Maria von Kugelgen juristi

Maria von Kügelgen, Alumni

Maria von Kügelgen on lakimies ja IT-ammattilainen. Hänen tehtäviinsä kuuluu mm. Turre Legalin digitaalisten palveluiden kehittäminen.

Maria von Kügelgen on lakimies ja tietojenkäsittelytieteilijä, joka toimi Turre Legalissa lakimiehenä ja palvelukehittäjänä 2017-2018.. Hänellä on pitkä kokemus veroasiantuntijan tehtävistä, sähköisen verotuksen kehittämisestä ja hän on sittemmin toiminut konsulttina suurissa julkishallinnon IT-projekteissa.

Koulutus

Marialla on tutkinnot Helsingin yliopistosta oikeustieteestä (OTM, 1999) ja tietojenkäsittelytieteestä (FM, 2015). Marian oikeustieteen opinnot painottuivat perhe- ja jäämistöoikeuteen. Tietojenkäsittelytieteessä hän on perehtynyt erityisesti ihmisen ja tietokoneen väliseen vuorovaikutukseen ja tietojärjestelmien käytettävyyteen. Hänen käyttäjätutkimusta koskeva lopputyönsä laajeni myös vertaisarvioiduksi julkaisuksi.

Työkokemus

Maria on toiminut Verohallinnossa veroasiantuntijana useissa verolajeissa, erityisosaamisalueena hänellä oli perintö- ja lahjaverotus. Tässä tehtävässä hän on hoitanut monimutkaisia ja vaikeita verotustapauksia, kouluttanut, laatinut verkkokursseja sekä osallistunut lainsäädäntötyöhön ja tietojärjestelmien määrittelyyn.

Maria on suorittanut tuomioistuinharjoittelun Vantaan käräjäoikeudessa vuonna 2002 ja saanut varatuomarin arvonimen.

Tietojenkäsittelytieteen opintojen myötä Maria siirtyi Tietokarhuun, jossa hän toimi ohjelmistomäärittelijänä verotuksen tietojärjestelmäprojekteissa. Sittemmin Maria on työskennellyt IBM:llä liiketoiminnan asiantuntijana merkittävässä julkisen sektorin tarjousprojektissa ja konsulttina Accenturella julkisen sektorin ohjelmistoprojektissa.

Turre Legalilla Marian työtehtäviin kuuluvat sekä asiakastoimeksiantojen hoitaminen että digitaalisten palveluiden kehittäminen.

Yhdistystoiminta

Maria on IT-oikeudellisen yhdistyksen jäsen.

Lisää lakimiehistä ja lakipalveluista kertovia artikkeleita löydät täältä: Hyvä lakimies.