Helsingin yliopiston Tokmanni – tavaramerkkiriita uhkaa

Tokmanni avasi Helsingin yliopiston metroasemalla Helsingin yliopiston Tokmanni -nimisen liikkeen. Helsingin yliopisto suuttui. Tavaramerkkiriita uhkaa.

Tokmanni-ketju päätti avata Helsingin yliopiston metroasemalle, eli entiselle Kaisaniemen metroasemalle, uuden liikkeen. Liikkeen nimeksi tuli Helsingin yliopiston Tokmanni.

Helsingin yliopisto pahastui. Taloussanomien artikkelissa Helsingin yliopiston viestintäjohtaja Kirsti Lehmusto toteaa, että “Ei meitä voi kukaan noin vain omaan brändiinsä liittää. Ei vain voi”. Arvatusti Tokmannin toimitusjohtaja Heikki Väänänen näkee asian toisin: “Ensi kertaa kuulen, että emme voisi käyttää metropysäkin nimeä osoitetietona”.

Helsingin yliopiston näkemyksen mukaan sen tavaramerkkiä tai toiminimeä loukataan; Tokmannin mukaan se saa käyttää ilmausta “Helsingin yliopiston Tokmanni”, jossa Helsingin yliopisto ilmaisee liikkeen sijaintia.

Helsingin yliopistolla tavaramerkki rekisteröitynä

Helsingin yliopisto on rekisteröinyt Helsingin yliopisto -tavaramerkin. Kuvaa ja tekstiä sisältävänä kyseessä on nk. yhdysmerkki, joka suojaa sekä kuvaa että tekstiä. “HELSINGIN YLIOPISTO” on siis suojattu tavaramerkki, jota kukaan ei tavaramerkkilain mukaan saa käyttää elinkeinotoiminnassa tavaroidensa tunnuksena. Käytännössä tavaramerkki suojaa myös palveluita.

Tällä hetkellä on hieman epäselvää, mikä “Helsingin yliopiston Tokmanni” on. Tavaramerkiksi sitä ei ole tarkoitettu, eikä kyse myöskään ole liikkeen virallisesta nimestä, jolloin se voisi olla toiminimi. Helsingin yliopiston Tokmanni on ilmeisesti tarkoitettu vain markkinoinnilliseksi ilmaukseksi. Tätä voidaan kuitenkin pitää tavaramerkinomaisena käyttönä.

Tavaramerkkien sekoitettavuutta arvioidessa tulee huomioida, onko ne rekisteröity samoihin luokkiin. Kukin luokka tarkoittaa tietynlaisia tavaroita; esimerkiksi luokassa 16 on mm. paperituotteita ja taiteilijatarvikkeita, luokassa 45 mm. oikeudellisia palveluita. TOKMANNI-tavaramerkki on rekisteröity luokkiin 16 ja 35; Helsingin yliopisto luokkiin 9, 16, 25, 35, 37, 41, 42, 43, 44 ja 45. Molemmista siis löytyvät luokat 16 ja 35 ja tarkemmalla tarkastelulla huomataan, että näihin luokkiin on listattu tismalleen samat tavarat (nk. luokkaotsikot). Koska tavaraluokat ja myös tavarat ovat samat, ilmaus “Helsingin yliopiston Tokmanni” voi aiheuttaa sekaantumisvaaran Helsingin yliopiston ja Tokmannin välille.

Lisäksi tavaramerkkilaki antaa laajalti tunnetuille tavaramerkeille erityissuojaa yli luokkarajojenkin, jos

“Toisen samankaltaisen tunnusmerkin käyttäminen ilman hyväksyttävää syytä merkitsisi aikaisemman merkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi haitaksi aikaisemman merkin erottamiskyvylle tai maineelle”.

Tarkempaan analyysiin menemättä väittäisin, että Helsingin yliopisto on Suomessa laajalti tunnettu tavaramerkki. Ongelmana onkin se, että Tokmannin mielestä sillä on hyväksyttävä syy käyttää ilmausta “Helsingin yliopiston Tokmanni”. Sijaitseehan se sentään Helsingin yliopistoksi nimetyllä metroasemalla. Tavaramerkkilain mukaan jokainen saa elinkeinotoiminnassaan käyttää mm. osoitettaan tavaroittensa tunnusmerkkinä – jollei sen käyttö ole omiaan aiheuttamaan sekaannusvaaraa toisen jo suojattuun tavaramerkkiin.

Kovia kysymyksiä

Herää kaksi kysymystä:

  1. Vaikka “Helsingin yliopisto” onkin metroaseman nimi, onko se siltikään osoite tai paikannimi siinä mielessä kuin laissa tarkoitetaan?
  2. Vaikka Helsingin yliopisto katsottaisiinkin paikannimeksi, onko se silti omiaan aiheuttamaan sekaantumisvaaraa?

Emme tiedä, millainen sopimus Helsingin yliopistolla on yliopiston nimen käytöstä metroaseman nimenä. Mikäli Helsingin yliopiston nimi on lisensoitu metroaseman nimenä käytettäväksi, peli on selvä. Lisenssinsaajan oikeus perustuu lisenssiin, eikä kenelläkään muulla ole oikeutta käyttää lisensoitua sisältöä ilman lupaa alkuperäiseltä omistajalta.

//platform.twitter.com/widgets.js
Ellei lisenssiä kuitenkaan ole, on tilanne hieman mutkikkaampi. Voitaisiinhan väittää, että alueen nimi on Helsingin yliopisto. Tämä on ehkä kuitenkin turhan rohkea tulkinta. Vaikka metroaseman nimen muutoksella voikin olla tällainen vaikutus tulevaisuudessa, ei tilanne ainakaan vielä ole ratkaisevasti muuttunut, vaan alue tunnetaan yhä Kaisaniemenä (vaikka virallisesti kyseessä onkin Kluuvin kaupunginosa). Edes Google Maps ei tunne aluetta “Helsingin yliopistona”, vaan tarjoaa tuolla hakusanalla nimenomaan Kaisaniemen metroasemaa…

Ja vaikka Helsingin yliopisto olisikin katsottavissa paikannimeksi, voitaisiin silti väittää, että sekaantumisvaaraa tulee, sillä ilmaisu “Helsingin yliopiston Tokmanni” olisi omiaan luomaan mielikuvia siitä, että Helsingin yliopisto jollain tavalla tukee tätä Tokmannin liikettä.

Tapauksen yksityiskohtia tuntematta näyttäisi siltä, että hyväksyttävän syyn edellytykset eivät välttämättä täyttyisi. Tapaus voitaisiin siis nähdä myös niin, että Tokmanni pyrkisi markkinoinnissaan hyötymään Helsingin yliopiston tavaramerkistä ja erityisesti sen tunnettuudesta.

Ilmainen vinkki: “Helsingin yliopiston metroaseman Tokmanni” olisi huomattavasti turvallisempi valinta.

Lisää tekijänoikeuksia koskevia artikkeleitamme löydät täältä: Tekijänoikeus.