Saksa: Sähköinen paperiton äänestys on lainvastainen

Saksassa käyttiin sähköistä äänestystä vuoden 2005 Bundesdag-parlamenttiedustajavaaleissa. Äänestyskoneet toimivat ilman paperitulosteita. Äänestäjän valinnasta ei jäänyt siis muuta jälkeä kuin äänestystietokoneen muistiin jäänyt tieto. Järjestelmä oli siis samanlainen kuin Suomessa viime vuoden kunnallisvaaleissa. Saksan järjestelmässä ei esiintynyt kuitenkaan niin vakavia puutteita kuin suomalaisessa järjestelmässä, jossa ääniä hylkäytyi merkittävä osa.

Saksalainen tuomioistuin katsoi Saksan äänestyksen perustuslain vastaiseksi. Sen mukaan äänestys ei ole tavallisen kansalaisen valvottavissa. Äänestystulosta ei voida luotettavasti todentaa, sillä järjestlmä ei tuota uudelleenlaskentaa mahdollistavaa paperitulostetta. Järjestelmä on myös paperijärjestelmää avoimempi vilpille.

Tuomioistuin ei kuitenkaa katsonut uusintavaaleja välttämättömiksi. Se katsoi, että on tärkeämpää että yhteiskunnassa on toimiva kansanedustajalaitos eikä tuomioistuin ollut saanut näyttöä siitä, että äänestyslaitteet olisivat toimineet viallisesti tai että niiden kautta äänestystulosta olisi sormeiltu.

Edustamme päämiehiä, jotka ajavat kunnallisvaalien mitätöimistä korkeimmassa hallinto-oikeudessa.