työterveys hinta

Historia

Jokaisen yrityksen takana on tarina. Turre Legalin tarina alkaa vuosituhannen vaihteen Espoosta. Tämä artikkeli kertoo yrityksen alkutaipaleesta vuosina 2000-2005.

Yliopiston lastenhuoneesta yritysten kokoushuoneisiin

Aalto yliopistoa edeltänyt Teknillinen korkeakoulu TKK ymmärsi, että insinöörien tulisi ymmärtää laajemmin tietoyhteiskunnan pelisääntöjä. Yliopisto perusti vuonna 2000 professuurin digitaaliseen talouteen ja teknologiaoikeuteen. Professuurin sai hoidettavakseen Jukka Kemppinen.

Kemppinen kokosi ympärilleen joukon juristeja insinöörejä, elokuvaohjaajia ja kauppatieteilijöitä. Ajatuksena oli, että tietoyhteiskunnan tuoman murroksen ymmärtämiseksi tulee asiaa lähestyä poikkitieteellisesti. Myöhemmin tästä “lastentarha”-joukosta syntyi yli kymmenen väitöskirjaa.

Tutkimusaiheina ryhmällä oli 2000-luvun alussa muun muassa palveluntarjoajien vastuu tekijänoikeuden loukkauksesta, verkkopaikannuksen ja avoimen lähdekoodin oikeudelliset kysymykset. Kysymykset, jotka tänään ovat palveluntarjoajien ja juristien arkipäivää, olivat vielä ratkaisematta. Moni näistä hankkeista tuntui käytännön juristeille tuolloin akateemiselta puuhastelulta.

Avoimen lähdekoodin liiketoiminta otti 2000-luvun alussa merkittäviä askelia. Suomessa Linux alkoi saada jalansijaa yrityskäytössä. Tietokannoista MySQL ja Trolltechin ratkaisut kilpailivat suljettujen ratkaisujen kanssa. Liiketoimintamallien rakentamiseksi oikeudelliset kysymykset tuli ratkaista. Osaamista ei löytynyt asianajotoimistoista, joten tutkimusryhmän juristit päättivät perustaa oman konsultointitoimiston tämän tarpeen täyttämiseksi.

Vuonna 2000 syntyi Turré Legal Consulting Ky. Myöhemmin nimi lyheni ja yksinkertaistui muotoon Turre Legal Oy.

Yrityksen nimi – mistä se tulee?

Yrityksen erikoinen nimi syntyi Suomenlinnan upseerikerholla. Illallisen jälkeen nautittu harvinainen skottiviski Glen Turret -pullon etiketistä näkyi kirjaimet Turre. Viisikirjaiminen domain oli harvinaisesti yhä vapaana ja yrityksen nimi oli sinetöity.

Myöhemmin yrityksen brändi herätti kummastusta ja erityisesti kotimaassa se mieltyy koiranruokaan, turisteihin tai turvapaikanhakijoihin.

Nimi on tästä huolimatta lyhyt, muistettava ja se yhdistetään IT-asiantuntemukseen, joka yrityksen lakimiehillä on.

Tulevaisuus on jo täällä – katse Kaliforniaan

Tutkimusryhmän yhteistyö Piilaaksossa sijaitsevan Berkeleyn yliopiston kanssa oli tiivistä. Välimäen Mikko kirjoitti vuoden verran väitöskirjaansa 2001 Berkelyssä ja eli dot-com-kuplan keskiössä.

Berkeleyn yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta oli jo varhain erikoistunut law and technology -opetukseen ja -tutkimukseen. Piilaakson juristit ja propellipäät kävivät keskustelua akatemian kanssa. Pyrkimyksenä oli määritellä pelisääntöjä tietoyhteiskunnan uusille palveluille.

Berkeley on tunnettu aktivisteistaan. Moni Yhdysvaltojen kansalaisliikkeistä on saanut alkunsa kampuksen vapaamielisien älykköjen alkuunpanemana.

Yhdysvalloissa keskustelu internetin tekijänoikeuksista, yksityisyydensuojasta ja tietoverkkojen säätelystä kävi kuumana 2000-luvun alussa. Ajatus internetistä uutena villinä läntenä joka tarvitse pelisääntöjä saavutti lainsäätäjän hyväksynnän.

Ympäristöliike oli herännyt huolehtimaan ympäristön tilasta 60-luvulla. 90-luvun alussa ryhmä piilaakson vaikuttajia huomasivat, että digitaalisen maailman murroksessa käyttäjien oikeudet uhkasivat jäädä valtion ja yritysten ajamien agendojen jalkoihin. Tästä huolesta syntyi yhdysvaltalainen kansalaisjärjestö EFF.

Euroopassa ja Suomessa keskustelu seurasi viiden vuoden viiveellä piilaakson kehitystä. Keskustelua hallitsivat tietoyhteiskunnan veturina toimiva Nokia ja virkamiehet. Keskusteluissa ei otettu huomioon virheitä ja puutteita joita Yhdysvalloissa oli havaittu sääntelyssä.

Tulevaisuus oli jo nähtävissä, mutta Suomessa harva tiesi minne katsoa.

Turre Legalin osakkaat tutkivat tulevaisuutta Suomessa ja elivät sitä Kaliforniassa. Akatemiasta tai yrityksistä käsin vaikuttaminen ei kuitenkaan riittänyt. Yhtiökumppanit keräsivät kotimaisia tietoyhteiskuntavaikuttajia yhteen ja perustivat EFF:n kotimaisen sisarjärjestön Electronic Frontier Finlandin.

Mikko Välimäki ryhtyi uuden yhdistyksen puheenjohtajaksi. Oksasen Ville toimi kymmenen vuoden ajan aktiivina yhdistyksessä. Sittemmin yhdistys on saanut uudet kantavat voimat, mutta arvot, joille yhdistys perustettiin näkyvät yhä yrityksessä – tasapainoinen lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö edistää tuottavaa tietoyhteiskuntaa.

Tietoyhteiskunnan oikeudenkäynnit alkavat

Lailliset digitaaliset musiikki- ja videopalvelut olivat lastenkengissään. Niiden tarjonta oli pientä, hinnat olivat kalliita ja laillinen kuluttaminen oli tehty oikeudenhaltijoiden vaatimuksista johtuen hankalaksi. Internetin käyttäjät halusivat kuitenkin sisältönsä verkosta.

Vuonna 2004 internetin liikenteestä yli puolet kulki Bittorren vertaisverkon kautta. Skandinaavian verrattain nopeat verkkoyhteydet ja kehittymättömät lailliset markkinat johtivat tilanteeseen, jossa pohjoismaihin kehittyi verkkopiratismin solmukohtia. Ruotsalainen the Pirate Bay oli kansainvälisesti suosituin Bittorrent-träkkeri. Suomalaiset teinit rakensivat oman vastaavan palvelun, joka sai nimekseen Finreactor.

Finreactorilla oli yli 20.000 käyttäjää poliisin sulkiessa palvelun joulukuussa 2004. Kuvaavaa on, että palvelun johtaja ei ollut tuomiolla, sillä hän oli 14 vuotias tekohetkellä ja rikosvastuusta vapaa. Palvelun sulkeminen romahdutti Suomen internetliikenteen hetkellisesti kolmasosaan.

Oikeuslaitos ei ollut kohdannut vastaavaa juttua aikaisemmin. Kymmenien ylläpitäjien vastuun määrittelyyn tarvittiin ymmärrystä digitaalisen jakelun luonteesta ja tekijänoikeussäätelyn yksityiskohdista.

Toimistomme edusti Finreactor-jutuissa toistakymmentä ylläpitäjää. Oikeuden ratkaisut muodostivat tietoyhteiskunnan keskeisen oikeuskäytännön, joiden pohjalta arvioidaan ylläpitäjien vastuuta.

10 asiakkaastamme puolet vapautettiin vastuusta oikeudenkäynnin aikana.

Finreactorin jälkeen yhtiö on edustanut yrityksiä ja tunnettuja IT-maailman vaikuttajia lukuisissa oikeudenkäynneissä.

3 tohtoria kahdessa vuodessa

Mikko Välimäen väitöskirja valmistui 2005 ja Herkko Hietanen sekä Ville Oksanen väittelivät 2008. Väitöskirjat ja kokemus tekijänoikeusoikeudenkäynneistä sekä lisenssoinnista sementoivat yrityksen aseman teknologia ja mediaoikeuden arvostettuna asiantuntijana.

Toimiston toimeksiannot ja toimeksiantajat vaihtelivat. Samana päivänä asiakkaana saattoi olla maailman pankki ja teini jolta oli varastettu arvokas virtuaalimiekka. Yhteistä toimeksiannoille oli niiden liittymä nettiin ja sen uusiin ilmiöihin.

2014 yhtiön perustaja Ville Oksanen kuoli saatuaan sairaalabakteerin. Samalla yhtiön toinen perustaja Välimäen Mikko luopui osakkuudestaan. Mikko oli jo vuosia aikaisemmin perustanut asiakassuhteena alkaneen toimeksiannon jälkeen Tuxera nimisen kasvuyrityksen, jonka toimitusjohtajana Mikko toimi pitkään.

Tuotteistusta ja oikeusteknologiaa

Yhtiön vetovastuun otti Herkko Hietanen. Yrityksen visio kirkastui ja yritys on keskittynyt lakipalveluiden tuotteistukseen vuodesta 2015 lähtien. Ajatus lakipalveluiden tehostamisesta tuotteistamisesta ja automatisoinnista ohjasi yrityksen kehittämistä voimakkaasti. Tämä tarkoitti sekä uusien taitojen opettelua että henkilöstöprofiilin muuttamista.

Juristit toimivat yhdessä palvelumuotoilijoiden ja ohjelmistokehittäjien kanssa.