Turre Legal

Periscope, tekijänoikeus ja oikeus omaan kuvaan

Periscopen tekijänoikeus-  ja yksityisyyskysymykset koulussa. Mitä muita asioita suoriin lähetyksiin liittyy? Lue selkeät ohjeet lakimiehen kirjoituksesta.

Periscope verkkosivu

Periscopen tekijänoikeus- ja yksityisyyskysymykset ovat puhuttaneet erityisesti koulumaailmassa viime aikoina. Usealla oppilaalla on puhelin, joka kykenee kuvaamaan videota ja siirtämään sen reaaliaikaisesti verkkoon julkisesti katseltavaksi. Erityisesti Twitterin omistama Periscope-palvelu on suosittu kanava elävän kuvan jakamiseen. Monella on herännyt kysymyksiä, onko tämä luvallista ja voiko koulu, vanhemmat tai oppilas kieltää kuvauksen tai videoiden jakamisen. Kenellä on tekijänoikeus videoihin ja onko koulu julkinen paikka?

Tutkitaan ensiksi mitkä lait ovat merkityksellisiä Periscope-lähetysten arvioinnissa ja miten niitä tulisi arvioida koulukuvauksen osalta. Lopussa on tarkistuslista siihen, miten Periscopea voi käyttää laillisesti.

Periscopen tekijänoikeus, kuvaaja ja kuvattavat

Periscopen käyttöön liittyy monta tekijänoikeuskysymystä

Tekijänoikeuslain 1 §:n mukaan sillä, joka luo kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseensa. Tällainen teos voi olla esimerkiksi elokuva-, puhe- tai näytelmäteos. Tekijällä on yksinoikeus päättää teoksen kappaleiden valmistamisesta ja yleisön saataville saattamisesta. Tämä tarkoittaa, että jos oppilas lukee luokassa esitelmäänsä, esittää improvisoitua tanssia tai kertoo keksimäänsä vitsiä välitunnilla, hänelle voi syntyä teokseen tekijänoikeus. Mikäli toinen oppilas kuvaa ja levittää tämän teoksen ja sen esityksen Periscopella, kyseessä on yleisön saataville saattaminen. Tämä on siis toimi, johon kuvaaja tarvitsee toisen oppilaan luvan. Sama pätee opettajan pitämän oppitunnin nettiin välittämiseen.

Tilanteen kuvaajalle syntyy tekijänoikeuden lähioikeus kuvattuun kuvatallenteeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että myös kuvaajalta tulee saada lupa teoksen yleisölle välittämiseen ja kopioimiseen. Mikäli tällaista lupaa ei ole, voi Periscope-lähetyksen esittäminen kouluopetuksen yhteydessä olla kiellettyä. Tuoreessa ratkaisussaan tekijänoikeusneuvosto katsoi, että elokuvateokset, jotka on laitettu levitykseen ainoastaan internetissä, eivät ole välttämättä julkaistuja teoksia. Opetustoiminnassa saa näyttää lain poikkeukseen ja lisensontijärjestelyihin perustuen ainoastaan julkaistuja elokuvateoksia. Neuvosto katsoi, että tämä on epäkohta, jonka korjaaminen vaatii lainmuutosta.

Oikeus omaan kuvaan

Henkilön oikeus omaan kuvaan ei ole varsinaisesti tekijänoikeuskysymys (katso esim. TN 2002:19). Sen sijaan kyseeseen tulee useassa laissa säädelty yksityisyyden ja henkilön kunniaa suojaava perusoikeus.

3921784963_6226769d88_z

Julkisessa keskustelussa on tuotu esille se seikka, että perusopetus on julkista. Tämä seikka on totta, mutta se ei kumoa oppilaiden ja opettajan oikeutta yksityisyyteen. Jokaisella on lähtökohtaisesti oikeus yksityisyyteen myös julkisella paikalla. Salakuvaus, yksityisten asioiden levittäminen Periscopen kautta ja kiusaamistarkoituksessa tapahtuva kuvaus täyttävät helposti joukon rikosnimikkeitä.

Yksityiselämää loukkaavaan tiedon levittämiseen syyllistyy se, joka oikeudettomasti toimittamalla lukuisten ihmisten saataville esittää henkilön yksityiselämästä kuvan siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle tai häneen kohdistuvaa halveksuntaa. Korkein oikeus on tutkinut lehdistön ja kustantajien oikeutta kertoa henkilöitä koskevia tietoja ja päätynyt vetämään varsin tiukkaan yksityisyyttä kunnioittavaan tulkintaan pääministerin ja entisen valokuvamallin osalta.

Opettajat ja vanhemmat ovat pelänneet, että oppilaat käyttävät Periscopea toisten oppilaiden julkiseen nolaamiseen. Tällainen teko täyttää helposti rikoslaissa määritellyn kunnianloukkausrikoksen piirteet.

Toisaalta oikeus ei katsonut pelkästään kuvituskuvana tai taustakuvana esiintyviä oppilaita loukatun, jos ohjelma on koskenut epäkohtia koulutusjärjestelmässä. Oikeus katsoi merkitykselliseksi sen, että kuvauksessa käytetyn tila oli julkinen.

Sellainen video, josta henkilö on tunnistettavissa, on henkilötieto. Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan henkilötietolakia. Lain mukaan henkilötietojen käsittelyä on esimerkiksi videoiden julkaiseminen verkossa, jos videolla on tunnistettavia henkilöitä. Henkilötietolaki määrittelee ne tapaukset, joissa henkilötietojen käsittely on sallittua. Selkein käyttötapaus on, kun videolla oleva henkilö on antanut yksiselitteisen suostumuksen. Alaikäisen osalta selkeintä on hankkia lupa vanhemmilta. Toisaalta tällainen lupa voisi olla sellainen tavanomainen oikeustoimi, johon lapsi voi olla oikeutettu kehitystasonsa perusteella. Eli mitä vanhempi lapsi, sitä todennäköisemmin hän voi itse antaa suostumuksensa kuvaamiseensa ja videon yleisön saataville saattamiseen.

Teon vakavuus

Laki katsoo monen rikoksen olevan törkeä, jos se tapahtuu massaviestintäverkkoa (internet) käyttäen. Näin myös Periscopen osalta. Sillä, onko lähetyksellä 3 vai 3000 katsojaa, ei välttämättä ole väliä. Mikäli lähetyksen kuvannut ja Periscopen kautta lähettänyt henkilö on yli 15-vuotias, hän voi joutua rikosvastuuseen teostaan. Myös tätä nuorempien vanhemmat voivat päätyä korvaamaan vahinkoja, joita kuvaamisella on aiheutettu.

Miten homma hoidetaan laillisesti?

 1. Onko videolla tunnistettavia ihmisiä? Jos on, kysy heiltä lupa. Jos henkilöt ovat nuoria, kysy lupa vanhemmilta.
 2. Voit yrittää rajata kuvasta henkilöitä pois. Jos henkilöt ovat taustalla ja heidän roolinsa ei ole merkittävä, lupaa ei heiltä välttämättä tarvitse.
 3. Kuvaa siten, että videolla olevat henkilöt tietävät sinun kuvaavan.
 4. Kerro kuvattaville, että video päätyy yleisön saataville.
 5. Älä kuvaa tilanteita, joissa saattaa syntyä loukkaavaa kuvamateriaalia. Uskonnolliset, seksuaalista sisältöä sisältävät, päihtymykseen liittyvät, etnisyyteen, rotuun ja syntyperään menevät asiat ovat erityisen herkkiä kuvausaiheita.
 6. Kuvauksessa käytettävällä tilalla on väliä. Julkisella paikalla säännöt ovat vapaammat. Toisaalta luokkahuone on yksityisempi tila kuin esimerkiksi yleinen katualue. Toisaalta kotirauhan suojaaman tilan kuvaaminen esimerkiksi vessassa tai ikkunan läpi kuvaaminen täyttää helposti salakatselun tunnusmerkit.
 7. Kuvaa siten, että videosta käy ilmi sen asiayhteys. Mikäli yleisölle syntyy väärä mielikuva kuvauksesta, muutoin sallittu kuvaus voi muuttua kielletyksi.
 8. Kuvaajan on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta jos videota käytetään markkinoinnin yhteydessä. Oikeuskäytännössä kaupallinen käyttö on katsottu oikeuttavan kompensaatioon.

Ohjeet on annettu erityisesti Periscopen käyttöön. Erona tavanomaisiin kotivideoihin on julkisuus. Koulun joulujuhlan saa tallentaa omaan arkistoon myös jatkossa.

Herkko Hietanen Lakimies

Kirjoittaja on lakimies, joka on erikoistunut teknologia- ja mediakysymyksiin.

Herkko Hietanen
Seuraa minua

Herkko Hietanen

Lakimies, osakas, kauppatieteiden tohtori, oikeustieteen maisteri at Turre Legal
Lakimies, jolla on 15 vuoden kokemus teknologia- ja mediaoikeudenkäynneistä, startup-yrityksistä ja IT-juridiikasta.
Herkko Hietanen
Seuraa minua
 1. OAJ kuvittelee, että jokainen opettajan koulutus nauttisi tekijänoikeussuojaa ja siksi niitä ei saisi kuvata. Täyttä huuhaata ja OAJn propagandaa

 2. ”Sama pätee opettajan pitämän oppitunnin nettiin välittämiseen.”

  Onko tästä mitään oikeuden ratkaisua? Itse en oikein jaksa uskoa oppitunnin pitämisen nauttivan tekijäoikeudellista suojaa.

 3. ”Korkein oikeus on tutkinut lehdistön ja kustantajien oikeutta kertoa henkilöitä koskevia tietoja ja päätynyt vetämään varsin tiukkaan yksityisyyttä kunnioittavaan tulkintaan pääministerin ja entisen valokuvamallin osalta.”

  Linkit taitavat olla väärin päin. Ja eikös valokuvamallin tapauksessa KKO nimenomaan tullut siihen tulokseen, että hänen yksityisyyttään ei ollut loukattu ja hylkäsi syytteet? En pitäisi tätä varsin tiukkana yksityisyyttä kunnioittavana tulkintana. Joka tapauksessa mielenkiintoinen kirjoitus, kiitos siitä! Kiinnostava kysymys varsinkin tuo, milloin oppitunti ylittää teoskynnyksen.

 4. Linkittämäsi hovioikeuden päätöshän nimenomaisesti katsoi, ettei ip-kerhossa tv-ohjelmaan kuvatun lapsen tai hänen vanhempiensa oikeuksia ollut loukattu, eikä rikosta asiassa tapahtunut. Selosteessa ei mainittu lainkaan sanaa henkilötieto. En ymmärrä, miten kuva tai video voitaisiin tulkita henkilötiedoksi. Ainakaan linkittämäsi juttu ei asiaa perustele, pikemminkin päinvastoin.

 5. Jos laintulkinta on nykyisin tosiaan se, että ”Sellainen video, josta henkilö on tunnistettavissa, on henkilötieto. Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan henkilötietolakia”, niin eikö tuo käytännössä tee kaiken videokuvaamisen kaupungilla mahdottomaksi? Jos kuvaan videota Kaisaniemen puistossa, kuka vain kuvassa oleva tunnistettava henkilö voi kieltää videoni levittämisen vedoten henkilötietolakiin?

  Entä, jos YLE tai joku muu toimija kuvaa lähikuvaa yleisöstä jääkiekko-ottelussa tai konsertissa?

  Entisenä journalistina olen vähän hämilläni.

  Toinen hämmentävä asia on viittaus nimenomaan videokuvaan. Still-kuvat ovat ok?

 6. Periscopen suorat lähetykset tallentuvat ja ne ovat katsottavissa 24 tuntia lähetyksen päättymisen jälkeen.

 7. Kysymyksiä asiantuntijalle.

  1) Kirjoitit: ”etnisyyteen, rotuun ja syntyperään menevät asiat ovat erityisen herkkiä kuvausaiheita”. Teema on varmasti syystä jos toisestakin herkkä, mutta mitä tällä ”menevät asiat” tarkalleen tarkoitetaan etnisyyden, rodun ja syntyperän kohdalla?

  2) Kirjoitit: ”Sellainen video, josta henkilö on tunnistettavissa, on henkilötieto.”. Onkohan tässä nyt yleistetty hieman liikaa? Esimerkiksi journalistisissa tarkoituksissa tehty videonpätkä, jolla Yleisradion toimittaja tai vaikkapa koulun oppilas haluaa nostaa esille esikohtia, tuskin muodostaa kuvaten opetustilannetta henkilötietolain mukaisia henkilötietoja. Muutoinhan tilanne esimerkiksi kesäfestivaaleja kuvatessa on jo aivan absurdi – ja selitykseksi tähän nyt ei kelpaa, että festivaali on koulua julkisempi kuva, sillä kyseessä on epäkohtien esiinnostaminen.

  3) Entäpä tapaus, jossa oppilas välittää opiskelutilannetta videon välityksellä kotona sairaana olevalle kanssaoppilaalle? Oletetaan, että videoyhteys on saatavilla vain salasanan tms. avulla.

  4) Näyttökysymykset. Epäillyn opiskelijan kiistäessä kuvanneensa videot ja kanssaopiskelijoiden ollessa todistamatta asiassa esimerkiksi muistinmenetyksen tai ihan havaintojen puutteen vuoksi voi näytön saaminen olla kiven takana. Pakkokeinoja tuskin voi kovin käyttää…?

  1. Ad Oik. Yo.:
   1) Tilanteet joissa esiintyjät kertovat itsestään tai joissa muut esiintyjät kertovat toisista henkilöistä lain tarkoittamia arkaluontoisia asioita ovat sellaisia tilanteita joiden kuvaamisessa ja levittämisessä on syytä käyttää tarkempaa harkintaa.
   2) Festarien ja esimerkiksi urheilukilpailujen osalta on kiinnostavaa oikeuskäytäntöä briteistä, jossa kuvaaja nappasi jalkapalloyleisöstä suutelevan pariskunnan. Kotikatsojat yllättyivät, kun herran kainalossa ei ollutkaan vaimo vaan ihan toinen nainen. Herra nosti kanteen televisioyhtiötä kohtaan ja hävisi odotetusti.

   Linkittämäni hovioikeuden tapaus avaa vähän tuota arviointia siitä miten taustakuvat ja julkinen paikka voivat oikeuttaa kuvaamisen.

   Epäkohtien esiin nostaminen voi johtaa perusoikeuksien punnintaan. Jos opettaja vaikka pahoinpitelee oppitunnilla oppilaita, hänen oikeus yksityisyyteen voi väistyä kun oppilas kuvaa salaa tapahtuman.

   Periscopessa erona esimerkiksi Youtuben käyttämiseen on tietojen tallennuksen puute. Suora lähetys on katsottavissa vain sen lähetyksen ajan. Näin ollen henkilörekisterejä ei pääse muodostumaan.

   3) Kyse ei kuvaamassasi tilanteessa ole yleisön saataville saattamisesta.

   4) Näytön kerääminen voi olla hankalaa erityisesti Periscopelähetyksestä joka häviää lähetyksen päätyttyä. En tiedä, mutta epäilen, että Periscopen palvelimelle jää kuitenkin jälki siitä, että käyttäjä on lähettänyt jotain. Se on alku näytön keräykselle, mutta ei varsinaisesti kerro vielä paljoa lähetyksen sisällöstä.