun. Turussa tuomioistuin tunnisti tosiseikat melko hyvin, jaotteli vastuun ja tiputti osan syytteistä pois. Siitä on hyvä jatkaa ja korjata muutama tuomioon jäänyt oikeuskysymystä koskenut näkemysero. Tämä vaatii kuitenkin keskittymistä keskeisiin asioihin. Ei ensimmäisen kierroksen sirkuksen toisintamista.