Ei millään oikeudella – mutta miten muutos tapahtuu?

Julkisuudessa tuomitaan laajalti seksuaalinen häirintä, mutta keinoista puhutaan vähän. Lataa yrityksesi käyttöön ohjelma häirinnän vähentämiseksi!

Julkisuudessa on viime aikoina puhuttu paljon seksuaalisesta häirinnästä ja seksismistä, ja useat tahot ovat ilmoittaneet tuomitsevansa nämä ilmiöt. Puheet ja tweetit eivät kuitenkaan vielä riitä todellisen muutoksen aikaan saamiseen, vaan siihen tarvitaan työkaluja, joilla asiaan pystytään vaikuttamaan konkreettisesti. Olemme päättäneet omalta osaltamme edistää tasa-arvoa työpaikoilla laatimalla häirinnän ja epäasiallisen kohtelun vastaisen ohjelman ja tarjoamalla sen ilmaiseksi yritysten käyttöön.

Lataa ohjelma käyttöösi

 

Julkiset kannanotot ovat hyviä, mutta riittämättömiä reaktioita

Julkisuudessa on keskusteltu myös seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä työpaikoilla. Juridiikan alalla asiasta on tehty #milläoikeudella-julkilausuma ja siihen liittyen Tumblr-palvelussa on julkaistu 230 kertomusta alan työpaikoilla tapahtuneesta seksuaalisesta häirinnästä ja seksismistä.

Useat tahot lakialalta ovat osoittaneet #milläoikeudella-kampanjalle tukensa #eimilläänoikeudella-viestillä. Tällaisia tahoja ovat mm. lakimiesliittoasianajajaliitto sekä lukuisat lakiasiain- ja asianajotoimistot sekä opiskelijajärjestöt. Vastaavia julistuksia on toki tehty monella muullakin alalla.

Asian saama julkisuus tai häirinnän ja seksismin yleisyydestä tehtävät kyselyt eivät kuitenkaan riitä siihen, että työpaikoilla tapahtuisi aitoa muutosta. Muutos ei synny yksinomaan sillä, että toimistot julistavat nollatoleranssia häirinnässä, saati sillä, että häirinnästä puhuville lähetetään kirjeitä, joissa heidän käsketään olla hiljaa asiasta.

Muutos tapahtuu vain teoilla

Muutoksen pitää tapahtua siellä, missä ongelmatkin ovat esiintyneet. Työpaikoilla pitää olla keinoja vaikuttaa konkreettisiin tilanteisiin ja yksittäisten ihmisten käytökseen. Jotta “me emme hyväksy tätä” -viestit eivät jäisi pelkäksi sanahelinäksi loukkaavien käytäntöjen jatkuessa ennallaan, häirinnän uhriksi joutuneilla pitää olla todellinen mahdollisuus saada epäasiallinen käyttäytyminen päättymään ja siihen syyllistyneet henkilöt vastuuseen teoistaan.

Asennetyö on on tärkeää…

Tehokkain tapa vähentää seksuaalista häirintää on asenteisiin vaikuttaminen. Julkinen keskustelu asiasta ja epäasiallisen käytöksen julkinen tuomitseminen on tälle hyvä alku. Se auttaa häirinnän kohteita tunnistamaan, että heihin kohdistettu käyttäytyminen ei ole heidän vikansa ja että se ei ole hyväksyttävää. Se poistaa toivottavasti häirinnän kohteiden tuntemaa häpeää ja lisää uskallusta puhua asiasta. Se saattaa myös herättää epäasialliseen käytökseen syyllistyneitä pohtimaan omaa käytöstään ja sen oikeutusta.

…mutta konkreettisia keinojakin tarvitaan

Asian tiedostaminen ei kuitenkaan riitä. Työpaikoilla pitää olla myös konkreettisia keinoja epäasiallisen käyttäytymisen lopettamiseen. Asenteisiin vaikutetaan tehokkaammin konkreettisilla korjaustoimenpiteillä kuin pelkillä hienoilla puheilla.

Useilla työpaikoilla aidosti halutaan, että epäasiallista käyttäytymistä ei esiintyisi, mutta ei tarkkaan tiedetä, mitä asialle voitaisiin tehdä. Joskus epäasiallinen käytös ei ole työnantajan tiedossa, joskus se taas on jatkunut niin pitkään, että sitä ei välttämättä osata kyseenalaistaa.

Lataa häirinnän ja epäasiallisen kohtelun vähentämisen ohjelma

Mietimme, millä tavalla voisimme edistää tasa-arvon ja hyvän työilmapiirin toteutumista muillakin työpaikoilla kuin omallamme. Olemme ennenkin laatineet ohjeistuksia työpaikoille, joten totesimme, että parhaiten voimme osallistua häirinnän vastaiseen rintamaan tarjoamalla kaikkien työpaikkojen käyttöön häirinnän ja epäasiallisen käyttäytymisen vastaisen ohjelman.

Mitä työpaikalla oleva epäasiallinen käytös on ja miten siihen voi puuttua?

Ohjelmassa olemme kuvanneet, mitä työpaikalla oleva epäasiallinen käytös on ja miten siihen voi puuttua. Kerromme myös yleisen toimintamallin häirintätilanteiden varalta ja sen, mitä velvollisuuksia ja vastuita esimerkiksi häirinnän kohteella ja työnantajalla on asiaan liittyen. Yhdessä yhdenvertaisuusohjelman kanssa se muodostaa hyvän pohjan työpaikan henkilöstön tasavertaiseen kohteluun.

Lisää työoikeuteen ja työnantajan velvollisuuksiin liittyviä artikkeleita löydät täältä: Työnantajan velvollisuudet ja HR.

Lataa ohjelma käyttöösi