Käräjäoikeus: CSS on tehoton suojakeino

Käräjäoikeus hylkäsi syytteet järjestäytyneitä keskustelijoita vastaan:

Asiassa todlstaiina kuultujen tietotekniikan asiantuntijoina pidettavien Lari Huttusen ja Kai Puolamäen kertomusten perustella on luotettavasti selvitetty, etta sen jalkeen kun norjalainen tietokonehakkeri vuonna 1999 onnistui murtamaan DVD-Ievyjen CSS-suojauksen, on loppukäyttäjän näköikulmasta tilanne muuttunut sellaiseksi, että vastaavia purkuohjelmia on helposti saatavilla internetistä kymmenittäin jopa ilmaiseksi. Osassa tietokoneiden käyttöjärjestelmia tällainen ohjelma on jo valmiina.
Tekijänoikeuksien haltijoiden kannalta x:n ja Y:n syytteessä kerrotun menettelyn ei voida katsoa aiheuttaneen CSS-suojaukseen vähäisemmässäkään määrin lisää “aukkoa” jo vallitsevaan olotilaan verrattuna. CSS-suojausta ei voida enää pitää laissa tarkoitettuna tehokkaana teknisena toimenpiteenä, Tästä seuraa , ettei teknisen toimenpiteen loukkausrikkomuksen tunnusmerkistö täyty. Syyte on näin ollen hylättävä.

Turre Legal edusti kumpaakin syytettyä.

Update: tuomion voi ladata tästä.