Pirate Cinema vihdoin päätetty – ei tekijänoikeusrikosta

Helsingin käräjäoikeus antoi tänään Pirate Cinema-tapauksessa päämiehellemme ratkaisun (R 07/9344 ) tapauksessa, jossa puitiin vuonna 2007 tapahtuneen talonvaltauksen yhteydessä näytettyjen elokuvien näyttämisen laillisuutta. On syytä korostaa, että tapauksessa varsinaista pääsyytettyä ei saatu haastetuksi ennen syytteen vanhenemistä. Niinpä oikeuskysymykseksi jäi, onko popcornin ja oluen myyminen sellaista toimintaa, jolla olisi tekijänoikeudellista merkitystä:

Asiassa on riidatonta, että syytteessä mainittuja elokuvia on esitetty 8.8.2007 ja 15.8.2007. Samoin on riidatonta, että elokuvien kopioimiseen tai esityksiin ei ollut ollut lupaa.

Kotilainen on kertonut, että hänen käydessään esityksessä 8.8.2007, V oli ollut paikalla hoitamassa virvokemyyntiä. Toinen henkilö oli hoitanut elokuvan näyttämisen. Todistaja Pihkala on kertonut V:n roolista yhdenmukaisesti Kotilaisen kanssa ja lisäksi, että hän oli nähnyt esitystilan seinällä tapahtumakalenterin, jossa elokuvien kohdalla oli lukenut M, K ja V. V-nimen perässä oli ollut kysymysmerkki.

V on kertonut vallatussa talossa olleen muutakin toimintaa kuin elokuvaesityksiä. Hän ei ollut sopinut kyseisten elokuvaesitysten järjestämisestä S:n kanssa, eikä hän ollut edes koskenut esityksessä käytettyyn tietokoneeseen tai valkokankaaseen. V ei ole muistanut, miten hän oli päätynyt myymään virvokkeita kyseisiin tilaisuuksiin. Talolla oli sähköpostilista tai joku oli saattanut pyytää häntä käytävällä. Hän ei ollut ollut tekemässä ilmoitusta, jossa oli ollut hänen nimensä, eikä myöskään internetissä olleita ilmoituksia esityksistä.

Takavarikoidusta tietokoneesta on löytynyt muiden elokuvien lisäksi kolme teonkuvauksessa mainittua piraattielokuvaa ja merkintä poistetusta Transformers-elokuvasta. Asiassa on riidatonta, ettei takavarikoitu tietokone ole kuulunut V:lle.

Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että V olisi valmistanut elokuvista kappaleita kopioimalla niitä tietokoneen kovalevylle. Asiassa ei myöskään ole esitetty selvitystä siitä, että V olisi osallistunut elokuvien näyttämiseen esityksissä 8.8.2007 ja 15.8.2007. Edelleen selvitystä ei ole esitetty siitä, että V olisi osallistunut jollain tavoin esitysten ennakkomarkkinointiin internetissä.

V:n myöntämisellä sekä Kotilaisen ja Pihkalan kertomuksilla on selvitetty V:n  ainoastaan hoitaneen virvokemyyntiä esityksissä. Käräjäoikeus katsoo, ettei tämä menettely ole sellaista, että sitä voitaisiin pitää tekijäntoimena tekijänoikeusrikoksessa. V:n ei myöskään ole näytetty toimineen yhdessä tai yksissä tuumin toisen henkilön kanssa. Kun V on ainoa vastaaja, asiassa ei tule rikosvastuun osalta harkittavaksi kysymys siitä, olisiko kysymys avunannosta. Syyte on siten kokonaisuudessaan hylättävä. 

Lisää tekijänoikeuksia koskevia artikkeleitamme löydät täältä: Tekijänoikeus.