Turre Legal

Käräjäoikeus: CSS on tehoton suojakeino

Käräjäoikeus hylkäsi syytteet järjestäytyneitä keskustelijoita vastaan:

Asiassa todlstaiina kuultujen tietotekniikan asiantuntijoina pidettavien Lari Huttusen ja Kai Puolamäen kertomusten perustella on luotettavasti selvitetty, etta sen jalkeen kun norjalainen tietokonehakkeri vuonna 1999 onnistui murtamaan DVD-Ievyjen CSS-suojauksen, on loppukäyttäjän näköikulmasta tilanne muuttunut sellaiseksi, että vastaavia purkuohjelmia on helposti saatavilla internetistä kymmenittäin jopa ilmaiseksi. Osassa tietokoneiden käyttöjärjestelmia tällainen ohjelma on jo valmiina.
Tekijänoikeuksien haltijoiden kannalta x:n ja Y:n syytteessä kerrotun menettelyn ei voida katsoa aiheuttaneen CSS-suojaukseen vähäisemmässäkään määrin lisää ”aukkoa” jo vallitsevaan olotilaan verrattuna. CSS-suojausta ei voida enää pitää laissa tarkoitettuna tehokkaana teknisena toimenpiteenä, Tästä seuraa , ettei teknisen toimenpiteen loukkausrikkomuksen tunnusmerkistö täyty. Syyte on näin ollen hylättävä.

Turre Legal edusti kumpaakin syytettyä.

Update: tuomion voi ladata tästä.

Herkko Hietanen
Seuraa minua

Herkko Hietanen

Lakimies, osakas, kauppatieteiden tohtori, oikeustieteen maisteri at Turre Legal
Lakimies, jolla on 15 vuoden kokemus teknologia- ja mediaoikeudenkäynneistä, startup-yrityksistä ja IT-juridiikasta.
Herkko Hietanen
Seuraa minua
 1. Wilhelm, lakia ei tulkita opetusministeriön tiedotteiden vaan lakitekstin ja sen tausta-aineiston, tärkeimpänä hallituksen esitys, perusteella. Hallituksen esityksessä keskustelu mainitaan.

  Mutta olen samaa mieltä siitä, että sitä on ylitulkittu.

 2. Vähän valoja tauluun, eihän se syyttäjä edes nostanut syytettä Tekijänoikeuslain 7 luvun 56e §:ssä kuvatusta teknisen toimenpiteen loukkausrikkomuksesta.

  Lapsikin tietää, että jos jokin asia ei ylitä syytekynnystä, tai ei ole syyttäjän mielestä kiellettyä, niin aika hataralla pohjalla mennään sitten vaatimaan siitä rangaistusta omin päin.

  ETENKIN kun opetusministeriön ohjeissa tekijänoikeuden perusteista sanotaan, että esim. keskustelu foorumilla ei ole kielletyn palvelun tarjoamista, ja tämä sama voidaan päätellä mm. hallituksen esityksestä. EFFI:n ja muiden vaahtosuiden tuomiopäivänskenaariot voitaneen jättää omaan arvoonsa.

  Asiasta kiinnostuneille koko tekijänoikeuslaista löytyypi mainio kirja, Tekijänoikeus. Kommentaari ja käsikirja (Harenko — Niiranen — Tarkela, WSOY pro). Kyseinen teos löytynee jokaisesta hyvin varustellusta kirjastosta.

  Joka tapauksessa hallinto-oikeudellinen luottamuksensuojaperiaate ja rikoslaissa oleva kieltoerehdys-säännös (RL 4:2§) antavat suojaa, niin kauan kuin opetusministeriö sivuillaan neuvoo (lakia ihan oikein tulkiten), että nettikeskusteluissa kopiosuojauksista keskusteleminen ei ole kiellettyä.

  Toivoisin, että blogin pitäjä vaivautuisi mainitsemaan tästä, kun asia on vielä ilmeisen kova kiistakapula pitkin Internetin keskustelupalstoja ja oikeaa tietoa tuntuu olevan turhan niukassa.

 3. Paluuviite: Tietoja koneesta » Arkisto » DVD-elokuvan kopiosuojauksen saa murtaa
 4. Toivottavasti syyttäjä valittaa ja HO ottaa kantaa itse pihviin eri organisoituun keskusteluun väitettynä teknisen toimenpiteen kiertämiskeinojen levittämisenä.

  Jos ei muu auta, masinoijien täytyy vaan uusia homma AACS:llä. Ihan aluksi on julkaistava pari vuotanutta avainta ja niitä käyttävä purkuohjelma.

 5. Mitä syyttäjä vaati käräjäoikeudessa? Miten argumentoi?

  Murisiko syyttäjä jälkeen päin että hoviin mennään vielä?