Oikeuden edessä: Robotit oikeudenjakajina

Lainsäädäntö on sääntöpohjaista ja muistuttaa tietokoneohjelmia. Jos teet näin tai olet tätä, niin laki sanoo tätä. Näin ollen sääntöpohjainen lainsäädännön voisi olettaa soveltuvan hyvin tietokoneiden tekemien päätösten pohjaksi. Viranomaisten toiminnassa useat ratkaisut tehdään jo tänään koneiden toimesta. Verotuksemme tai sosiaalietuuksien myöntäminen seisahtuisi jos tietokoneiden tekemät päätökset eivät olisi sallittuja.

Lawrence Lessig julisti 20 vuotta sitten: Code is law.

Mutta mitä tapahtuu, kun päätöksiä annetaan ohjelmistojen käsiin ja kuka vastaa tietokoneiden tekemistä päätöksistä? Kutsuimme Legal tech labin tutkijan Hanne Hirvosen keskustelemaan siitä, mitä päätöksiä meidän pitäisi antaa koneiden käsiin, vai pitäisikö mitään. Podcastissa keskustelemme automaattisen päätöksenteon mahdollisuuksista, uhkista, vastuukysymyksistä ja konepäättämisen tulevaisuudesta.